صفحه 1 از 14 12311 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 134

موضوع: بیوگرافی و اشعار زیبا ازپائولو کوئلیو

 1. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض پائولو کوئلیو

  پائولو كوئليو، يكي از پرخواننده ترين ، و تاثيرگذارترين نويسندگان امروز است . هيات داوران جايزه ي بامبي آلمان ، سال 2001
  برخي او را كيمياگر واژه هامي دانند و برخي ديگر، پديده اي عامه پسند. اما در هر حال ، كوئليو يكي از تاثيرگذارترين نويسندگان قرن حاضر است. خوانندگان بي شمار او از 150 كشور، فارغ ازفرهنگ و اعتقادات خود، اورا نويسنده ي مرجع دوران ما كرده اند. كتاب هاي اوبه 56 زبان ترجمه شده اند و جداي ازآن كه همواره در فهرست كتاب هاي پرفروش بوده اند، درتمام ط ول دوران ظهور او، مورد بحث و جدل اجتماعي و فرهنگي قرار داشته اند. افكار، فلسفه و موضوعات مط رح شده درآثار او، بر ذهن ميليون ها خواننده اي تاثير گذاشته است كه به دنبال يافتن راه خويش ، و روش هاي تازه براي درك جهان هستند.

  زندگي نامه

  پائولو كوئليو در سال 1947، درخانواده اي متوسط به دنيا آمد. پدرش پدرو، مهندس بود و مادرش ، ليژيا، خانه دار. درهفت سالگي ، به مدرسه ي عيسوي هاي سن ايگناسيو درريودوژانيرو رفت و تعليمات سخت و خشك مذهبي ، تاثير بدي بر او گذاشت . اما اين دوران تاثير مثبتي هم براو داشت. او در راهروهاي خشك مدرسه ي مذهبي ، آرزوي زندگي اش رايافت. مي خواست نويسنده شود.

  درمسابقه ي شعر مدرسه ، اولين جايزه ي ادبي خود را گرفت. مدتي بعد، براي روزنامه ي ديواري مدرسه ي خواهرش سونيا، مقاله اي نوشت كه آن مقاله هم جايزه گرفت .

  اما والدين پائولو براي آينده ي پسرشان نقشه هاي ديگري داشتند. مي خواستند مهندس شود. پس ، سعي كردند شوق نويسندگي را در اواز بين ببرند. اما فشار آن ها، و بعد آشنايي پائولو باكتاب مدار راس السرط ان اثر هنري ميلر، روح طغيان را در اوبرانگيخت و باعث روي آوردن او به شكستن قواعد خانوادگي شد. پدرش رفتار اورا ناشي ازبحران رواني دانست . همين شد كه پائولو تا هفده سالگي ، دوبار دربيمارستان رواني بستري شد و بارها تحت درمان الكتروشوك قرار گرفت .

  كمي بعد، پائولو با گروه تاتري آشنا شد و همزمان ، به روزنامه نگاري روي آورد. ازنظ ر ط بقه ي متوسط راحت ط لب آن دوران ، تاتر سرچشمه ي فساد اخلاقي بود. پدر و مادرش كه ترسيده بودند، قول خود را شكستند. گفته بودند كه ديگر پائولو رابه بيمارستان رواني نمي فرستند، اما براي بار سوم هم او رادر بيمارستان بستري كردند. پائولو، سرگشته ترو آشفته تراز قبل ، از بيمارستان مرخص شد و عميقا در دنياي دروني خود فرو رفت . خانواده ي نوميدش ، نظ ر روان پزشك ديگري را خواستند. روان پزشك به آن هاگفت كه پائولو ديوانه نيست و نبايد دربيمارستان رواني بماند. فقط بايد ياد بگيرد كه چه گونه با زندگي روبه رو شود. پائولو كوئليو، سي سال پس ازاين تجربه ، كتاب ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد رانوشت .

  پائولو خود مي گويد : ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد، درسال 1998 در برزيل منتشر شد. تا ماه سپتامبر، بيش تر 1200 نامه ي الكترونيكي و پستي دريافت كردم كه تجربه هاي مشابهي را بيان مي كردند. در اكتبر، بعضي از مسايل مورد بحث دراين كتاب ــ افسردگي ، حملات هراس ، خودكشي ــ در كنفرانسي ملي مورد بحث قرار گرفت . در 22 ژانويه ي سال بعد، سناتور ادواردو سوپليسي ، قطعاتي ازكتاب مرا دركنگره خواند و توانست قانوني را به تصويب برساند كه ده سال تمام ، دركنگره مانده بود: ممنوعيت پذيرش بي رويه ي بيماران رواني در بيمارستان ها.

  پائولو پس ازاين دوران ، دوباره به تحصيل روي آورد و به نظ ر مي رسيد مي خواهد راهي راادامه دهد كه پدر و مادرش برايش درنظ ر گرفته اند. اما خيلي زود، دانشگاه را رها كرد و دوباره به تاتر روي آورد. اين اتفاق در دهه ي 1960 روي داد، درست زماني كه جنبش هيپي ، درسراسر جهان گسترده بود. اين موج جديد، در برزيل نيز ريشه دواند و رژيم نظ امي برزيل ، آن را به شدت سركوب كرد. پائولو موهايش را بلند مي كرد و براي اعلام اعتراض ، هرگز كارت شناسايي به همراه خود حمل نمي كرد. شوق نوشتن ، اورا به انتشار نشريه اي واداشت كه تنها دو شماره منتشر شد.

  در همين هنگام ، رائول سي شاس آهنگساز، ازپائولو دعوت كرد تا شعر ترانه هاي او را بنويسد. اولين صفحه ي موسيقي آن هابا موفقيت چشمگيري روبه رو شد و 510008 نسخه از آن به فروش رفت . اولين بار بود كه پائولو پول زيادي به دست مي آورد. اين همكاري تا سال 1976، تا مرگ رائول ادامه يافت . پائولو بيش ازشصت ترانه نوشت و با هم توانستند صحنه ي موسيقي راك برزيل را تكان بدهند.

  در سال 1973، پائولو و رائول ، عضو انجمن دگرانديشي شدند كه بر عليه ايدئولوژي سرمايه داري تاسيس شده بود. به دفاع ازحقوق فردي هر شخص پرداختند و حتا براي مدتي ، به جادوي سياه روي آوردند. پائولو تجربه ي اين دوران رادر كتاب وال؟؟؟ي ها به روي كاغذ آورده است . در اين دوران ، انتشار "كرينگ ـ ها" راشروع كردند. "كرينگ ـ ها"، مجموعه اي از داستان هاي مصور آزادي خواهانه بود. ديكتاتوري برزيل ، اين مجموعه را خرابكارانه دانست و پائولو و رائول را به زندان انداخت . رائول خيلي زود آزاد شد، اما پائولو مدت بيش تري درزندان ماند، زيرا او رامغز متفكر اين اعمال آزادي خواهانه مي دانستند. مشكلات او به همان جا ختم نشد; دوروز پس ازآزادي اش ، دوباره در خيابان بازداشت شد و اورا به شكنجه گاه نظ امي بردند. خود پائولو معتقد است كه باتظ اهر به جنون و اشاره به سابقه ي سه بار بستري اش در بيمارستان رواني ، ازمرگ نجات يافته است . وقتي شكنجه گران در اتاقش بودند، شروع كرد به خودش را زدن ، و سرانجام از شكنجه ي اودست كشيدند و آزادش كردند.

