نام علمي: Scindapsus
نام تيره: Araceae
نام انگليسي: Devils Ivy
خصوصيات: بسياري از انواع آن بالا رونده بوده و تا سقف اتاق -ها بالا ميروند تا ارتفاع 5 متر – داراي ريشه هاي هوايي در اطراف گره ها – در نوع ابلق برگهاي جوان تخم مرغي شکل با نوک تيز و به طول 10 سانتيمتر به رنگ سبز براق با لکه هاي زرد _ زرد تند و سفيد کرمي ولي برگهاي مسن قلبي شکل به طول 30 سانتيمتر – سريع الرشد و کم توقع است.

نور: نور متوسط – مقاوم به سايه ، در نور کم لکه هاي زرد رنگ کمتر مي شود.
دما: گرم در حدود 24-16 درجه سانتي گراد

آبياري: تابستان هر 5-4 روز 1 بار ، زمستان هر 8-7 روز 1 بار ، سطح خاک بين 2 آبياري بايد خشک شود . رطوبت کم محيط را تحمل مي کند.

غبارپاشي: تابستان 3-2 بار در هفته ، زمستان 2 بار در هفته با آب ولرم
خاک: خاک باغچه + خاکبرگ + ماس

کوددهي: 3 گرم در ليتر کود محلول در آب و يا کود مايع هر 2 هفته 1 بار از فروردين تا آبان ماه

ازدياد: قلمه ساقه از انتهاي گياه به طول 10 سانتيمتر در دماي 24-21 درجه سانتيگراد از اواخر بهار تا اواسط تابستان


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

عوارض و درمان:

1) رنگ پريدگي برگها که در اثر نور زياد است .

2) برگها سبز کم رنگ مي شوند که در اثر نور کم است.

3) برگها و ساقه ها خم شده و خشک ميشوند که در اثر هواي خيلي گرم محيط و تشنه بودن گياه است و بايد گلدان را به محل خنکتري منتقل و فورآ آبياري و غبارپاشي کنيم.

4) گياه خود را انداخته باشد که نشانه باتلاقي بودن خاک و يا آبياري بيش از اندازه و هواي سرد است.

5) رشد گياه کند و فاصله برگها زياد است که در اثر کمبود مواد غذايي است.

6) حاشيه برگها سياه و نقاط قهوه اي روي آن ظاهر مي شود که در اثر آبياري بيش از اندازه است و نداشتن زهکش نيز مزيد بر علت ميشود.

نکته: بايستي گياه را از نور مستقيم آفتاب در امان نگه داريم.