CA Internet Security Suite 2010 6.0.0.261 :نسخه جدید نرم افزار امنیتی کامل ca .این نرم افزار از viruses, spyware, hackers, spam, phishing, و ویروس های وبسایتی جلوگیری میکند و میتواند امنیت را برای سیستم شما به ارمغان بیاورد.
این نرم افزار با تنظیمات و تکنولوژی جدید خود , میتواند به راحتی و در کمترین زمان به روز شود.

قسمت های مختلف این نرم افزار :
Anti-Virus
Anti-Spyware
Personal Firewall
Anti-Spam
Anti-Phishing
Parental Controls
Data Backup and Transfer

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


OR


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]