اگر چه سرويس پست الكترونيك جيميل گوگل از نظر رشد سريع ترين سرويس پست الكترونيك جهان است، اما هنوز راه زيادي تا پشت سرگذاردن سرويس پست الكترونيك ياهو پيش رو دارد.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران،از سایت فارس، به نقل از سي نت، بررسي هاي ComScore نشان مي دهد كه در سال گذشته در آمري:ا حدود 20 ميليون نفر به جمع كاربران سرويس پستي ياهو اضافه شدند كه تعداد مشتركان آن را از 87.2 ميليون كاربر به حدود 106.2 ميليون نفر در ژوئن سال جاري رساندند.
در اين ميان جيميل با رشد 46 درصدي تعداد كاربران از سريع ترين نرخ رشد برخوردار بوده، اما تعداد كاربران آن محدود به 36.9 ميليون نفر بوده و رتبه سوم را در اختيار دارد. رتبه دوم نيز مربوط به سرويس پست الكترونيك هات ميل مايكروسافت با 47.1 ميليون نفر كاربر است. رشد تعداد مشتركان اين سرويس تنها معادل 3 درصد در طول يكسال اخير بوده است.
كارشناسان معتقدند با توجه به رشد تصاعدي كاربران جيميل بايد از هم اكنون آن را يك رقيب جدي براي سرويس ايميل ياهو تلقي كرد.