انقلابات مهم جهان
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: انقلابات مهم جهان

 1. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض انقلابات مهم جهان

  مقدّمه
  در این مقاله انقلاب به خوبی تعریف شده ولی تعریف کلّی آن به زیر باز می گردد:
  انقلاب در لغت به معنی زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است، فلاسفه انقلاب را ین گونه بیان می نمایند که ذات و ماهیت یک شی لزوما عوض شده باشد و در نگاه جامعه شناسان انقلاب به معنای دگر شدن است حتی نباید بگوییم دگرگون شده زیرا دگرگون شدن یعنی اینکه گونه و کیفیتش جور دیگر شود. به عوض باید بگوییم دگر شدن یعنی تبدیل شدن به موجودی دیگر.
  انقلاب در ایران دگر شدن جامعه ایرانی بود با یاری گرفتن از آموزه های اسلام ناب محمدی که زمینه ساز جامعه توحیدی می باشد.
  انقلاب
  دگرگونی شدید،ناگهانی و سریعی است که در اوضاع کل سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک ملّت یا جامعه رخ می دهد و نظم اجتماعی،حقوقی و سیاسی مستقر را سرنگون نموده و نظم جدیدی را جایگزین آن نماید.
  انقلاب معمولاً با خشونت،شورش،خونریزی و آشفتگی همراه است ولی در انواعی از آن نیز وجود نداشته و دگرگونی تدریجی و آرام است.
  انواع انقلاب
  عده ای انقلاب ها را به دو دسته تقسیم کرده اند.
  1.انقلاب کلاسیک
  استفاده از قوه قهریه برای اعمال زود و خشن به قصد ایجاد تغییرات در نظام حکومتی یک جامعه،برای بر قرار کردن نظامی مبتنی بر قانون اساسی متفاوت یا بطور کلّی ایجاد نوع دیگری از نظام حکومتی را گویند.
  انقلاب کبیر فرانسه،انقلاب مشروطه ایران و انقلاب روسیه را از نوع انقلاب کلاسیک پنداشته اند.
  2.انقلاب مدرن
  عبارت است از ایجاد اصلاحات اساسی در زمینه های اقتصادی با استفاده از روشهای علمی و تکنولوژی.
  ویژگی های انقلاب
  از ویژگی های بارز و اصلی یک انقلاب،وجود هدفهای بلند مدّت آن به منظور انجام تغییرات تحوّلات اساسی است،حال آنکه این ویژگی در تحولات ناشی از کودتای نظامی معمولاً وجود ندارد.
  اساساً جنبش هایی را که رهبران آن ها مدّعی هستند صرفاً در جهت حفظ منافع ملّی و علیه سیستم های فاسد صورت گرفته اند و مفاهیمی نظیر آزادی،عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی و... را شعار قرار داده اند نمی توانند به صرف این شعارها این جنبش ها را انقلابی نامید بلکه در توفیق و عدم توفیق هدف های انقلاب ملاک می باشد.
  استنباط چهارگانه انقلاب
  1. بر پایه اقتصادی بنا گردیده، انقلاب مبتنی بر پایه اقتصادی است.
  2. انقلاب یک پدیده در اصل اجتماعی است.
  3. انقلاب پدیده ای است حاصل از احساس بیگانگی و بی تفاوتی فرد به اجتماع.
  4. مبتنی بر شیوه ارسطویی، ماکیا ولی و جان لاک است و انقلاب را پدیدهای سیاسی می گویند و هدف آن را انتقال قدرت سیاسی قلمداد می کنند.
  علل انقلاب
  ارسطو علل انقلاب را دو دسته : 1. عمومی 2. خصوصی پنداشته است.
  علل عمومی در همه حکومت ها موجب انتقال می شوند، امّا علل خصوصی تنها در نظام های سیاسی خاص به انقلاب می انجامد. مهم ترین علل عمومی نابرابری است. علّت دیگر سودجویی و گستاخی فرمانروایان است که مردم را ضدّ حکومت و همه نهادها آن ها را می شوراند.
  علل انقلابات خصوصی را بنا بر اقتصادی آنها،درباره هر یک مورد برّرسی قرار داده،علت انقلاب در دموکراسی را،روی کار آمدن رهبران مردم،فریب و ستم کاری آنان در حقّ توان گران دانسته،در الیگارشی ها،بر عکس ستم کاری توان گران بر تهی دستان موجب می گردد.
