انواع پژو 206 صندوق دار
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: انواع پژو 206 صندوق دار

 1. viunj آواتار ها
  viunj
  مدیر سابق
  Mar 2009
  9,904
  1,444
  تشکر شده : 5,203

  Icon16 انواع پژو 206 صندوق دار

  انواع پژو 206 صندوق دار


  كلاس 9
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3a) و گيربكس 5 دنده دستي ، استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين -*تعليق تقويت شده(crd) - دستگاه پخش لوح فشرده cd - كولر دستي - آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون كيسه هوا (air bag) - بدون abs - بدون زير سري صندليهاي عقب و مجهز به چراغهاي عقب طرح مات مي باشد.

  كلاس 8
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمال - تعليق نرمال (non crd) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd ) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - بدون سيني زير موتور- رينگ و لاستيك اسپرت و زاپاس معمولي - دستگيره هاي درهاي جانبي ، سپرها ، و زه ضربه گير درهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند.

  كلاس 7
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمال - تعليق نرمال (non crd) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd ) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - بدون سيني زير موتور - رينگ و لاستيك اسپرت و زاپاس معمولي - دستگيره هاي درهاي جانبي ، سپرها ، و زه ضربه گير درهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند.

  كلاس 6
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمان - تعليق نرمان(non crd) - كيسه هوا (air bag) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - بدون abs - بدون كولر - آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون سيني زير موتور- بدون زير سري صندليهاي عقب مي باشد.
  كلاس 5 اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمان - تعليق نرمان(non crd) - كيسه هوا (air bag) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - بدون abs - سيستم كولر دستي - آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون سيني زير موتور- بدون زير سري صندليهاي عقب مي باشد.

  كلاس 4
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمان - تعليق نرمان(non crd) - كيسه هوا (air bag) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - بدون abs - سيستم كولر دستي - بدون سيني زير موتور- آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون زير سري صندليهاي عقب مي باشد.

  كلاس 3
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو3 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين - تعليق تقويت شده(crd) - كيسه هوا (air bag) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - بدون abs - بدون كولر- آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون زير سري صندليهاي عقب مي باشد.

  كلاس 2
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو3 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين - تعليق تقويت شده (crd) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd ) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - رينگ و لاستيك اسپرت و زاپاس معمولي - دستگيره هاي درهاي جانبي ، سپرها ، و زه ضربه گير درهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند.

  206 arn 1360
  اين خودرو مجهز به موتور 1360 سي سي انژكتوري (tu3) و گيربكس دستي 5 دنده - استاندارد الودگي يورو3 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين - تعليق تقويت شده(crd) - كيسه هوا (air bag) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - بدون abs - سيستم كولر دستي - آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون زير سري صندليهاي عقب مي باشد.

  ---------------------------------------------------

  پژو آريان 1600 سي سي

  كلاس 9
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس 5 دنده دستي - استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين -*تعليق تقويت شده - دستگاه پخش لوح فشرده (cd ) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag ) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - موبايل هندز فري - يخچال - غربيلك فرمان چرمي - قطعات تزئيناتي(decorative) - تودوزيهاي(صندليها و رودريها) جرمي و كفپوشهاي موكتي ميباشد

  كلاس 8
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس 5 دنده دستي - استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين،* تعليق تقويت شده ، دستگاه پخش لوح فشرده cd - كولر دستي - آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون كيسه هوا (air bag) - بدون abs - بدون زير سري صندليهاي عقب - داراي موبايل هندزفري- يخچال - غربيلك فرمان چرمي - قطعات تزئيناتي(decorative) - تودوزيهاي(صندليها و رودريها) چرمي و كفپوشهاي موكتي ميباشد

  كلاس 7
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس 5 دنده دستي - تعليق نرمال(non crd) - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمال - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - رينگ و لاستيك اسپرت و زاپاس معمولي - بدون سيني زير موتور- دستگيره درهاي جانبي ، سپرها ، زه ضربه گير درهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند. مشابه كلاس 6 ميباشد كه بدليل تفاوت بازار صادراتي در قطعات bom توليدي با هم تفاوت دارند

  كلاس 6
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس 5 دنده دستي - تعليق نرمال(non crd) - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمال - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - رينگ و لاستيك اسپرت و زاپاس معمولي - بدون سيني زير موتور- دستگيره درهاي جانبي ، سپرها ، زه ضربه گير درهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند.

