دیاگرام کامل تجهیزات ADSL

این دیاگرام در پیچیده ترین حالت ممکن جهت اتصال یک کلاینت به اینترنت از 8 قسمت مختلف تشکیل می شه.
این قسمت ها جهت تحویل بسته های IP به زیر ساخت IP در اینترنت ایجاد شده اند که باعث می شه لایه سوم در شبکه شما به لایه سوم در شبکه جهانی متصل بشه.
به شکل زیر نگاه کنید:همونطور که می بینید تمام این اجزا در لایه 2 و 3 مدل OSI هستند.

1- کامیپیوتر مشترک خط ADSL بسته های IP رو به روتر محلی می فرسته.
2- روتر محلی PPPoE Session رو با NAS یا همون Network Access Server برقرار می کنه و فریم های اترنت رو به مودم DSL می فرسته. (بهتره بگیم از طریق مودم می فرسته)
3- مودم DSL فریم های اترنت رو در فریم های RFC1483 به شکل سلول های ATM بسته بندی می کنه و اونها رو به DSLAM ارسال می کنه.
4- در این لحظه DSLAM سلول های ATM رو به مقصد شبکه IP ارسال می کنه.
5- در این قسمت فریم های ATm می تونن از طریق سوئیچ های ATM-based عبور کنن.
6- در اینجا بوسیه سوئیچ های ATM to PPPoE فریم ها به فریم های PPPoE تبدیل می شن.
7- شبکه می تونه بوسیله سوئیچ های اترنت گسترش پیدا کنه.
8- در نهایت در این مرحله اطلاعات در NAS تا لایه شبکه بالا میان و بسته های IP تحویل گرفته می شن.