  مهم ترین علّت انقلاب در حکومت های سلطنتی رشک بردن مردم به نیرو و شکوه شاه و درباریان و کینه جویی کسانی است که از سلطنت به سودی نرسیده یا آسیب دیده اند.
  انگیزه های انقلاب در قرون اخیر
  انگیزه های مشترک انقلاب جهان را علیرغم الگوهای متفاوت آنان،می توان ناشی از وقوع جنگ،استعمار و استثمار و نارضایی توده مردم دانست.
  انقلاب از دیدگاه استاد مطهری
  ((انقلاب عبارت است از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه یا یک سرزمین،علیه نظم حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب. فرق انقلاب با کودتا در این است که انقلاب ماهیّت مردمی دارد امّا در کودتا قیام یک اقلیّت مسلّح به سر نیزه در مقابل اقلیّت دیگری که حاکم بر اکثریّت است.
  جنگ انقلابی
  تعریف جنگ انقلابی
  جنگ انقلابی مرحله‌ای از بروز درگیری وخشونتبین نیروهای انقلابی حاکم یا دولتهایبیگانه و حامیان آنها در داخل کشور یا خارج از مرزهاست.
  دید کلی
  بطور کلی جنگهای انقلابی را به رغم داشتن یک یا چند عنصر از مفهومفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] نمی‌توان دقیقا یک انقلاب تلقی نمود. بلکه آن را باید بخشی یا فصلی از روند انقلاببدانیم که در مرحله خاصی از جریان انقلاب برای ضربه زدن بر پیکرهنهادهای نظامی، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعینظام یا تضعیف قدرت ، به آن نیاز می‌باشد.
  سیر تحولی و رشد
  قبل از انقلاب 1917 نیروهای مارکسیت به رهبریفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] چهار سال تمام علیهنیکلای دوم، آخرین بازمانده نظام سلطنتیسلسله رومانفهای شوروی ، جنگیدند تا توانستند آن نظام را از پای در آوردند و نظمجدید انقلابی مورد نظر خود را شکل دهند. برای آغاز این جنگ انقلابی لنین به هدیهکوچکی نیاز داشت که همانفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] بود که در سال 1914 بینامپراتوریهای روسیه،فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ،فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ،مجارستان،عثمانیوفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] بوقوع پیوست. همچنان سیر تحولی جنگهای انقلابی ادامه یافت.
  بررسی وضعیتاجتماعی دوران قبل ازفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] نشان می‌دهد که طبقات اجتماعی فرانسه از سه طبقهروحانیون،نجباورعایاتشکیل می‌شد وحکومت موروثیبود. طبقه نوپا و نو ظهوربوژوازیدر اثر رونقتجارتو بازرگانی فرانسه با مستعمراتش بهمال و ثروتی بیکران رسیده و مایل بود خود را به طبقه نجبا و بالای جامعه ارتقا دهد. از طرف دیگر وضعیت بد و نابسامان اقتصادی برای طبقات پایین اجتماع و نارضایتی عمومیمردم از امتیازات نابجای هیئت حاکم و مالیاتهای سنگین دولتی ، آنها را به سوی جنگیانقلابی علیه لویی شانزدهم کشاند، تا اینکه انقلابیون پیروز شدند. و جامعه در نهایتبه حالت تعادل و آرامش رسید.
  انواع جنگهای انقلابی
  جنگ انقلابی داخلی: این نوع جنگ عموما بیننیروهای انقلابیاز یک طرف و قدرت حاکم ازطرف دیگر صورت می گیرد. اهداف نیروهای مبارز ، تضعیف حکومت و در نهایت واژگونیرژیم سیاسیحاکم است که به روشهای مختلفسیاسی ، تبلیغاتی و نظامی صورت می‌پذیرد.
