آموزش ++c از مبتدی تا پیشرفته (جامع) - صفحه 5
صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از شماره 41 تا 49 , از مجموع 49
 1. mhdi akbri آواتار ها
  mhdi akbri
  کاربر اخراجی
  Feb 2011
  13,284
  1,549
  تشکر شده : 4,669

  پیش فرض

  آموزش ++C از مبتدی تا پیشرفته (جامع)
  كتاب‌هاي توصيه شده

  كتاب‌هاي معرفي شده در اين بخش حاوي اطلاعاتي در ارتباط با طراحي شي‌گرا با UML هستند.

  • Booch,G. Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Third Edition. Addision-Wesly,2004.
  • Eriksson,H.,et al. UML2 Toolkit.NewYork:John Wiley,2003.
  • Kruchten,P.The Rational Unified Process:An Introduction.Boston: Addison-Wesley, 2004.
  • Lorman,C.Applying UML and Patterns:An Introduction to object. Oriented Analysis and Design, Second Edition.Upper Saddle River, NT:Prentice Hall, 2002.
  • Roques,P.UML in Practical:The Art of Modeling Software Systems Demonstrated through worked Examples and solutions.NewYork:John wiley,2004.
  • Rosenberg,D.,and K.Scott.Applying use Case Driven Object Modeling withUML:An Anstated e-Commerce Example.Reading,MA:Addison-Wesley, 2001.
  • Rumbaugh,J.,I.Jacobson and G.Booch.The Complete UML Training Course.Upper Saddle River,NS:Prentice Hall,2000.
  • Rumbaugh,J.,I.Jacobson and G. Booch. The unified Modeling Language Reference Manual. Reading, MA: Addison-Wesley,1999.
  • Rumbaugh,J.,I.Jacobson an g.Booch.The unified Software Development Process. Reading, MA: Addison-Wesley,1999
  #41 ارسال شده در تاريخ 5th August 2011 در ساعت 17:25

 2. mhdi akbri آواتار ها
  mhdi akbri
  کاربر اخراجی
  Feb 2011
  13,284
  1,549
  تشکر شده : 4,669

  پیش فرض

  آموزش ++C از مبتدی تا پیشرفته (جامع)
  خودآزمايي مبحث آموزشي مهندسي نرم‌افزار

  1-2 فرض كنيد كه سيستم ATM موردنظر ما قادر به انتقال پول بين دو حساب بانكي است. در دياگرام حالت استفاده شكل 18-2 اين تغيير را اعمال كنيد.
  2-2 ________، مدل‌كننده تعامل مابين شي‌ها در يك سيستم با تاكيد بر زمان رخ دادن تعامل‌ها است.
  a) دياگرام‌هاي كلاس
  b) دياگرام‌هاي توالي
  c) دياگرام‌هاي ارتباطي
  d) دياگرام‌هاي فعاليت
  3-2 كداميك از ليست‌هاي زير نشاندهنده چرخه عمر صحيح نرم‌افزار هستند؟
  a) طراحي، تحليل، پياده‌سازي، تست
  b) طراحي، تحليل، تست، پياده‌سازي
  c) تحليل، طراحي، تست، پياده‌سازي
  d) تحليل، طراحي، پياده‌سازي، تست
  #42 ارسال شده در تاريخ 5th August 2011 در ساعت 17:25

 3. mhdi akbri آواتار ها
  mhdi akbri
  کاربر اخراجی
  Feb 2011
  13,284
  1,549
  تشکر شده : 4,669

  پیش فرض

  آموزش ++C از مبتدی تا پیشرفته (جامع)
  پاسخ خودآزمايي مبحث آموزشي مهندسي نرم‌افزار

  1-2 شكل 19-2 حاوي دياگرام حالت استفاده اصلاح شده از سيستم ATM است كه به كاربر امكان انتقال پول مابين حساب‌ها را فراهم مي‌آورد.

  شكل 19-2 | دياگرام حالت براي نسخه‌اي از ATM كه قادر به انجام انتقال پول مابين حساب‌ها هم مي‌باشد.
  2-2 b
  3-2 d
  #43 ارسال شده در تاريخ 5th August 2011 در ساعت 17:25

 4. mhdi akbri آواتار ها
  mhdi akbri
  کاربر اخراجی
  Feb 2011
  13,284
  1,549
  تشکر شده : 4,669

  پیش فرض

  آموزش ++C از مبتدی تا پیشرفته (جامع)
  خودآزمايي

  1-2 جاهاي خالي را در عبارات زير با كلمات مناسب پر كنيد:
  (a هر برنامه C++ اجراي خود را از تابع ..................... آغاز مي‌كند.
  (b بدنه هر تابع با كاراكتر ............... شروع و با كاراكتر ................. به پايان مي‌رسد.
  (c هر عبارتي با كاراكتر ................ به پايان مي‌رسد.
  (d كاراكتر توالي \n نشاندهنده كاراكتر ................. است، كه باعث مي‌شود تا كرسر به ابتداي خط بعدي در صفحه نمايش منتقل شود.
  (e از عبارت .................. براي تصميم‌گيري استفاده مي‌شود.
  2-2 كداميك ازعبارات زير صحيح و كداميك اشتباه است. اگر عبارتي اشتباه است علت آنرا توضيح دهيد. فرض كنيد از عبارت using std::cout; استفاده شده است.
  (a توضيحات سبب مي‌شوند تا كامپيوتر مبادرت به چاپ عبارت قرار گرفته پس از // بر روي صفحه نمايش به هنگام اجراي برنامه كند.
  (b كاراكتر توالي \n به هنگام كار با cout موجب مي‌شود تا كرسر به ابتداي خط بعدي در صفحه نمايش منتقل شود.
  (c قبل از اينكه بتوان از متغيري استفاده كرد بايد آن را اعلان كرده باشيم.
  (d به هنگام اعلان متغيرها بايستي نوع آنها تعريف شود.
  (e در نظر C++ متغيرهاي number و NuMbEr يكسان هستند.
  (f تقريبا مي‌توان اعلان‌ها را در هر كجاي بدنه يك تابع C++ قرار داد.
  (g از عملگر % فقط مي‌توان در كنار عملوند‌هاي صحيح استفاده كرد.
  (h تمام عملگرهاي محاسباتي * , / , % , + و - داراي اولويت برابر هستند.
  (i يك برنامه C++ كه سه خط در خروجي چاپ مي‌كند بايستي حاوي سه عبارت خروجي با بكارگيري cout و عملگر درج باشد.
  3-2 يك عبارت تك جمله‌اي در C++ بنويسيد كه موارد مورد تقاضا را برآورده سازد: (فرض كنيد كه از عبارت using استفاده نشده است)
  (a متغيرهايq76354 c, thisIsAvariable, و number را از نوع int اعلان كنيد.
  (b به كاربر اعلان كنيد تا يك عدد صحيح وارد كند. در انتهاي پيغام يك كاراكتر كولن ( : ) و سپس يك فاصله قرار دهيد.
  (c مقدار صحيح وارد شده از طريق صفحه كليد را دريافت و آنرا در متغير age ذخيره سازد.
  (d اگر متغير number برابر 7 نباشد، عبارت “The variable number is not equal to 7” چاپ شود.
  (e پيغام “This is a C++ program” در يك خط چاپ شود.
  (f پيغام “This is a C++ program” را دو خط چاپ كند. بطوريكه خط اول با C++ به پايان برسد.
  (g پيغام “This is a C++ program” را به نحوي چاپ كند، كه هر كلمه در خط مجزائي چاپ شود.
  (h پيغام “This is a C++ program” را به نحوي چاپ كند، كه هر كلمه با كلمه ديگر به اندازه يك tab فاصله داشته باشد.
  4-2 يك عبارت (يا توضيح) براي برآورده كردن موارد زير بنويسيد (فرض كنيد كه از عبارت using استفاده شده است):
  (a نشان دهد كه برنامه مبادرت به ضرب سه عدد صحيح مي‌كند.
  (b متغيرهاي x, y, z و result از نوع int اعلان شوند (در عبارات مجزا).
  (c به كاربر اعلان شود تا سه عدد صحيح وارد برنامه سازد.
  (d سه مقدار صحيح از صفحه‌كليد دريافت آنها را در متغيرهاي x, y و z ذخيره كند.
  (e حاصلضرب سه مقدار موجود در متغيرهاي x, y و z را بدست آورده و آنرا در متغير result ذخيره كند.
  (f عبارت “The product is” را قبل از مقدار متغير result چاپ كند.
  (g مقداري از main باز گرداند، تا نشان دهد برنامه با موفقيت پايان پذيرفته است.
  5-2 با استفاده از عبارات نوشته شده در تمرين 4-2، يك برنامه كامل بنويسيد كه حاصلضرب سه مقدار صحيح را بدست آورده و نتيجه را به نمايش در آورد. ]توجه: از عبارات using استفاده كنيد.[
  6-2 خطاهاي موجود در عبارات زير را تشخيص داده و آنها را اصلاح كنيد (فرض كنيد كه از عبارت using std::cout; استفاده شده است):
  کد:

