تصوير روز

عكس: AFP
روز 4 سپتامبر برای شرکت گوگل روزی خاص و منحصر به فرد به شمار می رود.
</B>
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
زیرا گوگل در 4 سپتامبر 1998 یعنی 11 سال پیش، مدارک تاسیس خود را به عنوان شرکت کالیفرنیا توسط دو دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد به ثبت رساند. در 15 سپتامبر 1997 این دو نامی آنلاین را برای موتور جست‌وجوی خود با عنوان Google به ثبت رساندند و در سال 1998 استفاده از آن آغاز شد. </B>