  جنگ انقلابی خارجی:در این جنگ انقلابیون علیه دولتهای استعمارگر وحامی رژیم سیاسی حاکم می‌جنگند. و معتقدند که تا این نیروهای بیگانه در کشورشانحاکمیت داشته باشند، هیچگونهاستقلال،پیشرفتوآزادیبرای آنها معنی و مفهومی نخواهد داشت. آنها با تقویت احساساتملی‌گرایانهوآزادیخواهیبه بسیج نیروهای مردمی دستمی‌زنند تا نیروهای بیگانه و عوامل داخلی را شکست دهند. این نوع مبارزه را مبارزهآزاد یبخش یاجنگ رهایی‌بخشنیز گفته اند.
  فرق انقلاب با کودتا
  فرقفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] باکودتااین است که انقلاب ماهیت مردمی داردولی کودتا چنین نیست در دومی ، یک اقلیت مسلح و مجهز به نیرو ، در مقابل اقلیتدیگری که حاکم بر اکثریت جامعه است ، قیام میکنند و وضع‏ موجود را در هم میریزد وخود جای گروه قبلی قرار میگیرد و این استقرار ارتباطی به صالح یا ناصالح بودنکودتاگران ندارد آنچه که اهمیت دارد اینست که در کودتا اکثریت مردم از حساب خارجهستند و در فعل و انفعالات نقشی ندارند.
  ما ایرانیها در دوره عمر خودمان ،کودتاهای زیادی‏ دیده ایم اگر چه دست اندرکاران آنها ، نام انقلاب روی عمل خودگذاشته‏ اند در 1952 میلادی در مصر ، چند افسر که رأس آنها ژنرال نجیب وجمال‏ عبدالناصرقرار داشتند علیهحکومتموجود کودتا کردند اما در جریان این‏کودتا که به انقلاب مشهور شد ، مردم مصر ، بپانخاستند و این بود که با رفتن آنافسران ،کان لم یکن شیئا مذکورا، گوئی هیچ چیزوجود نداشته‏است در ایران خودمان ، در سال 1299سید ضیاءو رضاخان کودتا کردند.
  اما در اینمورد هم مردم از حساب خارج بودند در تاریخ معاصر در چند قرن اخیر ، غیر از معدودیاز تحولات عمیق اجتماعی نظیر انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب‏ اکتبر و چیزی که بشودنام انقلاب بر آن گذاشت واقع نشده است تازه حتی‏ در انقلاب روسیه و یا در انقلابچین ، ارتشی قوی و منظم در کنار مردم‏ وجود داشت در میان این کودتاها و شبهانقلابها ، انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب به‏تمام معنی واقعی است که در واقع اگرقرار باشد نظیری برای آن پیدا کنیم‏ ، شاید بتوانیم انقلاب صدر اسلام را مثال بزنیمماهیت انقلابی این انقلاب‏ ، از بسیاری از انقلابهای اصیل در تاریخ ، اصیلتر است دراین انقلاب ، توده مردم یک سرزمین ، اکثریت افراد یک ملت ، از زن و مرد و پیر وجوان ، با دست خالی ، اما با روحیه ای انقلابی علیه یک رژیم قدرتمند قیام کردند وبه پیروزی رسیدند.
  در نقطه مقابلفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، اصلاح قرار داد معمولا تغییراتی که در یک جامعه روی میدهد ، اگر بنیادی نباشد ،یعنی جامعه را از نظر بنیاد و ساختمان اصلی و نظامات حاکم ، دگرگون نسازد ، بلکهتنها تغییراتی در جهت بهبود اوضاع بوجود آورد اصلاح مینامند انقلاب و اصلاح تنها درمورد اجتماع صادق نیستند بلکه درباره افراد نیز صدق میکنند گاهی دیده می‏شود که وضعسلوک اخلاقی و رفتار اجتماعی یک فرد نسبت به گذشته بهتر می‏شود و اما گاهی نیز ،اساسا دگرگونی روحی در افراد پیدا می‏شود ، آنچنانکه گوئی این آدم امروز همان فردسابق نیست توبه در اصطلاح بمعنی ایجاد یک انقلاب روحی و یک دگرگونی بنیادی در طرزعمل و سلوک و رفتار است.
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #1 ارسال شده در تاريخ 21st August 2008 در ساعت 07:02

