گرافیک کامپیوتری به دو دسته اصلی تقسیم می شود که عبارتند از گرافیک bitmap و گرافیک برداری (vector). آشنایی با اختلاف میان دو نوع گرافیک شما را در ایجاد و ویرایش گرافیک ها کمک خواهد کرد.
1- گرافیک
تصاویرbitmap دارای رزولوشین (Resolution) هستند منظور از رزولوشن تعداد پیکسل در اینچ می باشد - که این رزولوشن به صورت تعداد پیکسل های یک تصویر تعریف می شود در تصاویر هرچه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد کیفیت و وضوحیت آن تصویر بهتر است. نشان دادن تصویر با یک تعداد پیکسل محدود باعث از بین رفتن کیفیت و برخی از جزئیات و پدیدار شدن ناهمواریها در هنگام بزرگ کردن تصاویر بر روی صفه نمایش می گردد، همچنین باعث از بین رفتن برخی از جزئیات و پدیدار شدن ناهمواریها در هنگام چاپ کرن خواهد گردید.
2- گرافیک برداری:
گرافیک برداری از خطها و منحنی ها تشکیل می شود که این خطها و منحنی ها توسط بردار های ریاضی تعریف می شوند. بردار ها یک تصویر را بر اساس مشخصات هندسی آن تعریف می کنند. برای مثال یک تایر بایسکل در گرافیک برداری از دایره های رسم شده با مرکز مشخص که در مکانهای خاص قرار گرفته اند و با رنگهای تعیین شده رنگ شده اند، تشکیل شده است. شما می توانید بدون اینکه کیفیت گرافیک را از دست بدهید تایر را انتقال دهید، تغییر اندازه بدهید یا رنگ آن را تغییر دهید.
گرافیک های برداری دارای رزولوشن یا کیفیتی هستند و آنها می توانند در هر رزولوشن و در هر اندازه ای بزرگ شوند بدون اینکه جزئیات یا کیفیت و وضوحیت تصویر را از دست بدهند. در نتیجه: گرافیک های برداری بهترین انتخاب برای گرافیکهایی هستند که باید در اندازه های مختلف ظاهر شوند.

bitmap:گرافیک bitmap از نظر تکنیکی، گرافیک راستری (raster) نامیده می شود. این نوع گرافیک از پیکسل های به رنگهای مختلف برای تشکیل تصویر ها استفاده می کند. در این نوع گرافیک، هر پیکسل متعلق به محل مخصوص بوده و دارای مقدار رنگ مشخص می باشد. در هنگام کار با تصاویر bitmap ترجیحاً پیکسل ها، ویرایش می شوند تا خود موضوع یا اشکال. تصاویر bitmap یکی از بهترین روشها برای نشان دادن تصاویر با تُن پیوسته از قبیل عکس ها یا نقاشی های دیجیتالی می باشد برای اینکه این نوع تصاویر می توانند بسیار دقیق از نظر سایه ها و رنگ، درجه بندی شوند.