بیماریهای مشخص کننده از کار افتادگی پدر مشمول(نیازمند مراقبت)
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6
 1. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  بوكان
  26,716
  3,386
  تشکر شده : 42,713

  New2 بیماریهای مشخص کننده از کار افتادگی پدر مشمول(نیازمند مراقبت)

  آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي و جدول بيماريهاي مشمولان نظام وظيفه

  توجه : هنگام اشاره به مورد بيماري شماره ماده ، بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد
  در راستاي اجراي ماده 23 فصل دوم آيين نامه معاينه و معافيت مشمولين در صورتيكه پدر مشمولداراي بيماري يا نقص عضوي به شرح زير باشد از نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگهداري دارد.
  1-كليه بدخيمي هاي دستگاههاي بدن كه موجب ناتواني و اركارفتادگي فرد گردد و يا پيشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
  2- تومورها و آدنوپاتيهاي مزمن و غيرقابل درمان مدياستن همراه با علايم فشاري برمدياستن.
  تبصره: در مورد سرطانهاي قابل درمان و محدود كه متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد اين قسمت مداق ندارد.
  3-جذام با تشخيص متخصص پوست و تاييد مراكز مبارزه با جذام در مرحله ايزوله شدن بيمار و تا زماني كه خطر واگير بيماري به ديگران وجود دارد و به همين نحو در انواعي از بيماري كه پيشرفته بوده و عوارض شديد پوستي يا عصبي در شخص مبتلا ايجاد كرده باشد.
  4-سيفليس هاي عصبي يا قلبي عروقي شديد و يا سيفليس هاي استخواني كه ايجاد ضايعات انهدامي در استخوان يا مفاصل كرده باشد.
  5-مبتلايان به سل فعال كه منجر به محدوديت و ازكارافتادگي فرد گردد با تاييد مراكز تخصصي مربوطه.
  6- آرتريتهاي مزمن توام با تغيير شكل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پيشرفته كه مانع انجام فعاليتهاي روزمره شده باشد.
  7-انواع نوروپاتي ها و ميوپاتي هاي اوليه و ثانوي در مراحل پيشرفته كه منجر به ناتواني و اختلال در ايستادن و حركت شده باشد.
  8- فلج اندام فوقاني يا تحتاني يا نيمه بدن ( همي پلژي، پاراپلژي) كه موجب ناتواني در اعمال وزانه شخص شده باشد.
  9-پاركينسون در مراحل پيشرفته با علايم باليني واضح و با تاييد متخصص بيماريهاي اعصاب.
  10-مولتيپل اسكلروز در مرحله استقرار كامل.
  11- انواع صرع مقاوم به درمان.
  12-كليه ضايعات عروقي مغزي كه موجب ناتواني فرد گردد.
  13- كليه بيماريها ، تروماها و اعمال جراحي روي ستون فقرات كه منجر به اختلالات اسفنكتري و فقدان ارزش كاري يك اندام شده باشد.
  14- هرگونه اعمال جراحي روز مغز در صورتيكه منجر به عوارض عصبي يا رواني شديد بعد از عمل شده باشد.
  15- پسكيوزها و بيماريهاي رواني مزمن با سابقه معتبر بستري هاي متعدد در بيمارستانهاي رواني و يا تاييد متخصص بيماريهاي رواني.
  16- نقص عقلاني و كند ذهني با كسب نظر از متخصص مربوطه و مراكز توانبخشي كه ضريب هوشي به 30% و كمتر نقصان يافته باشد ( ميزان كارايي شخص از نظر مراكز توانبخشي 30% باشد)
  17- در مورد قطع يا از كارافتادگي اندام فوقاني يا تحتاني به شرح زير رفتار شود.
  الف) قطيع يك پا از زانو به بالا و يا اينكه عملا يك پا كارايي خود را از دست داD8�ه باشد.
  ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و يا اينكه عملا يك پاكارآتي خود را از دست داده باشد.
  ج) قطع يك دست از آرنج به بالا و يا اينكه يك دست عملا كارايي خود را از دست داده باشد.
  د) قطع هر دو دست از هر جا كه باشد.
  18- بيماريهاي مزمن و انسداد شديد ريه به همراه كاهش ظرفيت تنفسي ريه به ميزان 50% و بيشتر.
  19- تغيير شكلهاي شديد مادرزادي جدار قفسه صدري كه موجب كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 50% و يا كمتر يا نارسايي قلب شده باشد.
  20-سابقه اعمال جراحي ريه و قفسه صدري ( توراكوپلاستي، رزكسيون ريه) كه منجر به كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 50% و يا كمتر شده باشد.
  21-هيپرتيروئيدي شديد همراه با عوارض قلبي، عصبي، چشمي و لاغري مفرط و هيپوتيروئيدي پيشرفته با &nBsp; ايجاد عوارض.
  22- ديابت شيرين مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمي، عصبي و كليوي پيشرفته.
  23- آكرومگالي، ژيگانتيسم، كوشينگ، آديسون در هر مورد به شرطي كه پيشرفته بوده و عوارض جسمي يا رواني يا علايم باليني واضح ايجاد كرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشكي و. با تاييد متخصص غدد مترشحه.
  24- چاقي مفرط به قسمي كه وزن شخص 80% و يا بالاتر از وزن مطلوب = (2+100 – طول قد) و يا BMI < 40 باشد.
  25-بيماريهاي مزمن كبدي همراه با عوارض مربوطه (آسيت و…)
  26- نارسايي مزمن كليه با علايم واضح باليني و پاراكلينيكي به تاييد متخصص نفرولوژي.
  27- بيماريهاي التهابي مزمن روده ( كرون، كوليت اولسرو) كه پاسخ به درمان طبي نداده و دچار عوارض گوارشي شده باشد.
  28-هموفيلي هاي شديد كه نياز به مراقبت هاي ويژه دارند.
  29- كولستومي هاي دائمي.
  30- كليه اعمال جراحي در سرتاسر دستگاه ادراري كه منجر به تغيير مسير ادراري بشود و انواع پيوندها نظير پيلوستومي، نفروستومي، اورتروستومي- جلدي، سيستوستومي.
  31- فيستولهاي مثانه به ركتوم غيرقابل درمان.
  32- برداشتن كامل مثانه.
  33- برداشتن هر دو كليه و يا يك كليه به همراه اختلال عملكرد در كليه مقابل.
  34- پيوند كليه.
  35- فقدان هر دو چشم و يا آنكه هر دو چشم عملا فاقد بينايي باشد.
  تبصره: به هر علتي كه ديد يك چشم به ميزان 100% و ديد چشم ديگر به ميزان 50% از بين رفته باشد و يا ديد هر دو چشم در مجموع به اندازه 50% ديد يك چشم باشد اين نوع مصداق دارد.
  36- كري كامل هر دو گوش كه با سمعك نيز ميزان كاهش شوايي از 60 دسي بل مجموعا در هر دو گوش بيشتر باشد.
  37- كري و لالي توام با تاييد متخصص گوش ،‌حلق، بيني
  38- بيماريهاي مادرزادي، اكتسابي ، تومورال، يا التهابي ( روماتيسمال) قلبي، آئورت و يا سرخرگهاي بزرگ ديگر مانند كواركتاسيون. آنوريسم ها و يا اتساع سرخرگها ريوي، كانال آرتريل باز، تنگي شريان ريوي اصلي، فيستولهاي شرياني و ريوي در صورت عارضه دار بودن.
  39- بيماري عروق كرونر ( انفاركتوس ميوكارد و آنژين صدري) كه موجب درجاتي از نارسايي قلبي و ازكارافتادگي فرد گردد با تشخيص مراكز تخصصي ن.م.
  40- نارسايي پيشرفته قلب با علايم باليني واضح.
  41- اعمال پيوند عروق كرونر و تعويض ديچه هاي قلب و گذاشتن پين ميكرهاي دائمي كه عليرغم انجم عمل درجاتي از نارسايي قلب وجود داشته باشد.
  42-
  انواع آريتمي ها و بلوكهاي قلبي كه موجب نارسايي قلبي شده و امكان انجام فعاليت روزمره را از شخص بگيرد.
  43- انواع كارديوميوپاتي ها.
  44- قرار گرفتن شخص در كلاسهاي 3 و 4 تنگي نفس مي باشد)
  45- اختلالات عروقي كه منجر به فلبيت و پري فلبيت همراه با ورم شديد و مزمن اندام گرديده و آندارتريت مسدود كننده.
  46- كليه بيماريهاي ناتوان كننده و شديد پوستي كه به درمان مقاوم بوده وبه تاييد متخصين مربوطه رسيده باشد.
  47- اسكار و كلوئيد ناشي از سوختگيها كه موجب اختلال عملكرد اعضا شده و يا بيش از 50 درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.
  48- سندرم سوء جذب كه موجب كاشكسي شديد فرد گردد و پاسخ ب درمان طبي نداده باشد.
  49- ضعف شديد جسماني ( كاشكسي ) به علل مختلف و نواقص و معايبي كه توان جسماني را به ميزان كاهش داده باشد كه عملا شخص مورد معاينه بدون كمك ديگران در انجام حوايج و تكاليف و كارهاي روزمره ناتوان شده و نياز به مراقبت شخص ديگري داشته باشد.
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #1 ارسال شده در تاريخ 7th November 2008 در ساعت 05:56