 2. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض

  انقلاب روسیه

  در مارس 1917م، انقلابی در روسیه،تزارروسینیکولاس دومرا سرنگون ساخت. یکدولت لیبرالاداره امور را در دست گرفت.فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] به رهبریفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] وفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ازفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کاگری خواستند تا قدرت را در دست گیرند. بلشویکها در طی انقلابی مجدد در نوامیر 1917 کنترل دولت را در اختیار گرفتند. نها به حرکت خود برای تاسیس اولیندولت کمونیستیادامه دادند.

  15 مارس 1917م

  بعد از اینکه سربازان از سرکوب تظاهرات کارگران در پتروگراد «سنت پترزبورگامروزی) خودداری کردند، تزارروسیه، نیکلای دوم، از سلطنت استعفا می دهد. یک دولت موقت قدرت را در اختیار میگیرد.

  آوریل 1917

  لنین از تبعید درسوئیسبه روسیه باز می گردد. او خواستارانقلابی دیگر برای ایجاد دولت کارگری می شود.

  7 نوامبر 1917

  گارد سرخ بلشویک (کارگران مسلح) و سربازان انقلابی و ملوانان اداره امورپتروگراد را در دست می گیرند. لنین در راس دولت انقلابی بلشویک، رهبر روسیه میگردد.

  5 ژانویه 1918

  مجمع موسسان برگزیده دموکراتیک، یک روزپیش از تعطیل شدن توسط دولت بلشویک تشکیل جلسه می دهد.

  تابستان 1918

  جنگهای داخلی در روسیه بین ارتش سرخ بلشویک و ارتشهای سفید مختلف که توسطحامیان تزار و قدرتهای خارجی مخالف بلشویک پشتیبانی می شدند، آغاز شد. فجایع و قتلعامهای بسیاری از هر دو طرف رخ داد. بلشویکها تزار و خانواده اش را در اکاترینبورگواقع در اورال(قزاقستانامروزی) کشتند.

  1920

  بلشویکها در جنگ های داخلی پیروز شدند و تسلط خود رابر اکثر نواحی امپراتوری روسیه سابق برقرار کردند.

  مارس 1921

  ملوانان درشورشکرونستاد، خواستار بازگشت دموکراسیشدند. ارتش سرخ، شورش را با خونریزی بسیار سرکوب می کند.

  1922

  اقتصاد در حال ویرانی است. لنین سیاسیت اقتصادی جدید خود را معرفی می نمایدو بازار آزاد به شکل محدود را مجاز می شمارد. با این وجود، قحطی حداقل 5 میلیونانسان را در طول زمستان از بین می برد.

  1923

  (USSR) اتحادجماهیرفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] شوروی موسوم به اتحاد شوروی، تاسیس می گردد.

  1924

  لنین ازدنیا می رود، سپس کشمکش بر سر اینکه چه کسی بعد از مرگ او بر اتحادشورویتسلط خواهد یافت، در می گیرد.

  1926

  استالین در درگیری قدرت، تروتسنیققا شکست می دهد. دوسال بعد، تروتسکی اجبارا به خارج از کشور تبعید می شود.

