پيغام full disk در هنگام رندر به چه علت می باشد ؟


۱- در صورتیکه حجم کافی برای ذخیره فایل مورد نظر نباشد
توجه داشته باشید تقریبا به دو برابر فایل مورد نظر در روی هارد فضا نیاز دارید

۲- در طول برنامه از پیش نمایش با حداکثر کیفیت استفاده کرده باشید
و در هنگام رندر به دلایلی محل ذخیره فایلهای پیش نمایش را تغییر داده باشید
در این حالت فقط یک یا چند فریم اولیه سیو می شه

۳- در این حالت که خودم چند بار به اون برخورد کردم و برای خودم نیز سئوال هست

در هنگام رندر با وارد شدن به تنظیمات رندر( SETTING )در اولین بخش در قسمت

نحوه رندر که دارای دو گزینه ENTIRE PROJECT - WORK AREA است

انتخاب گزینه WORK AREA باعث رفع این اشکال می شود