به نظرم بهترین انیمیشن شرکت پیکسار وال ی بود! خیلی تحت تاثیر این فیلم قرار گرفتم