  1929

  استالین همه قدرت را در دست گرفته و حرکتی سریع به سوی صنعتی شدن را آغازمی کند. رعیتها به کار در مزارع اشتراکی وادار می گردند. در نتیجه چیین حرکتی،میلیونها نفر از قحطی جان می بازند. میلیونها نفر دیگر اعدام شده و یا به زندان هاافکنده می شوند.

  38 ـ 1936

  استالین شروع به پاکسازی ارتش وحزب کمونیست می نماید. رهبران کمونیست در طی یک محاکمه نمایشی اعتراف و اقرار میکنند. محکومیت متهمین حتی پیش از محاکمه آنها مشخص شده و مایه استهزا تمام دستگاهقضائی بود. چهار پنجم افسران ارشد ارتش اعدام گشتند.

  اوت 1939

  استالین توافقنامه ای را باهیتلربه امضاء می رساند. آنها بر سر تقسیملهستانبه توافق می رسند.

  ژوئن 1941

  هیتلر درعملیات بارباروسابه اتحاد شوروی حمله میکند.

  مه 1945

  پس از شکستفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] توسط متفقین، انحاد شوروی اداره امور تمام شرق اروپا ونیمی از آلمان را در ست میگیرد.

  1953

  استالین می میرد. جانشینان وی، رئیس پلیس مخفی،لاورنتی بریا، را دستگیر و اعدام می کنند.

  1956

  رهبر جدید شوروی،نکیتا خروشچفدر بیستمین کنگره حزب کمونیستشوروی، ستمگریهای استالین را افشا می نماید.

  حکومت وحشت استالین

  ژوزف در سال 1929 م پس از جدال قدرتی که بعد ازمرگ لنین در سال 1924 بر سر جانشینی اش در گرفت، رهبر اتحاد شوروی گشت. حکومتاستالین یکی از بدترین حکومتهای استبدایی در طول تاریخ بود. او هر کسی را که مخالفرژیمش بود یا به زندان می انداخت و یا می کشت. پلیس مخفی میلیونها نفر را به علتهایپوچ و ناچیز دستگیر نمود و بهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] فرستاد. همکمونیستهاو هم غیر کمونیستها به مانند هماز به زندان افتادن، شکنجه و یا اعدام زجر می کشیدند.

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]از دلایل اصلی انقلاب روسیه بود. در سال 1914 م روسیه در مقایسه بااکثر کشورهای اروپایی، کشوری عقب مانده به حساب می آمد که بیشتر مردمانش فقیربودند. هنگامیکه وضعیت زندگی استاد درجنگ جهانی اول شروع شد، حکومت سنتی تزار «نیکلاس دوم» (1918- 1866م) قادر به جنگ بادشمنانش نبود. شکستهای نظامی روسیه در جنگ جهانی اول، بر عقب ماندگی این کشور صحهگذاشتند. تا سال 1917 بیشتر مردمان روسیه خواستار برکناری سزار از مقام رهبری شدند.

