عنوان : Google Chrome
موضوع : اینترنت
زبان : انگلیسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 38
حجم : 3.19 MB
توضیحات :
Comic book, introducing Google's new web browser, "Google Chrome." Drawn by Scott McCloud.

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]