رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره برنده اپراتور سوم تلفن همراه و با بيان اينكه تا پايان سال جاري تکليف اين پروژه مشخص مي شود از اعلام رسمي برنده نهايي اپراتور سوم تلفن همراه تا حدود 15 روز آينده خبر داد.

به گزارش ايسنا محمود خسروي ـ رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ـ در حاشيه مراسم افتتاح آزمايشگاه‌هاي تاييد نمونه در مركز تحقيقات مخابرات درباره اپراتوراهاي واي‌مكس گفت: اپراتورهاي وايمکس پيشنهادات خود را براي تعيين تعرفه ارائه داده‌اند و رگولاتوري درحال بررسي است و اميدورايم بتوانند تا دوماه آينده بهره‌برداري از سرويس‌هاي خود را آغاز کنند و در حال حاضر اپراتورهاي وايمکس در حال نصب و راه‌اندازي تجهيزات خود هستند و موظفند مطابق با برنامه، سرويس‌هاي خود را راه‌اندازي کنند چون درغير اين صورت جريمه خواهند شد.

وي همچنين درباره پروانه اپراتور سوم گفت: پروانه اپراتور سوم به صورت رسمي هنوز به تامين تله کام ابلاغ نشده و درصورتي که پروانه اپراتور سوم طبق شرايط جديد تدوين شود رگولاتوري به صورت رسمي اين موضوع را اعلام مي‌کند.

خسروي با بيان اينكه نمي‌توان گفت كه مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ابطال شده ابراز كرد: بايد با روند قانوني ديگر نظيرتجديد مزايده يا ترک تشريفات و از ديگر روش‌هاي قانوني برنده اپراتور سوم مشخص شود.

وي درباره وضعيت كشور در زمينه ايجاد آزمايشگاه‌هاي تاييد نمونه گفت: تاييد نمونه تجهيزات مخابرات در كشور به عهده سازمان تنظيم مقررات است و در سال‌هاي اخير با همكاري مركز تحقيقات اين آزمايشگاه‌ها كه مورد نياز كشور است راه‌اندازي شده است.

وي ادامه داد: در اين زمينه فراخواني اعلام و قرار شده آزمايشگاه‌هايي در سطح كشور شناسايي شوند و در بخش مقررات تاييد نمونه با استفاده از مشاور خارجي itu و مشاوران داخلي مقرراتي در اين زمينه تنظيم كرديم و كمبودهايي كه در زمينه آزمايشگاه‌هاي تاييد نمونه داشتيم با هماهنگي با مركز تحقيقات مخابرات برطرف شده و امروز شاهد افتتاح دو آزمايشگاه هستيم.

وي در بخشي از سخنان خود گفت: در زمينه تشعشعات موبايل با همكاري سازمان انرژي اتمي طرحي تعريف شده كه در آن ميزان تشعشعات آنتن‌هاي bts مورد بررسي قرار گرفته و نتايج نشان داده كه اين آنتن‌ها‌ در برخي موارد ميزان تشعشعاتشان يك دهم استاندارد جهاني است.

خسروي در ادامه ابراز داشت: براين اساس از ايستگاه‌هاي جديدي كه تاسيس مي‌شوند به صورت نمونه تست گرفته مي‌شود و در زمينه گوشي‌هاي موبايل يكسري تست‌هايي در مركز تحقيقات مخابرات قرار شده انجام شود و آزمايشگاه‌هايي براي گوشي‌هاي موبايل ايجاد شود و در اين زمينه تفاهم نامه‌اي با رگولاتوري‌ تركيه به امضا رسانديم كه برخي گوشي‌هايي كه احساس مي‌شود غير استانداردي هستند به صورت نمونه مورد تست قرار دهند.