امتحانی است در کشور چین که بسیار مانند toefl است . با این تفاوت که toefl به زبان انگلیسی است و HSK به زبان چینی !! این امتحان به سه قسمت ابتدایی - Primary و متوسط - Intermediate و پیشروفته - Advanced !! در هر قسمت ۳ سطح وجود دارد و از شماره ۳ تا ۱۱ هستند !! یعنی ۳ ۴ ۵ ابتدایی هستند و ۶ ۷ ۸ متوسط هستند و ۹ ۱۰ ۱۱ هم پیشرفته هستند !! سطح های ۱ و ۲ امتحان های بسیار بسیار آسانی داره که حتی در امتحان PinYin نیز می باشد ولی امتحان سطح های ۳ تا ۸ یک امتحان هست که بر اساس نمره ای که شما در هر ۴ قسمت خود ورقه HSK می گیرد می باشد !! یعنی اگر در یک مرحله شما ۰ بگیرید و در مرحله بعد ۱۰۰ بگرید به شما هیچ سطحی تعلق نمی گیرد !! کل امتیازات این امتحان ۴۰۰ می باشد که هر قسمت ۱۰۰ امتیاز دارد !!

کلمات در کتاب (HSK) پایه ۱ !! حرف a

۱. 啊 - a = این کلمه رو میشه مانند کلمه "است" در زبان است !!

۲. 啊 - ā = به معنی "آه"

۳. 矮 - ǎi = کوتاه (قد)

۴. 爱 - ài = دوست داشتن (کسی یا چیزی)

۵. 爱人 - ài ren = زن یا شوهر . همسر . زوج

۶. 安静 - ān jìng = ساکت بودن (شدن) .

۷. 安排 - ān pái = مرتب کردن . ترتیب دادن . آراستن . چیدن . قرار گذاشتن

کلمات در کتاب (HSK) پایه ۱ !! حرف b

۸. 八 - bā = عدد ۸ ( مانند نوشتن "هشت" در فارسی)

۹. 把 - bǎ = یک Measure Word هست در زبان چینی برای اشیاء که "دسته دارند" (مانند چاقو / صندلی / ... )

۱۰. 把 -bǎ = اگر یکم دقت کنید این کلمه با کلمه بالا نه در PinYin و نه در خود کراکتر با بالایی فرقی نمی کنه !! این کلمه رو باید در جمله قبل کلمات خاصی به کار ببرید که توضیح آن خیلی سخته .

۱۱. 爸爸 - bà ba = پدر

۱۲. 吧 - ba = میشه گفت این کلمه هیچ معنی ای زیاد نمیده درواقع اصلآ معنی نمیده !! یک کلمه ماننده (است) که در "آخر" جمله استفاده می شود !!

۱۳. 白 - bái = سفید

۱۴. 百 - bǎi = یعنی صد (۱۰۰)

۱۵. 摆 - bǎi = قرار دادن چیزی در جایش !!