پاتوق یو : روز چهاردهم مسابقات نیز به پایان رسید و کاروان ایران نیز با 1 طلا و 1 برنز از المپیک 2008 خداحافظی کرد و هم اکنون در مقام 47 جول قرار دارد ولی با توجه به 101 مدال باقیمانده در روزهای آتی جدول دستخوش تغییراتی خواهد شد .

کاروان ایران در این سری از مسابقات با ناکامی ها ی زیادی همراه بود باشد که این ناکامی ها باعث تجره در دورهای بعدی المپیک شود و در سری آتی این مسابقات بتوانیم مدالهای بیشتری رو کسب کنیم