  كلاس 5
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس 5 دنده دستي - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين -*تعليق تقويت شده - دستگاه پخش لوح فشرده (cd ) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag ) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب مي باشد - استاندارد الودگي يورو3 بدون eobd - رينگ و لاستيك اسپرت و زاپاس معمولي - دستگيره درهاي جانبي ، سپرها ، زه ضربه گير روي درهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند.

  كلاس 2
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس 5 دنده دستي - استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين -*تعليق تقويت شده - دستگاه پخش لوح فشرده (cd ) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag ) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب و مجهز به چراغهاي عقب طرح مات مي باشد.

  206 arn 1600 mgb
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس 5 دنده دستي ، استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين -*تعليق تقويت شده(crd) - دستگاه پخش لوح فشرده cd - كولر دستي - آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب - بدون كيسه هوا (air bag) - بدون abs - بدون زير سري صندليهاي عقب و مجهز به چراغهاي عقب طرح مات مي باشد.

  ---------------------------------------------------

  پژو آريان اتوماتيك

  كلاس 5
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس اتوماتيك - استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين - تعليق تقويت شده(crd) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا (air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - موبايل هندز فري - يخچال - غربيلك فرمان چرمي - قطعات تزئيناتي(decorative) - تودوزيهاي(صندليها و رودريها) جرمي و كفپوشهاي موكتي ميباشد

  كلاس 4
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس اتوماتيك - تعليق نرمال(non crd) - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمال - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - بدون سيني زير موتور - رينگ و لاستيك اسپرت زاپاس معمولي - دستگيره درهاي جانبي ، سپرها ، زه ضربه گيردرهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند .

  كلاس 3
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس اتوماتيك - تعليق تقويت شده(crd) - استاندارد الودگي يورو3 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پايين - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - بدون سيني زير موتور - رينگ و لاستيك اسپرت زاپاس معمولي - دستگيره درهاي جانبي ، سپرها ، زه ضربه گيردرهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند .

  كلاس 2
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس اتوماتيك - تعليق نرمال(non crd) - استاندارد الودگي يورو4 با eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان نرمال - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب - بدون سيني زير موتور - رينگ و لاستيك اسپرت زاپاس معمولي - دستگيره درهاي جانبي ، سپرها ، زه ضربه گيردرهاي جانبي همرنگ بدنه مي باشند .

  206 arn 1600 agb
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) و گيربكس اتوماتيك - استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين - تعليق تقويت شده(crd) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا (air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب و مجهز به چراغهاي عقب طرح مات مي باشد .

  ---------------------------------------------------

  پژو آريان دوگانه سوز

  كلاس 2
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) دو گانه سوز با گاز cng - گيربكس 5 دنده دستي - استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين - تعليق تقويت شده(crd) - بدون abs - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - كولر دستي - آينه هاي جانبي دستي - شيشه بالابر دستي درهاي عقب 4- بدون زير سري صندليهاي عقب و مجهز به چراغهاي عقب طرح مات مي باشد

  206 arn1.6-cng
  اين خودرو مجهز به موتور 1600 سي سي انژكتوري (tu5) دو گانه سوز با گاز cng ، گيربكس 5 دنده دستي - استاندارد الودگي يورو4 بدون eobd - قابليت مصرف بنزين با اكتان پائين - تعليق تقويت شده(crd) - دستگاه پخش لوح فشرده (cd) - سيستم كولر قابل تنظيم - آينه هاي جانبي برقي مجهز به سنسور دماسنج و قاب رنگي - كيسه هوا(air bag) - مجهز به abs - شيشه بالابر برقي درهاي عقب - زير سري صندليهاي عقب و مجهز به چراغهاي عقب طرح مات مي باشد .
  زنده باد ایران و ایرانی
  #1 ارسال شده در تاريخ 25th July 2009 در ساعت 19:23

 2. 5 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


موضوعات مشابه

 1. مشخصات انواع پژو 405
  توسط viunj در انجمن ايران خودرو
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 22nd July 2009, 17:23
 2. همه چیز درباره صندوق پست صوتی
  توسط secret در انجمن مقالات عمومی موبایل
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 4th April 2009, 09:22
 3. اخبار كلي سينماي ايران‌
  توسط Admin در انجمن آرشیو سینما و تئاتر
  پاسخ ها: 154
  آخرين نوشته: 11th January 2009, 04:14

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •