شاید اگر بخواهید یکی از کهنه کار ترین و همچنینبهترین سری بازی های جنگ جهانی را نام ببرید، Medal of Honor بهترین جواب باشد. سریای که مدت ها است از انتشار نسخه اول آن می گذرد و هنوز هم سازندگان آن در شرکت EA برروی نسخه های جدید آن کار می کنند . پس از انتشار چندین نسخه بر روی کنسول هایفعلی، دیگر وقت آن رسیده بود که این سری بازی های جنگ جهانی نیز وارد دنیای بازیهای نسل آینده شوند. EA این ماموریت نسبتا دشوار را به عهده Medal of Honor Airborne گذارده است. بازی ای که نوید تجربه ای فوق العاده را، از صحنه های جنگ ومبارزه می دهد.

در طول این نسخه از بازی شما در نقش Boyd Travers، سرباز یکمگروه آمریکایی 89nd Airborne Division بازی خواهید کرد و همراه او به درون خاکاروپا نفوذ کرده و به مبارزه با دشمنان خود می پردازید. جنگ های شما از جزیره Sicily شروع می شود و تا پیروزی در آلمان ادامه دارد. البته به دست آوردن اینپیروزی چندان کار ساده ای نیست و برای آن باید تلاش کنید و با عزم جزم به سوی دشمنیورش برید ...

اینطور که به نظر می رسد تیم سازنده بازی در EA تاکید زیادیبر روی مراحل داشته اند. به طوری که سعی شده مراحل بزرگ و وسیعی طراحی شود. طبقگفته افراد تیم در ابتدای هر مرحله شما سوار بر هواپیما هستید و باید در منطقهمبارزه فرود آیید. برای این کار به شما آزادی عمل بسیاری داده شده است. به طوری کهمی تواند مانند یک سرباز واقعی، به هر گونه که می خواهید بپرید، چتر خود را بازکنید و در هوا به هر طرف که می خواهید حرکت کنید. هنگامی که شما در میان هوا هستیدنیز می توانید منطقه ماموریت خود را به خوبی زیر نظر بگیرید و تمام نکات آن رابررسی کنید.

همانطور که ذکر شد شما برای فرو آزادی عمل بسیاری دارید. بهطوری که می توانید برروی یک ساختمان فرود آیید و به تک تیر اندازی بپردازید، درکنار افراد گروه خود فرود آیید و به آن ها ملحق شوید، وارد پنجره خانه ها شده و ازآنجا ماموریت خود را شروع کنید، برروی پشت بام خانه ها فرود آیید تا بتوانید دیدخوبی به اطراف داشته باشید و مکان های دیگر که طبعا فرود بروی هر یک از آن ها باعثمی شود که شما انتخاب های خاصی را برای چگونگی انجام ماموریت داشتهباشید.

در مورد مراحل بازی EA ذکر کرده است که شما می توانید در آن ها بهطور آزاد حرکت کنید و هر کار که می خواهید انجام دهید. در واقع ماموریت ها از حالتخطی خارج شده اند و شما می توانید به صورتی جداگانه آن ها را انجام دهید. در اینبین راه های مختلفی هم برای انجام ماموریت ها نیز وجود دارد و می تواند به گونه هایمختلفی آن ها را انجام دهید. مانند قبل شما ماموریت های فرعی ای هم دارید که درصورت تمایل می توانید آن ها را تکمیل کنید.

به طور معمول یکی از مهمترینعوامل در بازی های جنگ جهانی، اسلحه هایی است که در آن ها وجود دارد. تیم ساخت ایننسخه از بازی سعی کرده است تمام اسلحه هایی جنگ جهانی دوم را در بازی شبیه سازی کندو کاری کند که حس واقعی جنگ به بازیکن القا شود. نکته جالب اینجاست که شما میتوانید تمام این اسلحه ها را ارتقا بخشید و به آن ها امکانات جدیدی را دهید. برایمثال تعداد تیری را که در یک خشاب آن وجود دارد را افزایش دهید.

EA
قول هوشمصنوعی فوق العاده را برای Airborne داده است که به عنوان یک بازی نسل آینده چنداندور از انتظار نیست. اینطور که به نظر می رسد دشمنان شما بسیار واقع گرایانه عمل میکنند و سعی می کنند با همکاری گروهی شما را از بین ببرند. آن ها در میدان جنگ بهخوبی سنگر می گیرند و با شلیک های دقیق خود شما را مجبور می کنند که به گوشه و کنارپناه ببرید.

خوشبختانه گرافیک بازی نیز این طور که به نظر می رسد فوق العادهاست. طبق گفته سازندگان جزئیات در محیط بسیار زیاد استريا، مناطق جنگی به خوبیساخته شده اند، مدل های فوق العاده ای برای سربازان به کار رفته اند. نورپردازی بهصورتی فوق العاده صورت گرفته است و موارد دیگری که همه و همه باعث هر چه بهتر بهنظر آمدن بازی می شوند. از نظر صداگذاری نیز سعی شده که بازی هر چه واقعی تر به نظرآید. بیشتر نسخه های MOH دارای آهنگ های فوق العاده ای بودند و به طبع از این نسخهاز بازی نیز همین انتظار می رود. سعی شده که افکت های صدایی و صحبت ها نیز تا حدممکن واقعی باشند و شما را وارد فضای بازی کنند.

تیم سازنده این نسخه ازبازی برای ساخت آن برروی کنسول های مختلف و کامپیوتر به چند دسته تقسیم شده است تابتواند به خوبی از امکانات هر کنسول استفاده کند. این طور که به نظر می رسد ایننسخه از بازی نوآوری در سبک خود محسوب می شود. بنابراین باید انتظار یک شاهکار رابکشیم. این بازی قرار است برای تمام کنسول های نسل فعلی و آینده غیر از GC منتشرشود و زمان انتشار آن نیز اول 2007 اعلام شده است.