نام : روح الله شفيعي
متولد: 1362 ـ اصفهان ـ كارداني گرافيك
نمايشگاه ها :

1- نمايشگاه جمعي سومين جشنواره هنرهاي تجسمي ـ 1378
2- نمايشگاه جمعي چهارمين جشنواره هنرهاي تجسمي (مرحله استاني) خانه سوره ـ 1379
3- نمايشگاه جمعي چهارمين جشنواره هنرهاي تجسمي (مرحله كشوري) اهواز ـ 1379
4- نمايشگاه جمعي آثار هنري و ادبي نخستين جشنواره ادبي ـ علمي و هنري (يك روز بدون آب) كتابخانه مركزي ـ شهرداري اصفهان ـ 1383
5- دومين نمايشگاه تايپوگرافي ايراني (مولوي) خانه هنرمندان تهران ـ 1383
6- دومين نمايشگاه تايپوگرافي ايراني (مولوي) موزه هنرهاي معاصر اصفهان ـ 1383
7- نمايشگاه نشانه هاي اصفهان / موزه هنرهاي معاصر اصفهان ـ 1383

فعاليتها :

1- دريافت لوح تقدير از سومين جشنواره هنرهاي تجسمي كشور ـ 1378
2- دريافت لوح تقدير از چهارمين جشنواره هنرهاي تجسمي كشور ـ 1379
3- نفراول استان در بخش گرافيك چهارمين جشنواره هنرهاي تجسمي ـ 1379
4- دريافت لوح تقدير از فراخوان آرم شهداي نيروي انتظامي كشور ـ 1380
5- طراح برگزيده فراخوان آرم ـ شبكه استاني يزد ـ 1380
6- دريافت لوح تقدير از فراخوان آرم شبكه استاني يزد ـ 1380
7- طراح و گرافيست مجموعه تلويزيوني صبح آشنا (شبكه 5 استاني ) ـ 1380
8- طراح برگزيده فراخوان آرم مسابقات فرهنگي و هنري دانشجويان كشور ـ 1380
9- نفر اول بخش گرافيك نخستين جشنواره ادبي ـ علمي و هنري (يك روز بدون آب ) ـ 1383
10- نفر دوم بخش كاريكاتور نخستين جشنواره ادبي ـ علمي و هنري (يك روز بدون آب ) ـ 1383
11- دريافت چهار لوح تقدير از نخستين جشنواره ادبي ـ علمي و هنري (يك روز بدون آب) ـ 1383
12- نفر دوم بخش گرافيك همايش هنري با موضوع امام زمان (عج) ـ 1383
13- دريافت لوح تقدير از مسابقه زيباترين و نازيباترين جلوه هاي اصفهان ـ 1383


برخی از آثار.. .


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

/// موفق و پیروز باشید.. .