  اين تجربه ، اثر عميقي بر او گذاشت . پائولو دربيست و شش سالگي به اين نتيجه رسيد كه به اندازه ي كافي "زندگي " كرده و ديگر مي خواهد "ط بيعي " باشد. شغلي دريك شركت توليد موسيقي به نام پلي گرام يافت و همان جا با زني آشنا شدكه بعد بااو ازدواج كرد. در سال 1977 به لندن رفتند. پائولو ماشين تايپي خريد و شروع به نوشتن كرد. اما موفقيت چنداني به دست نياورد. سال بعد به برزيل برگشت و مديراجرايي شركت توليد موسيقي ديگري به نام سي بي سي شد. اما اين شغل فقط سه ماه ط ول كشيد. سه ماه بعد، همسرش ازاو جدا شد و از كارش هم اخراجش كردند. بعد بادوستي قديمي به نام كريستينا اويتيسيكا آشنا شد. اين آشنايي منجر به ازدواج آن هاشد و هنوز باهم زندگي مي كنند. اين زوج براي ماه عسل به اروپا رفتند و درهمين سفر، ازاردوگاه مرگ داخائو هم بازديد كردند.

  در داخائو، اشراقي به پائولو دست داد و در حالت اشراق ، مردي راديد. دوماه بعد، دركافه اي در آمستردام ، باهمان مرد ملاقات كرد و زمان درازي بااو صحبت كرد. اين مرد كه پائولو هرگز نامش را نفهميد، به اوگفت دوباره به مذهب خويش برگردد و اگر هم به جادو علاقه مند است ، به جادوي سفيد روي بياورد. همچنين به پائولو توصيه كرد جاده ي سانتياگو (يك جاده ي زيارتي دوران قرون وسطي ) را طي كند. پائولو، يك سال بعد از اين سفر زيارتي ، درسال 1987، اولين كتابش خاط رات يك مغ رانوشت . اين كتاب به تجربيات پائولو درط ول اين سفر مي پردازد و به اتفاقات خارق العاده ي زيادي اشاره مي كند كه در زندگي انسان هاي عادي رخ مي دهد. يك ناشر كوچك برزيلي اين كتاب راچاپ كرد و فروش نسبتا خوبي داشت ، اما با اقبال كمي ازسوي منتقدان روبه رو شد.
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #1 ارسال شده در تاريخ 29th August 2008 در ساعت 08:16

 2. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 3. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض

  پائولو درسال 1988، كتاب كاملا متفاوتي نوشت : كيمياگر.

  اين كتاب كاملا نمادين بود و كليه ي مط العات يازده ساله ي پائولو را درباره ي كيمياگري ، در قالب داستاني استعاري خلاصه مي كرد. اول فقط 900 نسخه از اين كتاب فروش رفت و ناشر، امتياز كتاب را به پائولو برگرداند. پائولو دست ازتعقيب رويايش نكشيد. فرصت دوباره اي دست داد: با ناشر بزرگ تري به نام روكو آشنا شدكه از كار اوخوشش آمده بود.

  درسال 1990، كتاب بريدا رامنتشر كرد كه در آن ، درباره ي عط اياي هر انسان صحبت مي كرد. اين كتاب با استقبال زيادي مواجه شد و باعث شد كيمياگر وخاط رات يك مغ نيز دوباره مورد توجه قرار بگيرند. درمدت كوتاهي ، هرسه كتاب در صدر فهرست كتاب هاي پرفروش برزيل قرار گرفت . كيمياگر، ركورد فروش تمام كتاب هاي تاريخ نشر برزيل راشكست و حتا نامش دركتاب ركوردهاي گينس نيز ثبت شد. در سال 2002، معتبرترين نشريه ي ادبي پرتغالي به نام ژورنال د لتراس ، اعلام كرد كه فروش كيمياگر، ازهر كتاب ديگري در تاريخ زبان پرتغالي بيش تر بوده است .

  در ماه مه 1993، انتشارات هارپر كالينز، كيمياگر رابا تيراژ اوليه ي 50000 نسخه منتشر كرد. در روز افتتاح اين كتاب ، مدير اجرايي انتشارات هارپر كالينز گفت : "پيدا كردن اين كتاب ، مثل آن بود كه آدم صبح زود، وقتي همه خوابند، برخيزد و ط لوع خورشيد رانگاه كند. كمي ديگر، ديگران هم خورشيد راخواهند ديد." ده سال بعد، درسال 2002، مدير اجرايي هارپركالينز به پائولو نوشت : " كيمياگر به يكي ازمهم ترين كتاب هاي تاريخ نشر ماتبديل شده است ."

  موفقيت كيمياگر درايالات متحده ، آغاز فعاليت بين المللي پائولو بود. تهيه كنندگان متعددي از هاليوود، علاقه ي زيادي به خريد امتياز ساخت فيلم از روي اين كتاب نشان دادند و سرانجام ، شركت برادران وارنر درسال 1993، اين امتياز راخريد .

  پيش از انتشار كيمياگر درامريكا، چند ناشر كوچك دراسپانيا و پرتغال ، آن را منتشر كرده بودند. اما اين كتاب تاسال 1995، در فهرست كتاب هاي پرفروش اسپانيا قرار نگرفت . هفت سال بعد، درسال 2001، اتحاديه ي ناشران اسپانيا اعلام كرد كه كيمياگر ازپرفروش ترين كتاب هاي اسپانياست . ناشر اسپانيايي پائولو (پلنتا)، در سال 2002 مجموعه ي آثار كوئليو رامنتشر كرد. فروش آثار كوئليو درپرتغال ، بيش ازيك ميليون نسخه بوده است . در سال 1993، مونيكا آنتونس كه از سال 1989، بعد ازخواندن اولين كتاب كوئليو بااو همكاري مي كرد، بنگاه ادبي سنت جوردي را در بارسلون تاسيس كرد تابه نشر كتاب هاي پائولو نظ م ببخشد. در ماه مه همان سال ، مونيكا كيمياگر رابه چندين ناشر بين المللي معرفي كرد. اولين كسي كه اين كتاب را پذيرفت ، ايويند هاگن ، مدير انتشارات اكس ليبرس از نروژ بود. كمي بعد، آن كارير، ناشر فرانسوي براي مونيكا نوشت : "اين كتاب فوق العاده است و تمام تلاشم را مي كنم تا در فرانسه موفق شود."

  در سپتامبر سال 1993، كيمياگر درصدر كتاب هاي پرفروش استراليا قرار گرفت . در آوريل سال 1994، كيمياگر درفرانسه منتشر شد و بااستقبال عالي منتقدان و خوانندگان مواجه شد و درفهرست پرفروش ها قرار گرفت . كمي بعد، كيمياگر پرفروش ترين كتاب فرانسه شد و تاپنج سال بعد، جاي خود را به كتاب ديگري نداد. بعد از موفقيت خارق العاده در فرانسه ، كوئليو راه موفقيت را درسراسر اروپا پيمود و پديده ي ادبي پايان قرن بيستم دانسته شد. از آن هنگام ، هريك ازكتاب هاي پائولو كوئليو كه در فرانسه منتشر شده ، بي درنگ پرفروش شده است . حتا دريك دوره ، سه كتاب كوئليو هم زمان در فهرست ده كتاب پرفروش فرانسه قرار داشت .

  انتشار كنار رود پيدرا نشستم و گريستم در سال 1994، موفقيت بين المللي پائولو راتثبيت كرد. دراين كتاب ، پائولو درباره ي بخش مادينه ي وجودش صحبت كرده است . در سال 1995، كيمياگر درايتاليا منتشر شد و فروش بي نظ يري داشت . سال بعد، پائولو دوجايزه ي مهم ادبي ايتاليا، جايزه ي بهترين كتاب سوپر گرينزا كاور، و جايزه ي بين المللي فلايانو رادريافت كرد. در سال 1996، انتشارات ابژتيواي برزيل ، حق امتياز كتاب كوه پنجم را خريد و يك ميليون دلار پيش پرداخت داد. اين رقم ، بالاترين مبلغ پيش پرداختي است كه تا كنون به يك نويسنده ي برزيلي پرداخت شده است . همان سال ، پائولو نشان شواليه ي هنر و ادب رااز دست فيليپ دوس بلازي ، وزير فرهنگ فرانسه دريافت كرد. ".دوس بلازي دراين مراسم گفت : "تو كيمياگر هزاران خواننده اي . كتاب هاي تومفيدند، زيرا توانايي ما را براي رويا ديدن ، و شوق ما را براي جست و جو تحريك مي كنند

  پائولو درسال 1996، به عنوان مشاور ويژه ي برنامه ي "همگرايي روحاني و گفت و گوي بين فرهنگ ها" برگزيده شد. همان سال ، انتشارات ديوگنس آلمان ، كيمياگر رامنتشر كرد. نسخه ي نفيس آن شش سال تمام در فهرست كتاب هاي پرفروش نشريه ي اشپيگل قرار داشت و در سال 2002، تمام ركوردهاي فروش آلمان را شكست .

  در نمايشگاه بين المللي فرانكفورت سال 1997، ناشران پائولو با همكاري انتشارات ديوگنس و موسسه ي سنت جوردي ، يك ميهماني به افتخار پائولو كوئليو برگزار كردند و در آن ، انتشار سراسري و بين المللي كتاب كوه پنجم را اعلام كردند. درماه مارس 1998، نمايشگاه بزرگي در پاريس برگزار شد و كوه پنجم ، به زبان هاي مختلف ، و توسط ناشران كشورهاي مختلف ، منتشر شد. پائولو هفت ساعت تمام مشغول امضا كردن كتاب هايش بود. همان شب ، ميهماني بزرگي به افتخار اودر موزه ي لوور برگزار شد كه مشاهير سراسر جهان ، درآن ميهماني شركت داشتند. پائولو در سال 1997، كتاب مهمش كتاب راهنماي رزم آور نور را منتشر كرد. اين كتاب ، مجموعه اي ازافكار فلسفي اوست كه به كشف رزم آور نور درون هر انسان كمك مي كند. اين كتاب ، تاكنون كتاب مرجع ميليون ها خواننده شده است . اول ، بومپياني ، ناشر ايتاليايي آن را منتشر كرد كه با استقبال زيادي مواجه شد.

  در سال 1998، باكتاب ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد، به سبك روايي داستان سرايي بازگشت و مورد استقبال منتقدان ادبي قرار گرفت . درژانويه ي سال 2000، اومبرتو اكو، فيلسوف ، نويسنده و منتقد ايتاليايي ، درمصاحبه اي با نشريه ي فوكوس گفت : "من از آخرين رمان كوئليو خوشم آمد. تاثير عميقي بر من گذاشت ." و سينئاد اوكانر، درهفته نامه ي ساندي اينديپندنت ، گفت : "ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد ، شگفت انگيزترين كتابي است كه خوانده ام ." پائولو درسال 1998، تور مسافرتي موفقي را پشت سر گذاشت . در بهار به ديدار كشورهاي آسيايي رفت و در پائيز، از كشورهاي اروپاي شرقي ديدن كرد. اين سفر از استانبول آغاز و به لاتويا ختم شد. در ماه مارس سال 1999، نشريه ي ادبي لير، پائولو كوئليو رادومين نويسنده ي پرفروش جهان ، درسال 1998 اعلام كرد.

  در سال 1999، جايزه ي معتبر كريستال را از انجمن جهاني اقتصاد دريافت كرد و داوران اعلام كردند: " پائولو كوئليو، بااستفاده از كلام ، پيوندي ميان فرهنگ هاي متفاوت برقرار كرده ، كه اورا سزاوار اين جايزه مي سازد." در سال 1999، دولت فرانسه ، نشان لژيون دونور را به اواهدا كرد. همان سال ، پائولو كوئليو باكتاب ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد درنمايشگاه كتاب بوئنوس آيرس شركت كرد. رسانه هاشگفت زده شدند، درميان آن همه نويسندگان برجسته ي امريكاي لاتين ، استقبالي كه از پائولو كوئليو بود، بي نظ يربود. مط بوعات نوشتند: "مسئولاني كه از 25 سال پيش در اين نمايشگاه كتاب كار مي كرده اند، ادعا مي كنند كه هرگز چنين استقبالي نديده اند، حتا درزمان حيات بورخس . خارق العاده بود." مردم ازچهار ساعت پيش از شروع مراسم ، پشت درهاي نمايشگاه تجمع كردند و مسوولان نمايشگاه اجازه دادند كه آن روز، نمايشگاه به ط وراستثنا چهار ساعت ديرتر تعط يل شود.

  در ماه مه 2000، پائولو به ايران سفر كرد. او اولين نويسنده ي غيرمسلماني بود كه بعد از انقلاب سال 1357، به ايران سفر مي كرد. اواز سوي مركز بين المللي گفت و گوي تمدن ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، و ناشر ايراني اش (انتشارات كاروان ) دعوت شده بود. پائولو با انتشارات كاروان قرارداد همكاري بست و با توجه به اين كه ايران معاهده ي بين المللي كپي رايت را امضا نكرده است ، اواولين نويسنده اي بود كه رسما ازايران حق التاليف دريافت مي كرد. پائولو هرگز تصورش را نمي كرد كه درايران ، باچنين استقبال گرمي روبه رو شود. فرهنگ ايران كاملا با فرهنگ غرب متفاوت بود. هزاران خواننده ي ايراني در كنفرانس ها و مراسم امضاي كتاب اوشركت كردند.

  در ماه سپتامبر همان سال ، رمان شيط ان و دوشيزه پريم ، همزمان در ايتاليا، پرتغال ، برزيل و ايران منتشر شد. در همان زمان ، پائولو اعلام كرد كه ازسال 1996، به همراه همسرش ، كريستينا اويتيسيكا، موسسه ي پائولو كوئليو را به منظ ور حمايت از كودكان بي سرپرست و سالمندان بي خانمان برزيلي ، تاسيس كرده است .

  كتاب شيط ان و دوشيزه پريم در سال 2001 در بسياري از كشورهاي جهان منتشر شد و در سي كشور درصدر كتاب هاي پرفروش قرار گرفت . در سال 2001، پائولو، جايزه ي بامبي ، يكي ازمعتبرترين و قديمي ترين جوايز ادبي آلمان رادريافت كرد. ازنظ ر هيات داوران ، ايمان پائولو به اين كه سرنوشت و سرانجام هر انسان ، اين است كه سرانجام در اين دنياي تاريك ، به يك رزم آور نور تبديل شود، پيامي بسيار عميق و انساني است .

  در اوايل سال 2002، پائولو براي اولين بار به چين سفر كرد و شانگهاي ، پكن و نانجينگ را ديد. در 25 جولاي سال 2002، پائولو به عضويت فرهنگستان ادب برزيل انتخاب شد. هدف اين فرهنگستان كه در ريودوژانيرو مستقر است ، حفاظ ت از فرهنگ و زبان برزيل است . دو روز بعد ازاعلام اين انتخاب ، پائولو سه هزار نامه ي تبريك از سوي خوانندگانش دريافت كرد و مورد توجه تمام مط بوعات كشور قرار گرفت . وقتي از خانه اش بيرون آمد، صدها نفر جلو خانه اش جمع شده بودند و اورا تشويق كردند. هرچند ميليون ها خواننده ، شيفته ي پائولو هستند، اما اوهمواره مورد انتقاد منتقدان ادبي بوده است . انتخاب او به عضويت فرهنگستان برزيل ، در حقيقت نقض نظ ر اين منتقدان بود.

  در ماه سپتامبر سال 2002، پائولو به روسيه سفر كرد و به شدت تحت تاثير قرار گرفت . پنج كتاب او، همزمان در فهرست كتاب هاي پرفروش قرار داشت . شيط ان و دوشيزه پريم ، كيمياگر، كتاب راهنماي رزم آور نور، و كوه پنجم . در مدت دو هفته ، بيش از 250000 نسخه از كتاب هاي او در روسيه به فروش رفت . مدير كتابفروشي ام .د.كا اعلام كرد: "ماهرگز اين همه آدم رانديده بوديم كه براي امضا گرفتن از يك نويسنده ، جمع شده باشند. ما قبلا مراسم امضاي كتاب براي آقاي بوريس يلتسين و آقاي گورپاچف و حتا آقاي پوتين برگزار كرده بوديم ، اما با اين همه استقبال مواجه نشده بود. باورنكردني است ."

  در اكتبر سال 2002، پائولو جايزه ي هنر پلانتاري را از باشگاه بوداپست در فرانكفورت دريافت كرد و بيل كلينتون ، پيام تبريكي براي او فرستاد. پائولو همواره از حمايت بي دريغ و گرم ناشرانش برخوردار بوده است . اما موفقيت او به كتاب هايش محدود نمي شود. او درزمينه هاي فرهنگي و اجتماعي ديگر نيز موفق بوده است . كيمياگر تاكنون توسط ده هاگروه تاتر حرفه اي در پنج قاره ي جهان ، به روي صحنه رفته است و ساير آثار وي همچون ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد، كنار رود پيدرا نشستم و گريستم ، و شيط ان و دوشيزه پريم نيز تاكنون بر صحنه ي تاتر موفق بوده اند. پديده ي "پائولو كوئليو" به همين جا ختم نمي شود. وي همواره مورد توجه مط بوعات است و از مصاحبه دريغ ندارد. همچنين ، به ط ور هفتگي ، ستون هايي در روزنامه هاي سراسر جهان مي نويسد كه بخشي از اين ستون ها، در كتاب مكتوب گرد آمده اند. در ماه مارس 1998، اوشروع به نوشتن مقالات هفتگي در روزنامه ي برزيلي "اوگلوبو" كرد. موفقيت اين مقالات چنان بود كه روزنامه هاي كشورهاي ديگر نيز براي انتشار آن هاعلاقه نشان دادند. تاكنون مقالات او در نشريات "كورير دلا سرا" (ايتاليا)، "تا نئا" (يونان )، "توهورن " (آلمان )، "آنا" (استوني )، "زويركيادلو)) (لهستان )، "ال اونيورسو" (اكوادور)، "ال ناسيونال " (ونزوئلا)، "ال اسپكتادور" (كلمبيا)، "رفرما" (مكزيك )، "چاينا تايمز" (تايوان )، و "كامياب " (ايران )، منتشر شده است .
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #2 ارسال شده در تاريخ 29th August 2008 در ساعت 08:16

 4. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 5. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  26,717
  3,386
  تشکر شده : 42,715

  پیش فرض

  يكي از ترانه هايي كه پائولو كوئليو سروده است :

  من ده هزار سال پيش به دنيا آمدم .

  روزي ، درخيابان ، درشهر،

  پيرمردي را ديدم ، نشسته برزمين ،

  كاسه ي گدايي درپيش ، ويولوني در دست ،

  رهگذران باز مي ماندند تا بشنوند،

  پيرمرد سكه هارا مي پذيرفت ، سپاس مي گفت ،

  و آهنگي سرمي داد،

  و داستاني مي سرود،

  كه كمابيش چنين بود:

  من ده هزار سال پيش به دنيا آمدم

  و دراين دنيا هيچ چيز نيست

  كه قبلا نشناخته باشم

  .

  فهرست آثار پائولو كوئليو

  (1987) خاط رات يك مغ

  (1988) كيمياگر

  (1990) بريدا

  (1991) عط يه برتر

  (1992) وال؟؟؟ي ها

  (1994) كنار رود پيدرا نشستم و گريستم

  (1994) مكتوب

  (1996) كوه پنجم

  (1997) كتاب راهنماي رزم آور نور

  (1997) نامه هاي عاشقانه يك پيامبر

  (1997) دومين مكتوب

  (1998) ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد

  (2000) شيطان و دوشيزه پريم

  (2002) پدران ، فرزندان و نوه ها

  (2003) يازده دقيقه

  (زهير (2005

  (2006)چون رود جاري باش
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #3 ارسال شده در تاريخ 29th August 2008 در ساعت 08:16

 6. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


 7. جادوگر آواتار ها
  جادوگر
  کاربر اخراجی
  Jul 2008
  41
  289
  تشکر شده : 245

  پیش فرض

  واقعا ممنون كاوه جان.
  من بيش تر كاراشون رو خوندم و به همه توصيه مي كنم به راحتي از اثار كوئيلو نگذرند.
  كتابي به نام كيمياگر 2 به چاپ رسيده كه البته گفته شده كه اين كتاب قلم كوئيلو نيست و تقلبي است.
  #4 ارسال شده در تاريخ 29th August 2008 در ساعت 11:32

 8. ruya آواتار ها
  ruya
  سرپرست سایت
  Sep 2008
  53,571
  21,017
  تشکر شده : 70,223

  پیش فرض

  پائولو کوئیلو :

  در جوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت درما شعله ورند خیلی شجاعیم

  ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم دیگر

  شجاعت آن را نداریم.


  هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ،
  اما خــاص بودن عشقتو
  مرا هـــم خاص کرد ..
  #5 ارسال شده در تاريخ 15th September 2008 در ساعت 20:36

 9. ruya آواتار ها
  ruya
  سرپرست سایت
  Sep 2008
  53,571
  21,017
  تشکر شده : 70,223

  پیش فرض

  تابلوي شام آخر لئوناردو داوينچي
  از كتاب "شيطان و دوشيزه پريم" پائولو كوئيلو


  لئوناردو داوينچي هنگام كشيدن تابلوي شام آخر دچار مشكل بزرگي شد؛ مي‌بايست نيكي را به شكل عيسي و بدي را به شكل يهودا، از ياران مسيح كه هنگام شام تصميم گرفت به او خيانت كند، تصوير مي‌كرد. كار را نيمه تمام رها كرد تا مدل‌هاي آرمانيش را پيدا كند.


  روزي در يك مراسم همسرايي، تصوير كامل مسيح را در چهره يكي از آن جوانان همسرا يافت. جوان را به كارگاهش دعوت كرد و از چهره‌اش اتودها و طرح‌هايي برداشت.


  سه سال گذشت. تابلو شام آخر تقريبأ تمام شده بود؛ اما داوينچي هنوز براي يهودا مدل مناسبي پيدا نكرده بود. كاردينال مسئول كليسا كم كم به او فشار مي‌آورد كه نقاشي ديواري را زودتر تمام كند.


  نقاش پس از روزها جستجو، جوان شكسته و ژنده‌پوش و مستي را در جوي آبي يافت. به زحمت از دستيارانش خواست او را تا كليسا بياورند، چون ديگر فرصتي براي طرح برداشتن نداشت.


  گدا را كه درست نمي‌فهميد چه خبر است، به كليسا آوردند؛ دستياران سرپا نگه‌اش داشتند و در همان وضع، داوينچي از خطوط بي‌تقوايي، گناه و خودپرستي كه به خوبي بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداري كرد.


  وقتي كارش تمام شد، گدا، كه ديگر مستي كمي از سرش پريده بود، چشم‌هايش را باز كرد و نقاشي پيش رويش را ديد و با آميزه‌اي از شگفتي و اندوه گفت: " من اين تابلو را قبلأ ديده‌ام!"


  داوينچي با تعجب پرسيد: "كي؟"
  - سه سال قبل، پيش از آنكه همه چيزم را از دست بدهم. موقعي كه در يك گروه همسرايي آواز مي‌خواندم، زندگي پر رويايي داشتم و هنرمندي از من دعوت كرد تا مدل نقاشي چهره عيسي شوم !!!!


  #6 ارسال شده در تاريخ 15th September 2008 در ساعت 20:38

 10. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 11. ruya آواتار ها
  ruya
  سرپرست سایت
  Sep 2008
  53,571
  21,017
  تشکر شده : 70,223

  پیش فرض

  It hurt when I lost each of the men
  I fell in love with.
  Now, though , I am convinced
  that no one loses anyone,
  because no one owns anyone.
  That is the true experience of freedom:
  having the most important thing in the world
  without owning it.  Eleven Minutes

  از دست دادن هر انسانی که دوستش می داشتم آزاردهنده بود . گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس کسی را از دست نمی دهد زیرا هیچکس مالک کسی نیست . این تجربه واقعی آزادی است : داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبشان باشی.

  یازده دقیقه
  #7 ارسال شده در تاريخ 15th September 2008 در ساعت 20:39

 12. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 13. ruya آواتار ها
  ruya
  سرپرست سایت
  Sep 2008
  53,571
  21,017
  تشکر شده : 70,223

  پیش فرض


  مهمترین درسی که از زندگی آموخته ام این است:


  منحصر بفرد بودن حقی نیست که برای تعدادی محدود از زمان تولدشان در نظر گرفته شده باشد بلکه تمامی مردم، حتی فروتن ترینشان هم منحصر بفردند.


  من از این مطمئنم که: همه ما جلوه گاه شکوه خداوندیم.


  پائولو کوئلیو


  هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ،
  اما خــاص بودن عشقتو
  مرا هـــم خاص کرد ..
  #8 ارسال شده در تاريخ 15th September 2008 در ساعت 20:40

 14. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 15. Sniper _ Elite آواتار ها
  Sniper _ Elite
  کاربر اخراجی
  Aug 2008
  4,786
  2,362
  تشکر شده : 3,505

  پیش فرض بیوگرافی و اشعار زیبا ازپائولو کوئلیو

  بیو گرافی و زندگی نامه پائولو کوئلیو:


  پائولو كوئليو در سال‌ 1947، درخانواده‌اي‌ متوسط‌ به‌ دنيا آمد. پدرش‌پدرو،مهندس‌ بود و مادرش‌، ليژيا، خانه‌دار. درهفت‌ سالگي‌، به‌ مدرسه‌ي‌عيسوي‌هاي‌ سن‌ ايگناسيو درريودوژانيرو رفت‌ و تعليمات‌ سخت‌ و خشك‌مذهبي‌، تاثير بدي‌ بر او گذاشت‌. اما اين‌ دوران‌ تاثير مثبتي‌ هم‌ براوداشت‌.
  در راهروهاي‌ خشك‌ مدرسه‌ي‌ مذهبي‌، آرزوي‌ زندگي‌اش‌ رايافت‌: مي‌خواست‌ نويسنده‌ شود. درمسابقه‌ي‌ شعر مدرسه‌، اولين‌ جايزه‌ي‌ ادبي‌ خودرا به‌ دست‌ آورد. مدتي‌ بعد، براي‌ روزنامه‌ي‌ ديواري‌ مدرسه‌ي‌ خواهرش‌سونيا، مقاله‌اي‌ نوشت‌ كه‌ آن‌ مقاله‌ هم‌ جايزه‌ گرفت‌. اما والدين‌ پائولو براي‌ آينده‌ي‌ پسرشان‌ نقشه‌هاي‌ ديگري‌ داشتند.
  مي‌خواستند مهندس‌ شود. پس‌، سعي‌ كردند شوق‌ نويسندگي‌ را در اواز بين‌ببرند. اما فشار آن‌ها، و بعد آشنايي‌ پائولو باكتاب‌ مدار راس‌السرط‌ان‌ اثرهنري‌ميلر، روح‌ ط‌غيان‌ را در اوبرانگيخت‌ و باعث‌ روي‌ آوردن‌ او به‌ شكستن‌قواعد خانوادگي‌ شد. پدرش‌ رفتار اورا ناشي‌ ازبحران‌ رواني‌ دانست‌. همين‌شد كه‌ پائولو تا هفده‌ سالگي‌، دوبار دربيمارستان‌ رواني‌ بستري‌ شد وبارهاتحت‌ درمان‌ الكتروشوك‌ قرار گرفت‌.
  كمي‌ بعد، پائولو با گروه‌ تاتري‌ آشنا شد و همزمان‌، به‌ روزنامه‌نگاري‌روي‌ آورد. ازنظ‌ر ط‌بقه‌ي‌ متوسط‌ راحت‌ط‌لب‌ آن‌ دوران‌، تاتر سرچشمه‌ي‌فساد اخلاقي‌ بود. پدر و مادرش‌ كه‌ ترسيده‌ بودند، قول‌ خود را شكستند. گفته‌بودند كه‌ ديگر پائولو رابه‌ بيمارستان‌ رواني‌ نمي‌فرستند، اما براي‌ بار سوم‌هم‌او رادر بيمارستان‌ بستري‌ كردند. پائولو، سرگشته‌ترو آشفته‌تراز قبل‌، ازبيمارستان‌ مرخص‌ شد و عميقا در دنياي‌ دروني‌ خود فرو رفت‌. خانواده‌ي‌نوميدش‌، نظ‌ر روان‌پزشك‌ ديگري‌ را خواستند. روان‌پزشك‌ به‌ آن‌هاگفت‌ كه‌پائولو ديوانه‌ نيست‌ و نبايد دربيمارستان‌ رواني‌ بماند. فقط‌ بايد ياد بگيردكه‌چه‌گونه‌ با زندگي‌ روبه‌رو شود. پائولو كوئليو، سي‌ سال‌ پس‌ ازاين‌تجربه‌،كتاب‌ ورونيكا تصميم‌ مي‌گيرد بميرد رانوشت‌.
  پائولو خود مي‌گويد : ورونيكا تصميم‌ مي‌گيرد بميرد، درسال‌ 1998 دربرزيل‌ منتشر شد. تا ماه‌ سپتامبر، بيش‌تر 1200 نامه‌ي‌ الكترونيكي‌ و پستي‌دريافت‌ كردم‌ كه‌ تجربه‌هاي‌ مشابهي‌ را بيان‌ مي‌كردند. در اكتبر، بعضي‌ازمسايل‌ مورد بحث‌ دراين‌ كتاب‌ ــ افسردگي‌، حملات‌ هراس‌، خودكشي‌ ــ دركنفرانسي‌ ملي‌ مورد بحث‌ قرار گرفت‌. در 22 ژانويه‌ي‌ سال‌ بعد، سناتورادواردو سوپليسي‌، قط‌عاتي‌ ازكتاب‌ مرا دركنگره‌ خواند و توانست‌ قانوني‌رابه‌ تصويب‌ برساند كه‌ ده‌ سال‌ تمام‌، دركنگره‌ مانده‌ بود: ممنوعيت‌پذيرش‌بي‌رويه‌ي‌ بيماران‌ رواني‌ در بيمارستان‌ها.
  پائولو پس‌ ازاين‌ دوران‌، دوباره‌ به‌ تحصيل‌ روي‌ آورد و به‌ نظ‌ر مي‌رسيدمي‌خواهد راهي‌ راادامه‌ دهد كه‌ پدر و مادرش‌ برايش‌ درنظ‌ر گرفته‌اند. اماخيلي‌ زود، دانشگاه‌ را رها كرد و دوباره‌ به‌ تاتر روي‌ آورد. اين‌ اتفاق‌دردهه‌ي‌ 1960 روي‌ داد، درست‌ زماني‌ كه‌ جنبش‌ هيپي‌، درسراسر جهان‌گسترده‌ بود. اين‌ موج‌ جديد، در برزيل‌ نيز ريشه‌ دواند و رژيم‌ نظ‌امي‌برزيل‌،آن‌ را به‌ شدت‌ سركوب‌ كرد. پائولو موهايش‌ را بلند مي‌كرد و براي‌ اعلام‌اعتراض‌، هرگز كارت‌ شناسايي‌ به‌ همراه‌ خود حمل‌ نمي‌كرد. شوق‌ نوشتن‌،اورابه‌ انتشار نشريه‌اي‌ واداشت‌ كه‌ تنها دو شماره‌ منتشر شد.
  در همين‌ هنگام‌، رائول‌ سي‌شاس‌ آهنگساز، ازپائولو دعوت‌ كرد تا شعرترانه‌هاي‌ او را بنويسد. اولين‌ صفحه‌ي‌ موسيقي‌ آن‌هابا موفقيت‌ چشمگيري‌روبه‌رو شد و 500000 نسخه‌ از آن‌ به‌ فروش‌ رفت‌. اولين‌ بار بود كه‌پائولوپول‌ زيادي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد. اين‌ همكاري‌ تا سال‌ 1976، تا مرگ‌ رائول‌ادامه‌ يافت‌. پائولو بيش‌ ازشصت‌ ترانه‌ نوشت‌ و با هم‌ توانستند صحنه‌ي‌موسيقي‌ راك‌ برزيل‌ را تكان‌ بدهند.