  انقلاب ماه مارس 1917

  در ماه مارس 1917، تزار از مقام خود استعفاداده، دولتی موقت در روسیه برپاگشت. دولت آزادیخواه جدید نیز مانند تزار نتوانست ازعهده مشکلات روسیه بر آید. در مناطق روستایی، کشاورزان با تصاحب زمنیها برای خودشانانقلابی به پا کرده بودند. ارتشی ها شورش کرده و پست های خود را ترک می نمودند؛ درشهرها گرسنگی و بی کاری موج می زد.
  بلشویکها
  گروهی از تندروهای سیاسی مارکسیت، که بلشویک نامیده می شدند، با دولت موقت به رهبری الکساندر کرنسکی (1924- 1881) به مخالفت برخاستند. رهبر بلشویکها، ولادیمیر ابلیچ لنین (1924 – 1870) اعتقاد داشت که انقلابی سراسری تنها راه حل مشکلات روسیه است. در آغاز، بلشویکها گروه انقلابی کوچکی بودند، اما در سال 1917 سیطره نفوذشان بخصوص در شهرهای بزرگ بیشتر شد، چرا که آنان ظاهرا آنچه را که اکثر مردم بدنبالش بودند نوید می دادند: «صلح، زمین، نان».
  انقلاب ماه نوامبر
  تا ماه نوامبر 1917، بلشویکها در شوراها (کمیته هایانقلابی کارگان) صاحب اکثریت شدند. در روز هفتم نوامبر 1917، بلشویکها در یک کودتاینظامی که از جانب کارگران، نظامیان و ملوانان حمایت می شد، قدرت را در روسیه بدستگرفتند.
  آغاز رهبری لنین
  لنین اعتقادی به دموکراسی نداشت. او بر این باور بودکه بلشویکها نمایندهپرولتاریا (طبقه کارگر) بوده و بایستی اززیر سلطه سرمایه داران خارج شوند. لنین یک حکومت «استبداد پرولتاریا» اعلام کرد کهدر واقع به معنی حکومت استبدادی بلشویک بود. (در سال 1918، حزب بلشویک به حزبکمونیست تغییر نام داد).
  بعد از انقلاب
  زندگی در روسیه بعد از انقلاب بسیار دشوار گردید. ازسال 1918 تا 1920 جنگ شدید داخلی باعث ویرانی کشور گردید. اقتصاد کشور از هم پاشیدو مردم برای یافتن غذا شهرها را رها کرده و به روستاها پناه بردند. میلیونها نفر دراثر قحطی جان سپردند. با این همه، بلشویکها به حکومت خود ادامه دادند.
  اتحاد شوروی
  در دهه 1920، اتحاد شوروی تنها کشور تک حزبی جهان گردید. تمام قدرت در دست حزب کمونیست بود و رهبر حزب، کشور را اداره می کرد، و به هیچگونهجریان مخالف اجازه فعالیت داده نمی شد. با این همه، زندگی برای اکثر روس ها قابلتحمل بود. به کشاورزان حق داشتن زمین و فروش محصولات کشاورزی اعطاء شده بود. مشاغلسرمایه داری نیز به طور جزئی در جریان بودند.
  تبلیغات بلشویکها
  بلشویکها در نوامبر 1917، قدرت را در روسیه بدستگرفتند. آنها برای پیشبرد افکار سیاسی خود از پلاکاردها و پوستر ها استفاده نمودند. یکی از شعارها چنین بود: قدرتی جدید به نام کمونیزم، در سراسر اروپا در حال شکلگیری است.
  حکومت استالین
  در سال 1924، بعد از مرگ لنین،ژوزف استالین (1953- 1879) به قدرت رسید. ازسال 1929 به بعد، استالین کشور را در جهت آشوب و ناآرامی سوق داد. او معتقد بود کهاتحاد شوروی باید سرعت صنایع خود را رشد داده و انقلابی در صنعت کشاورزی بوجودآورد. او علیه کشاورزان اعلان جنگ کرد و زمینهایی که آنها در زمان انقلاب گرفتهبودند را پس گرفت و مجبورشان کرد که در مزارع اشتراکی کار کنند. این اقدام استالیننتایج وحشتناکی به بار آورد. تولید محصولات بدتر از سایر نقاط بود. با این همه،برنامه صنعتی کردن روسیه یک موفقیت نسبی به شمار می آمد. اتحاد شوروی به سرعت به یکقدرت صنعتی مهم مبدل گشت.
  نوسازی روسیه
  حکومت شوروی بالاخره موفق به نوسازی روسیه گشت، که اینکار به قیمت جان افراد بیشماری تمام شد. در این حکومت ، اقتصاد و دولت توسط یک حزباداره می شدند. بسیاری از کشورهای جهان، این شیوه حکومتی را الگوی خود قرار دادهاند.
  منبع: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #2 ارسال شده در تاريخ 21st August 2008 در ساعت 07:03

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •