عزیز حنیفی مخترع جوان ایرانی موفق به طراحی سامانه هوشمند تنظیم دور موتور با گیربكس شد.
به گزارش ایسنا ، به گفته حنیفی ، این سیستم قادر است به صورت هوشمند و خودكار در هر لحظه، دور موتور را متناسب با دور گیربكس كنترل ‌كند بدین صورت كه سیستم به وسیله سنسوری دور گیربكس را تشخیص می‌دهد و مقدار آن را با سنسور دیگری كه دور موتور را مشخص می‌كند ، مقایسه می‌كند و در صورت هماهنگ نبودن به راننده هشداری مبنی بر تنظیم این دو پارامتر می‌دهد.
اگر دور موتور بیشتر از محدوده مجاز برای حالت دور گیربكس باشد به راننده هشداری برای كاهش یا افزایش دنده می‌دهد و چنانچه راننده به این هشدار توجه نكند سیستم خود این تعادل را برقرار می‌كند.
وی خاطرنشان كرد: مثلا اگر ماشین در دنده ۲ باشد و محدوده دور مجاز تعریف شده موتور در بین سرعت ۲۵ تا ۴۵ تعیین شده باشد، اگر سرعت خودرو از این حد بالا برود (به طور مثال ۵۰) سیستم اخطاری مبنی بر افزودن دنده( به ۳) به راننده می‌دهد و اگر سرعت از حد مجاز پایین بیاید (به طور مثال ۱۰) سیستم اخطاری مبنی بر كاهش دنده به راننده می‌دهد.
حنیفی تصریح كرد: با توجه به عدم استفاده و مقبولیت خودروهای دنده اتوماتیك آمریكایی، با تلفیق این دو طرح می‌توان استفاده از آنها را مقبولیت بخشید به طوری كه راننده هم می‌تواند نقش عمده‌ای در كنترل خودرو ایفا كند.
وی در پایان، پایین آوردن هزینه سوخت خودرو، كاهش هزینه تعمیر و نگهداری خودرو، كاهش آلودگی در حد قابل قبول، قابلیت تلفیق با خودرو‌های دنده اتوماتیك، بالا بردن قابلیت و مقرون به صرفه كردن استفاده از خودروهای دنده اتوماتیك و جلوگیری از حواس پرتی راننده در كنترل‌های چشمی آمپر دور موتور را از جمله قابلیت‌ها و مزایای سامانه هوشمند تنظیم‌كننده دور موتور با دور گیربكس عنوان كرد.


روزنامه جام‌جم