  در سال‌ 1973، پائولو و رائول‌، عضو انجمن‌ دگرانديشي‌ شدند كه‌ برعليه‌ ايدئولوژي‌ سرمايه‌داري‌ تاسيس‌ شده‌ بود. به‌ دفاع‌ ازحقوق‌ فردي‌ هرشخص‌ پرداختند و حتا براي‌ مدتي‌، به‌ جادوي‌ سياه‌ روي‌ آوردند. پائولوتجربه‌ي‌ اين‌ دوران‌ رادر كتاب‌ والكيري‌ها به‌ روي‌ كاغذ آورده‌ است‌.در اين‌ دوران‌، انتشار ((كرينگ‌ ـ ها)) راشروع‌ كردند. ((كرينگ‌ ـ ها))،مجموعه‌اي‌ از داستان‌هاي‌ مصور آزادي‌خواهانه‌ بود. ديكتاتوري‌ برزيل‌،اين‌مجموعه‌ را خرابكارانه‌ دانست‌ و پائولو و رائول‌ را به‌ زندان‌ انداخت‌. رائول‌خيلي‌ زود آزاد شد، اما پائولو مدت‌ بيش‌تري‌ درزندان‌ ماند، زيرا او رامغزمتفكر اين‌ اعمال‌ آزادي‌خواهانه‌ مي‌دانستند. مشكلات‌ او به‌ همان‌ جا ختم‌نشد; دوروز پس‌ ازآزادي‌اش‌، دوباره‌ در خيابان‌ بازداشت‌ شد و اورا به‌
  شكنجه‌گاه‌ نظ‌امي‌ بردند. خود پائولو معتقد است‌ كه‌ باتظ‌اهر به‌ جنون‌ واشاره‌ به‌ سابقه‌ي‌ سه‌ بار بستري‌اش‌ در بيمارستان‌ رواني‌، ازمرگ‌ نجات‌يافته‌است‌. وقتي‌ شكنجه‌گران‌ در اتاقش‌ بودند، شروع‌ كرد به‌ خودش‌ را زدن‌، وسرانجام‌ از شكنجه‌ي‌ اودست‌ كشيدند و آزادش‌ كردند. اين‌ تجربه‌، اثر عميقي‌ بر او گذاشت‌. پائولو دربيست‌ و شش‌ سالگي‌ به‌اين‌نتيجه‌ رسيد كه‌ به‌ اندازه‌ي‌ كافي‌ "زندگي‌" كرده‌ و ديگر مي‌خواهد "ط‌بيعي‌" باشد. شغلي‌ دريك‌ شركت‌ توليدموسيقي‌ به‌ نام‌ پلي‌گرام‌ يافت‌ و همان‌ جابازني‌ آشنا شدكه‌ بعد بااو ازدواج‌ كرد.
  در سال‌ 1977 به‌ لندن‌ رفتند. پائولو ماشين‌ تايپي‌ خريد و شروع‌به‌نوشتن‌كرد. اما موفقيت‌ چنداني‌ به‌ دست‌ نياورد. سال‌ بعد به‌ برزيل‌ برگشت‌ ومديراجرايي‌ شركت‌ توليد موسيقي‌ ديگري‌ به‌ نام‌ سي‌بي‌سي‌ شد. اما اين‌ شغل‌فقط‌
  سه‌ ماه‌ ط‌ول‌ كشيد. سه‌ ماه‌ بعد، همسرش‌ ازاو جدا شد و از كارش‌ هم‌اخراجش‌ كردند. بعد بادوستي‌ قديمي‌ به‌ نام‌ كريستينا اويتيسيكا آشنا شد. اين‌ آشنايي‌منجربه‌ ازدواج‌ آن‌هاشد و هنوز باهم‌ زندگي‌ مي‌كنند. اين‌ زوج‌ براي‌ ماه‌ عسل‌به‌اروپا رفتند و درهمين‌ سفر، ازاردوگاه‌ مرگ‌ داخائو هم‌ بازديد كردند. درداخائو، اشراقي‌ به‌ پائولو دست‌ داد و در حالت‌ اشراق‌، مردي‌ راديد. دوماه‌بعد، دركافه‌اي‌ در آمستردام‌، باهمان‌ مرد ملاقات‌ كرد و زمان‌ درازي‌ بااوصحبت‌ كرد. اين‌ مرد كه‌ پائولو هرگز نامش‌ را نفهميد، به‌ اوگفت‌ دوباره‌به‌مذهب‌ خويش‌ برگردد و اگر هم‌ به‌ جادو علاقه‌مند است‌، به‌ جادوي‌ سفيدروي‌ بياورد. همچنين‌ به‌ پائولو توصيه‌ كرد جاده‌ي‌ سانتياگو (يك‌ جاده‌ي‌زيارتي‌ دوران‌ قرون‌ وسط‌ي‌) را ط‌ي‌ كند.
  پائولو، يك‌ سال‌ بعد از اين‌ سفر زيارتي‌، درسال‌ 1987، اولين‌ كتابش‌خاط‌رات‌ يك‌ مغ‌ رانوشت‌. اين‌ كتاب‌ به‌ تجربيات‌ پائولو درط‌ول‌ اين‌ سفرمي‌پردازد و به‌ اتفاقات‌ خارق‌العاده‌ي‌ زيادي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ درزندگي‌انسان‌هاي‌ عادي‌ رخ‌مي‌دهد. يك‌ ناشر كوچك‌ برزيلي‌ اين‌ كتاب‌ راچاپ‌ كردو فروش‌ نسبتا خوبي‌ داشت‌، اما با اقبال‌ كمي‌ ازسوي‌ منتقدان‌ روبه‌رو شد. پائولو درسال‌ 1988، كتاب‌ كاملا متفاوتي‌ نوشت‌: كيمياگر. اين‌ كتاب‌كاملا نمادين‌ بود و كليه‌ي‌ مط‌العات‌ يازده‌ ساله‌ي‌ پائولو را درباره‌ي‌كيمياگري‌،در قالب‌ داستاني‌ استعاري‌ خلاصه‌ مي‌كرد. اول‌ فقط‌ 900 نسخه‌ از اين‌كتاب‌فروش‌ رفت‌ و ناشر، امتياز كتاب‌ را به‌ پائولو برگرداند. پائولو دست‌ ازتعقيب‌ رويايش‌ نكشيد. فرصت‌ دوباره‌اي‌ دست‌ داد: باناشر بزرگ‌تري‌ به‌ نام‌ روكو آشنا شدكه‌ از كار اوخوشش‌ آمده‌ بود. درسال‌1990، كتاب‌ بريدا رامنتشر كرد كه‌ در آن‌، درباره‌ي‌ عط‌اياي‌ هر انسان‌صحبت‌ مي‌كرد. اين‌ كتاب‌ با استقبال‌ زيادي‌ مواجه‌ شد و باعث‌ شدكيمياگر وخاط‌رات‌ يك‌ مغ‌ نيز دوباره‌ مورد توجه‌ قرار بگيرند. درمدت‌ كوتاهي‌،هرسه‌كتاب‌ در صدر فهرست‌ كتاب‌هاي‌ پرفروش‌ برزيل‌ قرار گرفت‌. كيمياگر، ركورد فروش‌ تمام‌ كتاب‌هاي‌ تاريخ‌ نشر برزيل‌ راشكست‌ و حتا نامش‌ دركتاب‌ركوردهاي‌ گينس‌ نيز ثبت‌ شد. در سال‌ 2002، معتبرترين‌ نشريه‌ي‌ ادبي‌پرتغالي‌ به‌ نام‌ ژورنال‌ د لتراس‌، اعلام‌ كرد كه‌ فروش‌ كيمياگر، ازهركتاب‌ديگري‌ در تاريخ‌ زبان‌ پرتغالي‌ بيش‌تر بوده‌ است‌.
  #9 ارسال شده در تاريخ 19th September 2008 در ساعت 14:40

