1. بالاترين نيكيها قال رسول الله صلي الله عليه و آله : فوق كل ذي بر بر حتي يقتل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. رسول خدا(ص) مي فرمايد : بالاتر از هر كار خيري، خير و نيكي ديگري است تا آنكه فردي در راه خدا كشته شود، و بالاتر از كشته شدن در راه خدا خير و نيكي نيست. وسائل الشيعه، ج11، ص10، حديث 21

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] چهل حديث در مورد شهيد و شهادت
1. بالاترين نيكيها
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
فوق كل ذي بر بر حتي يقتل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر.
رسول خدا(ص) مي فرمايد :
بالاتر از هر كار خيري، خير و نيكي ديگري است تا آنكه فردي در راه خدا كشته شود، و بالاتر از كشته شدن در راه خدا خير و نيكي نيست.
وسائل الشيعه، ج11، ص10، حديث 21
2. برترين مرگها
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
اشرف الموت قتل الشهاده
رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
شهادت برترين مرگهاست.
بحارالانوار، ج67، ص8، حديث4
3. مرگ برتر
قال امير المومنين عليه السلام :
ان الموت طالب حثيت لايفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ان اكرم الموت القتل.
حضرت علي عليه السلام فرمود :
مرگ، با شتاب و تعقيب كننده است((همه را دريابد)) نه ماندگان از دست برهند و نه فراريان او را بازدارند، گرامي ترين مرگ، كشته شدن است.
نهج البلاغه، خطبه123
4. برترين قتل شهادت است
قال رسول الله صلي الله عليه و آله
اشرف القتل قتل الشهدآء.
رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
والاترين قتل، كشته شدن شهيدان است.
نهج الفصاحه، ص668
5. هزار ضربه شمشير به از مرگ در بستر
قال امير المومنين عليه السلام :
و الذي نفس ابن ابي ابيطالب بيده لالف ضربه بالسيف اهون علي من ميته علي الفراش.
حضرت علي عليه السلام فرمود :
قسم به كسيكه جان فرزند ابيطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشير بر من آسانتر از مرگ در بستر است.
بحار الانوار، ج97، ص40، حديث44
6.شهادت، نه مرگ در بستر
قال امير المومنين عليه السلام :
ايها الناس ان الموت لا يفوته المقيم و لايعجزه الهارب ليس عن الموت محيص و من لم يمت يقتل و ان افضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لالف ضربه بالسيف اهون علي من ميته علي فراش.
حضرت علي عليه السلام فرمود :
اي مردم همانا ايستادگان و فراريان را از مرگ گريزي نيست و هر كس به مرگ طبيعي نميرد كشته مي شود و شهادت بهترين مرگ است و سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست، هزار ضربه شمشير آسانتر است بر من از مرگ در بستر.
وسائل الشيعه، ج11، ص8، حديث12
7. شهادت كرامت است
قال السجاد عليه السلام :
القتل لنا عاده و كرامتنا الشهاده.
حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود :
كشته شدن عادت ما و شهادت كرامت ماست.
بحار الانوار، ج45، حديث118
8. شهادت آرزوي اولياء
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
والذي نفسي بيده ((لولا ان رجالا من المومنين لاتطيب انفسهم)) لوددت اني اقتل في سبيل الله، ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، ثم احيا ثم اقتل.
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
قسم به آنكه جانم به دست اوست((اگر نبود اينكه جمعي از مومنين خوش ندارند)) دوست داشتم كه در راه خدا نه يكبار و دوبار، كه چندين بار زنده گشته و بار ديگر كشته گردم.
صحيح بخاري، ج4، ص21، باب تمني الشهاده
9. روزي شهادت
قال امير المومنين عليه السلام :
من دعائه عليه السلام لمّا عزم علي لقا القوم بصفّين :
اللّهم ربّ السّقف المرفوع … ان اظهرتنا علي عدونا فجنّبنا البغي و سدّدنا للحق و ان اظهرتهم علينا فارزقنا الشَّهاده و اعصمنا الفتنه.
حضرت علي عليه السلام فرمود :
خدايا، اي پروردگار آسمان برافراشته … اگر ما را بر دشمنان پيروز گرداندي، از ستم و تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان و اگر دشمنان بر ما پيروز شدند، شهادت را روزيمان فرما و از فتنه بازمان دار.
نهج البلاغه، خطبه170
10. فرجام سعادت و شهادت
عن امير المونين عليه السلام :
و انا اسال الله بسعه رحمته و عظيم قدرته علي اعطاء كل رغبه … ان يختم لي و لك بالّسعاده و الشّهاده.
حضرت علي عليه السلام در پايان عهدنامه خود به مالك اشتر نوشت :
من از خدا به گشايش رحمت و بزرگي قدرتش(بر آنكه هر چه بخواهد عطا مي كند) مي خواهم كه پايان زندگي من و تو را به نيكبختي و شهادت قرار دهد.
نهج البلاغه نامه53
11.شهادت در راه خدا
دعا امير المومنين عليه السلام لهاشم بن عتبه فقال :
اللّهم ارزقه الشّهاده في سبيلك و المرافقه لنبيّك.
حضرت علي عليه السلام در دعاي خود به هاشم بن عتبه فرمودند :
خداوندا، شهادت در راهت را و همراهي با پيامبرت را به او روزي كن.
نهج السّعاده، ج2، ص108
12.همسايگي با شهدا
قال امير المومنين عليه السلام :
… نسال الله منازل الشهداء و معايشه السّعداء و مرافقه الانبياء.
حضرت امام علي عليه السلام فرمود :
از خداوند جايگاه شهيدان و زندگي با سعادتمندان و همراهي با پيامبران را طلب مي كنم.
نهج البلاغه، خطبه23
13. عشق به شهادت
قال امير المومنين عليه السلام :
فو الله اني لعلي الحق. و اني للشّهاده لمحبّ.
حضرت امير المومنين عليه السلام فرمود :
پس به خدا قسم من بر حقّم و دوستدار شهادت.
شرح نهج البلاغه، ج6، ص99 و 100
14. اميد شهادت در جبهه
قال امير المومنين عليه السلام :
و الله لولا رجائي الشّهاده عند لقائي العدوّ لوقد حمّ لي لقاءه لقرّبت ركابي، ثمّ شخصت عنكم فلا اطلبكم ما اختلف جنوب و شمال.
حضرت امام علي عليه السلام فرمود :
به خدا قسم اگر آرزوي شهادت را در پيكار با دشمن نمي داشتم،(كه اي كاش زودتر فراهم آيد) بر مركب خود سوار مي شدم و از ميان شما كوچ مي كردم و تا باد شمال و جنوب بوزد (براي هميشه) در جستجوي شما نمي پرداختم.
شرح نهج البلاغه، ج7، ص285، خطبه118
15. در رديف شهيدان
قال السّجاد عليه السلام :
حمدا نسعدبه في السّعداء من اوليائه و نصير به في نظم الشّهداء بسيوف اعدائه.
حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود :
سپاس خداي را، سپاسي كه بدان در زمره اولياء نيكبختي قرار گيريم و بواسطه آن در رديف شهيدان با شمشير دشمنانش در آئيم.
صحيفه سجّاديه، ج41، دعاء1
16. شهادت طلبي
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
من طلب الشّهاده صادقا اعطيها و لولم تصبه.
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
هر كس از روي صدق شهادت را طلب كند، خداوند به او ((ثواب)) آن را عطا خواهد كرد، هر چند به شهادت نرسد.
كنز المعال، ج4، ص421، حديث11210
17. تبريك به شهيدان
قال امير المومنين عليه السلام :
انّ الله كتب القتل علي قوم و الموت علي آخرين و كلّ آتيه منيّته كما كتب الله له فطوبي للمجاهدين في سبيل الله و المقتولين في طاعته.
حضرت امام علي عليه السلام فرمود :
خداوند براي گروهي كشته شدن و براي گروهي ديگر مرگ را مقرّر نموده و هر كدام به اجل معين خود آنسان كه او مقدّر كرده است مي رسند، پس خوشا به حال مجاهدان راه خدا و كشتگان راه اطاعت او.
نهج السعاده، ج2، ص107
18. خون شهيد
انّ عليّ ابن الحسين عليه السلام كان يقول : قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
ما من قطره احبّ الي الله عزّوجلّ من قطره دمٍ في سبيل الله.
امام زين العابدين عليه السلام پيوسته از قول رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمود:
هيچ قطره اي در نزد خداوند دوست داشتني تر از قطره خوني كه در راه خدا ريخته مي شود نيست.
وسائل الشيعه، ج11، ص8، حديث11
19. شهيد درد جراحت را احساس نمي كند
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
الشّهيد لايجد الم القتل الّا كما يجد احدكم مسّ القرصه.
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
شهيد درد كشته شدن را احساس نمي كند، مگر در حدّي كه يكي از شما پوست دست خود را بين دو انگشت فشار دهد.
كنز المعال، ج4، ص398، حديث11103
20. آمرزش گناهان شهيد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
للشّهيد سبع خصال من الله اوّل قطره من دمه مغفور له كلّ ذنب.
حضرت پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
به شهيد هفت امتياز از طرف خداوند عطا مي شود، اولين آنها بخشيدن تمام گناهان اوست بواسطه اولين قطره خونش.
وسائل الشيعه، ج11، ص9، حديث20
21. شهادت، كفّاره گناهان
قال الباقر عليه السلام :
اوّل قطره من دم الشّهيد كفّاره لذنوبه الّا الدَّين فانّ كفّارته قضاءه.
امام باقر عليه السلام فرمود :
اولين قطره خون شهيد كفاره گناهان اوست مگر بدهيها، كه كفاره آن اداي آن است.
وسائل الشيعه، ج13، ص85، حديث5
22. موجب آمرزش گناهان
قال الصادق عليه السلام :
من قتل في سبيل الله، لم يعرّفه الله شيئاً من سيئاته.
امام صادق عليه السلام فرمود :
كسي كه در راه خدا كشته شود، خداوند هيچ يك از گناهان او را به روي او نميآورد.
وسائل الشيعه، ج11، ص9، حديث19
23. شهيد غسل و كفن ندارد
قال النّبي صلي الله عليه و آله : في شهداء احد :
زمّلوهم بدمائهم و ثيابهم.
پيامبر اكرم درباره شهداي اُحُد فرمودند :
آنها را با همان خونهايشان و لباس هاي خودشان دفن كنيد.
وسائل الشيعه، ج2، ص701، حديث11
24.دفن با جامه خونين
عن امير المومنين عليه السلام قال :
لمّا كان يوم بدرٍ، فاُصيب من اصيب من المسلمين، امر رسول الله بدفنهم في ثيابهم، و ان ينزع عنهم الفراء، و صليّ عليهم.
حضرت علي عليه السلام فرمود :
در روز بدر، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نسبت به كساني كه از مسلمانان به شهادت رسيده بودند، دستور داد كه آنها را با لباسهايشان دفن كنند، و تنها لباسهاي چرمين را از تنشان بيرون آوردند، و سپس بر آنها نماز خواند.
بحار الانوار، ج82، ص6، حديث 5
25. گلگون كفنان
عن اسماعيل بن جابر و زُراره عن ابي جعفر عليه السلام :
قال : قلت له كيف رايت الشّهيد يدفن بدمائه؟ قال : نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفن كما هو …
از اسماعيل بن جابر و زراره نقل شده است كه : از امام صادق سوال كردم، نظر شما در اين باره چيست كه شهيد با بدن خون آلود دفن شود؟ حضرت فرمود : آري شهيد بدون غسل و حنوط، در لباس خونين خود همانگونه كه هست دفن مي شود.
وسائل الشيعه، ج2، ص700، حديث8
26. شهيد سوال قبر ندارد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
من لقي العدوّ فصبر حتّي يقتل او يغلب لم يفتن في قبره.
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
هر كس رو در روي دشمن قرار گرفت((با دشمن درگير شد)) و استقامت كرد تا كشته و يا پيروز شد، در قبر مورد آزمايش قرار نمي گيرد((از او سوال نمي شود)).
كنز المعال، ج4، ص313، حديث10662
27.آثار شهادت
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
يعطي الشّهيد ستّ خصال عند اوّل قطره من دمه :
يكفّر عنه كلّ خطيئه ويري مقعده من الجنه و يزوّج من حور العين و يؤمّن من الفزع الاكبر و من عذاب القبر و يحلّي حلّه الايمان.
رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
1-با اولين قطره خون او تمام گناهانش بخشيده مي شود.
2-جايگاه خود را در بهشت مي بيند.
3-از حوريان با او ازدواج مي كنند.
4-از وحشت بزرگ روز قيامت در امان مي باشد.
5-از عذاب قبر ايمن است.
6-به زيور ايمان آراسته مي گردد.
كنز المعال، ج4، ص410، حديث1152
28. معافيت از سوال قبر
سُئل النّبي صلي الله عليه و آله :
مابال المومنين يفتنون في قبورهم الّا الشّهيد؟ فقال : كفي ببارقه السّيوف علي راسه فتنهً.
از پيامبر اكرم سوال شد :
چگونه است كه همه مومنين در قبر مورد سوال و امتحان قرار مي گيرند مگر شهيد؟
حضرت فرمود : امتحاني كه در زير برق شمشير داده است، براي او كافي است.
كنز المعال، ج4،ص407، حديث11138 و ص595، حديث11741
29. شفاعت شهيد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
يشفع الشّهيد في سبعين من اهله.
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود :
شهيد هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت مي كند.
كنز المعال، ج4، ص401، حديث 11119
30. مقام شفاعت
عن الصّادق عليه السلام عن آبائه عليه السلام انّ رسول الله قال :
ثلاثه يشفعون الي الله يوم القيامه فيشفّعهم : الانبياء ثمّ العلماء ثمّ الشّهداء.
امام صادق عليه السلام از پدران خود از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل فرمود :
سه گروهند كه روز قيامت شفاعت مي كنند و شفاعت آنها مورد پذيرش خداوند قرار مي گيرد، انبياء و علما و شهداء.
بحار الانوار، ج97، ص14، حديث24
31. اول كسي كه وارد بهشت مي شود
عن الرّضاء عليه السلام عن آبائه عليه السلام، قال، قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
افضل الاعمال عند الله ايمان لا شكّ فيه و غزو لاغلول فيه و حجّ مبرور و اوّل من يدخل الجنّه شهيد.
امام رضا عليه السلام از پدران خود عليه السلام از قول پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل كرده كه آن حضرت فرمود :
برترين اعمال نزد خداوند، ايماني است كه در آن ترديدي نباشد و رزم و پيكاري كه در آن خيانت در ((غنيمت)) نباشد و حج مقبول . و اولين كسي كه وارد بهشت مي شود شهيد است.
بحار الانوار، ج66، ص393، حديث75
32. آرزوي شهيد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
ما من احدٍ يدخل الجنّه يحبّ ان يرجع الي الدّنيا و له ما علي الارض من شييءٍ الّا الشّهيد. فانّه يتمنّي ان يرجع الي الدّنيا فيقتل عشر مرّاتٍ لما يري من الكرامه.
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
از افرادي كه وارد بهشت مي شوند هيچكس آرزوي بازگشت به دنيا را ندارد گر چه تمام آنچه در زمين است از آنِ وي شود، مگر شهيد كه او به سبب كرامتي كه در شهادت مي بيند آرزو مي كند به دنيا برگردد و دهها مرتبه در راه خدا كشته شود.
صحيح بخاري، ج4، ص26
33. برترين شهدا
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
افضل الشّهداء الّذين يقاتولن في الصّف الاوّل فلا يلفتون وجوههم حتّي يقتلوا، اولئك يتلبّطون في الغرف العلي من الجنّه يضحك اليهم ربّك فاذا ضحك ربّك الي عبدٍ في موطن فلا حساب عليه.
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود :
برترين شهيدان كساني هستند كه در صف اول((خط مقدم)) پيكار مي كنند و روي بر نمي گردانند تا كشته شود، اينها هستند كه جايگاه آنان غرفه هاي عالي بهشت است، و خداوند بر آنها متبسّم است و اگر خداوند بر بنده اي تبسّم كند((خشنود شود)) هيچ حسابي بر او نيست.
كنز المعال، ج4، ص401، حديث11120
34. شهيد دريا
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
شهيد البحر مثل شهيد البرّ …
و انّ الله عزّوجلّ وكّل ملك الموت بقبض الارواح الّا شهيد البحر فانّه يتولّي قبض ارواحهم.
پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله فرمود :
شهيد در جنگ دريايي مثل شهيد در جنگ و جهاد در خشكي اجر دارد و خداوند ملك الموت را براي قبض روح همه افراد مامور ساخته است، مگر شهيدان جنگ دريايي كه آنقدر مقام و فضيلت دارند كه خداوند، خودش ارواح آنها را قبضه مي كند.
سنن ابن ماجه، ج2، ص928، حديث 2778
35. خانواده شهيد
قال علي عليه السلام عن قول رسول الله صلي الله عليه و آله :
و يقول الله عزّوجلّ انا خليفته في اهله و من ارضاهم فقد ارضاني و من اسخطهم فقد اسخطني.
حضرت امير عليه السلام در ادامه حديثي مفصّل كه در باب مقام شهيد از قول رسول خدا بيان داشته اند مي فرمايد :
خداوند مي فرمايد من جانشين شهيد در خانواده او هستم، هر كس رضايت آنها را جلب كند رضايت مرا جلب كرده و هر كس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.
36. ديگرشهيدان
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
من اريد ماله بغير حقّ فقاتل فهو شهيد.
پيامبر گرامي خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
هر كس مالش مورد سوء قصد قرار گيرد و براي دفاع از آن مبارزه كند و كشته شود شهيد است.
كنز المعال، ج4، ص429، حديث11201
37. شهيدان دفاع
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
من قاتل دون نفسه حتّي يقتل فهو شهيد و من قتل دون ماله فهو شهيد
و من قاتل دون اهله حتّي يقتل فهو شهيد و من قتل في جنب الله فهو شهيد.
پيامبر گرامي خدا صلي الله عليه و آله فرمود :
هر كس براي دفاع از جان و مال اهل و عيال خود پيكار كند و كشته شود شهيد است و كسي كه در راه قُرب به خدا كشته شود شهيد است.
كنز المعال، ج4، ص420، حديث11236
38. دفاع از مال
عن عليّ بن الحسين عليه السلام :
من اعتدي عليه في صدقه ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
امام زين العابدين عليه السلام فرمود :
هر كس به ظلم اموالش مورد تجاوز قرار گيرد و در برابر آن پيكار كند تا كشته شود شهيد است.
وسائل الشيعه، ج11، ص93، حديث11
39. كشته راه خدا
عن ابي عبدالله عليه السلام، قال : قال رسول الله صلي الله عليه و آله :
من قتل دون عياله فهو شهيد.
از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند
هر كس در راه دفاع از بستگان خود كشته شود شهيد است.
وسائل الشيعه، ج11، ص91، حديث5
40. در ركاب امام
عن الرّضا عليه السلام في كتابه الي المامون :
الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهيد.
امام رضا عليه السلام در نامه خود به مامون نوشت :
جهاد همراه امام عادل واجب است و هر كس پيكار كند و در راه دفاع از مال و ره توشه و جان خويش كشته شود شهيد است.
وسائل الشيعه، ج11، ص35، حديث10، تحف العقول، ص10