(بخش دوم از ح.ج و جرمشناسي)

سوال:
نقل قول:
آیا عفو عمومی که توسط مقام معظم رهبری ( و یا سایر افرادی که صلاحیت صدور آن را دارند)، به مناسبتهای مختلف صادر می شود، شامل مجرمانی نیز می شود که جرم آنها شامل ضرر و زیان به اموال مردم بوده است؟ (مانند جرمهای سرقت و کلاهبرداری)

پاسخ:
نقل قول:
لایحه ی قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی 13/6/1358
ماده واحده : کلیه ی کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از این که حکم قطعی درباره ی آنان صادر شده باشد یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند بود و این عفو تاثیری در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ی ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوای مزبور رسیدگی کرده و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی خواهد داد ...

آیین نامه ی کمیسیون عفو و بخشودگی 19/9/1373
ماده ی 9 در پیشنهادات عفو و تخفیف مجازات ها رعایت شرایط و نکات زیر برای کمیسیون عفو بخشودگی لازم الاتباع می باشد :
1: ...
2: ...
3 : مستثنی نمودن حق الناس از شمول عفو خصوصا قتل های عمد
...