خبر اول:

خبرهایی که در مورد نسخه ی پنجم از سریفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] منتشر میشود بسیار زیاد و متنوع است .
مهمترین خبری که تاکنون منتشر شده است بازگشت نسخه ی پنجم این سری به جنگ جهانی دوم است .
سه نسخه ی اول بازی در جنگ جهانی بود و طرفداران زیادی را از آن خود کرد فقط نسخه ی چهارم و آخرین نسخه بود که جدید های جدید را به تصویر میکشید .
مطمئنا با بازگشت به جنگ جهانی دوم باز هم این بازی رقیب خوبی برای مدال افتخار خواهد بود. قرار است این بازی برایفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] های PS3 , Wii , Pc روانه ی بازار شود .


منبع:linegames

خبر دوم: (که جالب اینجاس که تقریبا خبر اول رو تکذیب میکنه)

Treyarchاعلام کرد عنوان Call of Duty 5 به زمان World War II بر میگردد و از منابع نزدیک الام شده این عنوان در دو حالت First-Person Shooter یا Third-Person Shooter خواهد بود و هنوز تصمیم دقیق برای این امر گرفته نشده است همچنین این بازی فعلا فقط برای X360 , PS3 تایید شده است!

منبع:videogames