 2. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


 3. joibari2 آواتار ها
  joibari2
  کاربر سایت
  Oct 2009
  تهران
  6
  4
  تشکر شده : 1

  پیش فرض

  سلام پدر من دارای معلولیت فلج اطفاله و میلنگد و همینطور 5%جانباز شیمیایی هم هست و من هم در حال حاضر دانشجو هستم میخواستم بدونم با این شرایط میتونم معافیت بگیرم یا نه در ضمن پدرم عضو جامعه ی معلولین و همچنین بهزیستی هم هست و معلولیتشم هم مورد تایید بهزیستیه.واگر هم معاف بشم میتونم حالا که دانشجو هستم برای معافیت اقدام کنم؟
  با تشکر
  #2 ارسال شده در تاريخ 15th October 2009 در ساعت 15:48

 4. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  بوكان
  26,716
  3,386
  تشکر شده : 42,713

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط joibari2 فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  سلام پدر من دارای معلولیت فلج اطفاله و میلنگد و همینطور 5%جانباز شیمیایی هم هست و من هم در حال حاضر دانشجو هستم میخواستم بدونم با این شرایط میتونم معافیت بگیرم یا نه در ضمن پدرم عضو جامعه ی معلولین و همچنین بهزیستی هم هست و معلولیتشم هم مورد تایید بهزیستیه.واگر هم معاف بشم میتونم حالا که دانشجو هستم برای معافیت اقدام کنم؟
  با تشکر
  سلام به پاتوق یو خوش آمدید

  شما چندمین فرزند خانواده هستید ؟ آیا برادر دارید ؟ آیا قبلا از معافیت در خانواد ه تان استفاده شده ؟
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #3 ارسال شده در تاريخ 15th October 2009 در ساعت 15:55

 5. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 6. joibari2 آواتار ها
  joibari2
  کاربر سایت
  Oct 2009
  تهران
  6
  4
  تشکر شده : 1

  پیش فرض

  یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج نکرده و همینطور از معافیت هم استفاده نکردم برادر هم ندارم.
  #4 ارسال شده در تاريخ 15th October 2009 در ساعت 16:31

 7. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  بوكان
  26,716
  3,386
  تشکر شده : 42,713

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط joibari2 فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج نکرده و همینطور از معافیت هم استفاده نکردم برادر هم ندارم.
  بله شما شامل معافیت میشوید البته قوانین جدید تصویبی رو هنوز نمیدونم ولی با اون قوانین هم تک فرزند شامل پدر از کار فاتاده از خدمت معاف هستش و بعد از دوران دانشجوییتون میتونید اقدام کنید البته در طول دوران دانشجویی هم احتمالا بتونید معافیتتون رو بگیرید

  موفق باشید
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #5 ارسال شده در تاريخ 15th October 2009 در ساعت 16:35

 8. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 9. joibari2 آواتار ها
  joibari2
  کاربر سایت
  Oct 2009
  تهران
  6
  4
  تشکر شده : 1

  پیش فرض

  شما مطمئن هستید که من معاف میشم نمیدونید برای معافیت از کجا باید اقدام کنم در ضمن برفرض محال که اگر معاف هم نشم برای خدمت در امریه میشه کسر خدمت گرفت؟
  #6 ارسال شده در تاريخ 15th October 2009 در ساعت 16:55

 10. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


موضوعات مشابه

 1. چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
  توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 10th August 2008, 04:43

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96