راهنمایی جهت انجام یک تلقیح مصنوعی موفق
راهنمایی جهت انجام یک تلقیح مصنوعی موفقتلقیح مصنوعی (ai)تنها راه حصول حد اکثر بازده ژنتیکی و حداقل سازی بیماریهای تولید مثلی است.به علاوه تلقیح مصنوعی جایگذین اقتصادی و مقرون به صرفه ای برای تلقیح طبیعی است بدون اینکه خطرات و آسیبهای نگهداری گاونر را به همراه داشته باشد.

بهر حال تلقیح مصنوعی نیازمند تضمین اینست که که تکنیکهای با مهارت بالا و تکنیکهای مدیریتی لازم جهت کسب بازده مناسب از آن ، اجرا شود. موفقیت در برنامه تولید مثلی با معیار فاصله گوساله زایی‌که اغلب تابعی از روزهایی است که تا اولین تلقیح( بعد از زایمان ) فاصله می افتد سنجیده میشود. تمامی گله ها در هر زمان مشخصی، گاوهایی در دوره باز(در فاصله زایمان تا تلقیح منجر به آبستنی) دارند . بهر حال گاوهایی که در دوره 85 روزگی بعد از زایمان آبستن نشده اند ، حتی اگر فاصله گوساله زایی مطلوب باشد، میتوانند یک مشکل اقتصادی جدی ایجاد کنند.

چهار قدم برای موفقیت :

یک برنامه تلقیح مصنوعی موفق نیازمند رعایت نکات زیر است:

1- تشخیص فحلی

2- اسپرم با کیفیت

3- آماده سازی مناسب اسپرم

4- جایدهی و تخلیه صحیح اسپرم

تشخیص فحلی :

اعمال تخصص در تشخیص فحلی با شناسایی گاو (فحل ) و جمع آوری اطلاعات شروع میشود.

ثبت
اطلا عات ازبا بر آوردی ازdue و تاریخ زایمان شروع میشود.هر تاریخی که فحلی پس از زایمان مشاهده شده است باید ثبت شود حتی اگر برای تلقیح بسیار زود باشد و گاو فحل تلقیح نشود. یک تقویم تولید مثلی 21 روزه به صورت یک سیستم عالی جهت ثبت وقایع تولید مثلی عمل میکند ،زیرا یک بخش از تشخیص فحلی در فکر آینده بودن جهت پیش بینی دوره فحلی پیش رو است. به این دلیل که نسبت آستنی به ازای اولین تلقیح باید بین 50 تا 60 در صد باشد،پیش بینی کردن تکرار تلقیحها صحت تشخیص فحلی را ازطریق جستجوی زیرکانه علایمی از فحلی همانند:1- عدم تمایل به غذا 2- افت ناگهتانی تولید شیر 3- تغییر رفتار وبی قراری و4- افزایش جریان مایع زلال ( از واژن ) ، افزایش میدهد. کمک وسایل تشخیص فحلی با درجه های متفاوتی از موفقیت بکار گرفته شده اند. تیزر(teaser)یا گاوهای نر ناتوان از فعالیت جنسی باعث فراهم شدن افزایشی در فعالیت جنسی میشوند که این احتمال یافتن یافتن گاو فحل را افزایش میدهد.به هر حال اینگونه دامهای gomerشانس صدمات بویژه در محیطهای بسته، کفهای لغزندهوحصارهای نگهداری را بالا میبرند.

چسبهای کپل و رنگهای قاعده دمی وقتی که درست و صحیح استفاده و تفسیر شوند ، ممکن است مفید باشند.بیشترین ارزش این توصیه اینست که به این حقیقت توجه شود که گاوها بسیار نزدیک به فحلی مشاهده شوند.در حالیکه وسایل کمکی تشخیص فحلی دارای جایگاهی در برنامه تلقیح مصنوعی است،تصمیم نهایی برای تلقیح گاو هنوز محتاج قضاوت(در مورد نتیجه این وسایل) است.اسپرم با کیفیت:

یک برنامه تلقیح مصنوعی به تعهد، زمان و پول نیازمند است.اساس موفقیت برنامه با محصولی با کیفیت از یک شرکت تلقیح مصنوعی قابل اعتماد شروع می شود. در حالیکه مطالعات نشان داده است که کیفیت خوب اسپرم وقتی که به خوبی نگهداری شود در طول زمان تخریب نمیشود، لیکن به خاطر اینکه مشخصات گاو نر هر سال دو بار ثبت میشودتوجه عمده ای باید به به نگهداری تعداد زیاد اسپرم برای بیش از 6تا7 ماه بکار برد.هر مشخصه جدیدی از گاو نر که گاو نربهتی را ارائه دهد باید بخشی از برنامه تولید مثلی گردد.وقتی کیفیت اسپرم مورد تردید است یک نمونه آن باید توسط شرکت تلقیح مصنوعی امتحان گردد تا ملا ک مقایسه در برآورد کیفیت اصلی اسپرم باشد.آماده سازی اسپرم :

وقتی اسپرم منجمد از مخزن نیتروژن بیرون می آید باید در دمای ثابت 32 در جه فارنهایت نگهداری شود.سطح نیتروژن در تانک باید پیوسته تحت نظر باشد.اگر ازت دور از اسپرم باشد، اسپرم خراب خواهد شد. هیچگاه اسپرم را مجددا منجمد نکنید.وقتی یک میله اسپرم (straw)رااز ظرف پایه دار (goblet) بر میدارید باید دقت به خرج دهید. (برای اینکار) از پنس استفاده کنید.ظرف پایه دار را اقلا 2اینچ(5سانتیمتر) پایین تر از بالای گردن تانک نگهداریدآنهم برای کمتر از 10 ثانیه طوریکه در طول نگهداری میله اسپرم در معرض تغییرات دما قرار نگیردبرای به حد اقل رساندن زمان لازم برای جابجا کردن، میله اسپرم را به ترتیب فهرست و و (شماره ) گاو نر قرار دهید.درجه حرارت عمومی ذوب اسپرم95 درجه فارنهایت است، برای مدتی بین حداقل 4 ثانیه تا حد اکثر15 ثانیه.برخی سازمانها توصیه های متفاوتی برای ذوب اسپرم دارند ، به این ترتیب بهتراست وقتی اسپرم را تهیه مینمایید برای لستفاده از توصیه های اختصاصی ذوب اسپرم سؤال نمایید.

( برای ذوب ) هر دو نوع وسیله واحدهای ذوب الکتریکی(cito) ویابطریهای نوع حرارتی کافی است.درجه حرارت ذوب باید پیوسته تحت نظر باشد مخصوصا وقتی تعدادی از واحدها با هم ذوب میشوند. وقتی اسپرم ذوب شد ، خشکش کنید، نوک آنرا بچینید و در داخل تفنگ تلقیحی که قبلا گرم شده است وارد کنید.از اینکه ظرف در حال ذوب اسپرم را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار دهید خود داری کنید.تفنگ تلقیح را زی لباس قرار دهید تا از شوک سرمایی محافظت شود و گاو را با سرعت هرچه تمامتر تلقیح کنید.بیش از آن تعداد میلاه اسپرمی که بتوانید در مدت 5 دقیقه استفاده کنید ذوب نکنید .جایدهی ( تخلیه ) صحیح اسپرم :اگر تمام فاکتورهای دیگر تحت کنترل باشند ، وترد سازی اسپرم اولین منبع تنوع و اختلاف میان تکنیکهای تلقیح مصنوعی است.حدود0.5 تا 1 اینچ( 1.2 تا 2.5 سانتیمتر )بعد از گردن رحمدر بدنه جای مناسبس برای تخلیه اسپرم است.رابطه ای قوی بین نسبت آبستنی پایین و تکنیک هایی که اسپرم را بسیاردورتر ، به سمت یکی از شاخه های رحم وارد میسازند یا دیگر تکنیکها وجود دارد( جدول 1 ).اقدامات بهداشتی :سلولهای اسپرم موجودات ریز زنده ای هستندو به موتد خارجی شامل آب ولغزنده سازها حساسند.

پلاستیکهای یکبار مصرف ، دستکشها ولوله ها نباید دوباره مصرف شوند. میله حاوی اسپرم را قبل از اینکه نوک چینی کنید کاملاخشک نمایید.و از آلوده شدن لوله قبل از وارد شدن به مهبل جلوگیری کنید.اگر مسائل تکرار شونده تولید مثلی مثل التهاب مهبل و واژن وجود دارد ، از برگه های محافظتی یکبار مصرف استفاده کنید. تخلیه اسپرم قدم به قدم به ترتیب پیشرونده اینگونه است :

1- گاو فحل را شناسایی نمایید.

2- گاو نر مورد نظر را انتخاب کنید و اسپرم را در دمای 95 در جه فارنهایت برای مدت 40 ثانیه ذوب کنید.

3- تفنگ تلقیح از پیش گرم شده.

4- اسپرم را در تفنگ تلقیح از شوک سرمایی حفظ کنید.