 16. Sniper _ Elite آواتار ها
  Sniper _ Elite
  کاربر اخراجی
  Aug 2008
  4,786
  2,362
  تشکر شده : 3,505

  پیش فرض

  در ماه‌ مه‌ 1993، انتشارات‌ هارپر كالينز، كيمياگر رابا تيراژ اوليه‌ي‌50000 نسخه‌ منتشر كرد. در روز افتتاح‌ اين‌ كتاب‌، مدير اجرايي‌ انتشارات‌هارپر كالينز گفت‌: ((پيدا كردن‌ اين‌ كتاب‌، مثل‌ آن‌ بود كه‌ آدم‌ صبح‌ زود،وقتي‌همه‌ خوابند، برخيزد و ط‌لوع‌ خورشيد رانگاه‌ كند. كمي‌ ديگر، ديگران‌ هم‌خورشيد راخواهند ديد.)) ده‌ سال‌ بعد، درسال‌ 2002، مدير اجرايي‌ هارپركالينز به‌ پائولو نوشت‌: (( كيمياگر به‌ يكي‌ ازمهم‌ترين‌ كتاب‌هاي‌ تاريخ‌ نشر ماتبديل‌ شده‌ است‌.)) موفقيت‌ كيمياگر درايالات‌ متحده‌، آغاز فعاليت‌ بين‌المللي‌ پائولو بود.
  تهيه‌كنندگان‌ متعددي‌ از هاليوود، علاقه‌ي‌ زيادي‌ به‌ خريد امتياز ساخت‌فيلم‌از روي‌ اين‌ كتاب‌ نشان‌ دادند و سرانجام‌، شركت‌ برادران‌ وارنر درسال‌1993، اين‌ امتياز راخريد. پيش‌ از انتشار كيمياگر درامريكا، چند ناشر كوچك‌ دراسپانيا و پرتغال‌،آن‌ را منتشر كرده‌ بودند. اما اين‌ كتاب‌ تاسال‌ 1995، در فهرست‌ كتاب‌هاي‌پرفروش‌ اسپانيا قرار نگرفت‌. هفت‌ سال‌ بعد، درسال‌ 2001، اتحاديه‌ي‌ناشران‌ اسپانيا اعلام‌ كرد كه‌ كيمياگر ازپرفروش‌ترين‌ كتاب‌هاي‌اسپانياست‌.
  ناشر اسپانيايي‌ پائولو (پلنتا)، در سال‌ 2002 مجموعه‌ي‌ آثار كوئليورامنتشركرد. فروش‌ آثار كوئليو درپرتغال‌، بيش‌ ازيك‌ ميليون‌ نسخه‌ بوده‌ است‌. در سال‌ 1993، مونيكا آنتونس‌ كه‌ از سال‌ 1989، بعد ازخواندن‌ اولين‌كتاب‌ كوئليو بااو همكاري‌ مي‌كرد، بنگاه‌ ادبي‌ سنت‌ جوردي‌ را در بارسلون‌تاسيس‌ كرد تابه‌ نشر كتاب‌هاي‌ پائولو نظ‌م‌ ببخشد. در ماه‌ مه‌ همان‌سال‌،مونيكا كيمياگر رابه‌ چندين‌ ناشر بين‌المللي‌ معرفي‌ كرد. اولين‌ كسي‌ كه‌ اين‌كتاب‌را پذيرفت‌، ايوين‌ هاگن‌، مدير انتشارات‌ اكس‌ ليبرس‌ از نروژ بود. كمي‌ بعد،آن‌كارير، ناشر فرانسوي‌ براي‌ مونيكا نوشت‌: ((اين‌ كتاب‌ فوق‌العاده‌ است‌ وتمام‌تلاشم‌ را مي‌كنم‌ تا در فرانسه‌ موفق‌ شود.)) در سپتامبر سال‌ 1993، كيمياگر درصدر كتاب‌هاي‌ پرفروش‌ استراليا قرارگرفت‌. در آوريل‌ سال‌ 1994، كيمياگر درفرانسه‌ منتشر شدو بااستقبال‌ عالي‌منتقدان‌ و خوانندگان‌ مواجه‌ شد و درفهرست‌ پرفروش‌ها قرار گرفت‌. كمي‌بعد، كيمياگر پرفروش‌ترين‌ كتاب‌ فرانسه‌ شد و تاپنج‌ سال‌ بعد، جاي‌ خود رابه‌كتاب‌ ديگري‌ نداد. بعد از موفقيت‌ خارق‌العاده‌ در فرانسه‌، كوئليو راه‌موفقيت‌را درسراسر اروپا پيمود و پديده‌ي‌ ادبي‌ پايان‌ قرن‌ بيستم‌ دانسته‌ شد. از آن‌ هنگام‌، هريك‌ ازكتاب‌هاي‌ پائولو كوئليو كه‌ در فرانسه‌ منتشر شده‌،
  بي‌درنگ‌ پرفروش‌ شده‌ است‌. حتا دريك‌ دوره‌، سه‌ كتاب‌ كوئليو هم‌زمان‌ درفهرست‌ ده‌ كتاب‌ پرفروش‌ فرانسه‌ قرار داشت‌.
  انتشار كنار رود پيدرا نشستم‌ و گريستم‌ در سال‌ 1994، موفقيت‌ بين‌المللي‌پائولو راتثبيت‌ كرد. دراين‌ كتاب‌، پائولو درباره‌ي‌ بخش‌ مادينه‌ي‌ وجودش‌صحبت‌ كرده‌ است‌. در سال‌ 1995، كيمياگر درايتاليا منتشر شد و فروش‌بي‌نظ‌يري‌ داشت‌. سال‌ بعد، پائولو دوجايزه‌ي‌ مهم‌ ادبي‌ ايتاليا، جايزه‌ي‌بهترين‌كتاب‌ سوپر گرينزا كاور، و جايزه‌ي‌ بين‌المللي‌ فلايانو رادريافت‌ كرد. در سال‌ 1996، انتشارات‌ ابژتيواي‌ برزيل‌، حق‌ امتياز كتاب‌ كوه‌ پنجم‌ راخريد و يك‌ ميليون‌ دلارپيش‌پرداخت‌ داد. اين‌ رقم‌، بالاترين‌ مبلغ‌پيش‌پرداختي‌ است‌ كه‌ تا كنون‌ به‌ يك‌ نويسنده‌ي‌ برزيلي‌ پرداخت‌ شده‌است‌. همان‌ سال‌، پائولو نشان‌ شواليه‌ي‌ هنر و ادب‌ رااز دست‌ فيليپ‌ دوس‌بلازي‌،وزير فرهنگ‌ فرانسه‌ دريافت‌ كرد. دوس‌ بلازي‌ دراين‌ مراسم‌ گفت‌: ((توكيمياگر هزاران‌ خواننده‌اي‌. كتاب‌هاي‌ تومفيدند، زيرا توانايي‌ ما را براي‌روياديدن‌، و شوق‌ ما را براي‌ جست‌ و جو تحريك‌ مي‌كنند.)) پائولو درسال‌ 1996، به‌ عنوان‌ مشاور ويژه‌ي‌ برنامه‌ي‌ ((همگرايي‌روحاني‌ و گفت‌ و گوي‌ بين‌ فرهنگ‌ها)) برگزيده‌ شد. همان‌ سال‌، انتشارات‌ديوگنس‌ آلمان‌، كيمياگر رامنتشر كرد. نسخه‌ي‌ نفيس‌ آن‌ شش‌ سال‌ تمام‌ درفهرست‌ كتاب‌هاي‌ پرفروش‌ نشريه‌ي‌ اشپيگل‌ قرار داشت‌ و در سال‌ 2002،تمام‌ ركوردهاي‌ فروش‌ آلمان‌ را شكست‌.
  در نمايشگاه‌ بين‌ المللي‌ فرانكفورت‌ سال‌ 1997، ناشران‌ پائولو باهمكاري‌ انتشارات‌ ديوگنس‌ و موسسه‌ي‌ سنت‌ جوردي‌، يك‌ ميهماني‌ به‌افتخار پائولو كوئليو برگزار كردند و در آن‌، انتشار سراسري‌ و بين‌المللي‌كتاب‌كوه‌ پنجم‌ را اعلام‌ كردند. درماه‌ مارس‌ 1998، نمايشگاه‌ بزرگي‌ در پاريس‌برگزار شدو كوه‌ پنجم‌، به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌، و توسط‌ ناشران‌ كشورهاي‌مختلف‌، منتشر شد. پائولو هفت‌ ساعت‌ تمام‌ مشغول‌ امضا كردن‌ كتاب‌هايش‌بود. همان‌ شب‌، ميهماني‌ بزرگي‌ به‌ افتخار اودر موزه‌ي‌ لوور برگزار شدكه‌مشاهير سراسر جهان‌، درآن‌ ميهماني‌ شركت‌ داشتند. پائولو در سال‌ 1997، كتاب‌ مهمش‌ كتاب‌ راهنماي‌ رزم‌آور نور را منتشركرد. اين‌ كتاب‌، مجموعه‌اي‌ ازافكار فلسفي‌ اوست‌ كه‌ به‌ كشف‌ رزم‌آور نوردرون‌ هر انسان‌ كمك‌ مي‌كند. اين‌ كتاب‌، تاكنون‌ كتاب‌ مرجع‌ ميليون‌هاخواننده‌ شده‌ است‌. اول‌، بومپياني‌، ناشر ايتاليايي‌ آن‌ را منتشر كرد كه‌بااستقبال‌ زيادي‌ مواجه‌ شد.
  #10 ارسال شده در تاريخ 19th September 2008 در ساعت 14:41

صفحه 1 از 14 12311 ... آخرینآخرین

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •