در گردهمایی كه در سال ۱۹۷۸ در ايالت ويرجيناي امريكا تصميم به پايه گذاري رشته اي در دنيا گرفتند
كه تا الان در دنيا با اقتدار در بين اساتيد و فايتر هاي بزرگ دنيا صحبت از آن به ميان مي آيد . نتيجه اين
گرد همايي و تبادل اطلاعات ورزشي و فني بر ان شد كه در سال ۱۹۷۹ رشته اي جديد به نام كارته مدرن
يا كاراته امريكايي يا كيك بوكسينگ كاراته كه تلفيقي از فنون تكواندو و كاراته و جودو . جوجيتسو با نام:
American - Independent - Karate - Kick boxing - Instructor - Association
پايه گذاری گرديد . قوانين مسابقه در رينگ مخصوص با ابعاد ۳۰*۴ در ۳۰*۴ در
ارتفاع ۵۰/۱ متر بلند تر از سطح افق داراي دو گوشه آبي و قرمز به صورت كراس و دو گوشه رستینگ
مي باشد.
این سبک که از این به بعد با نام اختصاری AIKIA ناميده مي شود . در سال ۱۹۷۹ به وسيله اساتيد :
۱- دكتر جري بيزيلي دان ۱۰ ( ايشان داراي كمر بند دان ۹ در تكواندو و دان ۹ در جوجيتسو و دان ۹ در جودو مي باشند ) .
۲- جف اسميت ( ايشان داراي كمر بند دان ۸ در تكواندو و دان ۷ جودو مي باشند ) .
۳- بيل والاس ( معروف به پا طلايي دان ۹ كاراته دان ۷ جودو ) ايشان در مسابقات جهاني جودو كه در
سال ۱۹۶۵ در انگلستان برگزار مي گرديد از ناحيه پاي راست به شدت آسيب ديد و در اثر تمرينات بسيار
زياد توانست قدرت پاي چپش را فوق العاده نمايد نكته جالب اينجاست كه تمام حريفان وي مي دانستند
كه پاي راست ايشان كاراي لازم را در حد بالا ندارد و قريب به اتفاق حريفان وي از ناحيه ي پاي چپ وي
ناك اوت مي شدند .
۴- رنزو گريسي ( دان ۷ كوك سول وان + دان ۷ كاراته )
۵- دكتر جولويس ( دان ۱۰ كاراته - دان ۹ جيت كاندو - دان ۱۰ تك


در بعد آماتور در قسمت فول كنتاكت كه به معناي ضربات با تماس كامل مي باشد ضربات چرخشي دست
Round say panch يا ضربه با تيغه خارجي دست به صورت دوراني چه به صورت ايستاده – جهشي
– پرشي و ضربات به صورت لوكيك ضربه با ساق پا به ناحيه سپيد ران و قسنت پائين كمر ممنون مي
باشد . ضربات به صورت كاملا كلاسيك و كامل در محدوده تاييد شده كه در آخر به آن اشاره خواهيم كرد
وارد مي آيد . در بعد حرفه اي كيك بوكسينگ تعداد راندها بيشتر بوده ضربات چرخشي كه محدوديتي

نداشته ضربات زانو آزاد مي باشد . ضربات دست خارج از محدوده ضربات كلاسيك ضربات پا غير از ضربه
به بيضه , پشت سر , پشت بدن آزاد مي باشد حتي ضربه در قسمت پايين بدن مفصل زانو ساق پا آزاد
مي باشد . در قسمت شوت بوكسينگ كه به معناي لغوي آن يعني بوكس پرتابي يا پرتاب و بوكس
است . مبتكر روش شوت بوكسينگ استاد بزرگ شيزا تاكاشي قهرمان نامي تاي بوكسينگ و شوت
بوكسينگ جهان در سال 1985 ميلادي در ژاپن توسط استاد ابداع شد . كه علامت اختصاري آن WSBA
كه مخفف كلمات World – Shoot Boxing - Association

سازمان جهاني شوت بوكسينگ مقرش در توكيو Tokyo ژاپن مي باشد . مسابقات آن كاملا به صورت
حرفه اي گارد و حالت ايستادن كاملا گارد كيك بوكسينگ ( به دليل بالا بودن ضريب امنيت آن ) ضربات
دست بوكس كاملا حرفه اي ضربات پا به صورت فول كنتاكت اجرا مي شود ضربات زانو و آرنج كاملا آزاد و
تنها تفاوت آن با ديگر رشته هاي كيك بوكسينگ و فول كنتاكت در اين است كه از آزادي عمل بسيار
بيشتري برخوردار بوده تكنيكهاي پرتابي مثل خم گيري , سالتو , پهلو گيري , و ... در آن كاملا كاربردي و
مشهود است . در قسمت بعد به :
1). تاريخچه سبك در ايران وآسيا .
2). آموزش انتقال ضربات , تغيير زوايا – انتقال نيرو – گارد خواهيم پرداخت .
به اميد موفقيت شما دوستداران واقعي ورزش
شاگرد ارشد استاد بزرگ مرحوم فريدون مالكي سلطان رينگ جهان
دكتر سعيد بازيار نماينده سبك در استان