به گزارش ايرنا، تيم ايران که با 15 ورزشکار مرد در رده بزرگسالان و جوانان در اين مسابقات شرکت کرده است، توسط "عباس شيبک" در وزن زير 60 کيلوگرم و "مهرشاد منجزي" در وزن زير 70 کيلو گرم به دو مدال طلا دست يافت .
خاطر نشان مي شود که تيم کي بوکسينگ ايران سال گذشته در مسابقات قهرماني جهان که در آلمان برگزار شد، عليرغم اينکه تيم زنان کشورمان به خاطر رعايت شئونات اسلامي در اين مسابقات شرکت نداشت با کسب دو مدال طلا، دو نقره و چهار برنز در مجموع به مقام ششم مسابقات دست يافت.
تيم کي بوکسينگ زنان ايران امسال نيز به مسابقات قهرماني جهان در اسپانيا اعزام نشده است .
تيم ايران در مسابقات قهرماني جهان امسال در اسپانيا را منصور نوروزي ويري، مجيد غفاري، حميد رضا وليخاني، سيد نصرالله گنجعليخاني، گودرز گودرزي بختياروند، محمد حسن نظري، سيد سعيد ميرمحمدي، عباس شکيب، سيد مجتبي حسيني، جواد جعفري، علي کميش نژاد، مهران چريکي، ناصر شهرکي، اميدجشان زاده و عليرضا جوادي کوچک سرايي به عنوان ورزشکار و علي غفاري به عنوان سرمربي و سرپرست تشکيل مي دهد .