  a) if ( c < 7 ) ; cout << “c is less than 7\n”; b) if ( c => 7 ) cout << “c is equal to or greater than 7\n”;
  #44 ارسال شده در تاريخ 5th August 2011 در ساعت 17:25

 5. mhdi akbri آواتار ها
  mhdi akbri
  کاربر اخراجی
  Feb 2011
  13,284
  1,549
  تشکر شده : 4,669

  پیش فرض

  آموزش ++C از مبتدی تا پیشرفته (جامع)
  پاسخ خودآزمايي

  1-2 (a main (b براكت چپ}، براكت راست{. (c سيمكولن. (d خط جديد. (e if
  2-2 (a اشتباه. توضيحات هيچ عملي به هنگام اجراي برنامه انجام نمي‌دهند. از آنها فقط براي مستند كردن و افزايش خوانائي برنامه استفاده مي‌شود.
  (b صحيح.
  (c صحيح.
  (d صحيح.
  (e اشتباه. زبان C++ حساس به موضوع است، از اينرو متغيرها با يكديگر فرق دارند.
  (f صحيح.
  (g صحيح.
  (h اشتباه. عملگرهاي *, / و % داراي اولويت يكسان بوده و عملگرهاي + و – از اولويت پايين‌تر برخوردار هستند.
  (i اشتباه. يك عبارت خروجي با استفاده از cout حاوي چندين توالي \n مي‌تواند در چندين خط چاپ شود.


  3-2
  کد:

  a) int c, thisIsVariable, q76354, number; b) std::cout << “Enter an integer: “ ; c) std::cin >> age; d) if (number != 7 ) std::cout << ”The variable number is not equal to 7 \n”; e) std::cout << “This is a C++ program\n”; f) std::cout << “This is a C++\nprogram\n”; g) std::cout << “This\nis\na\nC++\nprogram\n”; h) std::cout << “This \tis\ta\tC++\tprogram\n”;

  4-2
  کد:

  a) // Calculate the product of three integers b) int x; int y; int z; int result; c) cout << “Enter three integers: “; d) cin >> x >> y >> z; e) result = x * y * z; f) cout << “The product is “ << result << endl; g) return 0;

  5-2
  کد:

  1 // Calculate the product of three integers 2 #include <iostream> 3 4 using std::cout; 5 using std::cin; 6 using std::endl; 7 8 //function main begins program execution 9 int main() 10 { 11 int x; //first integer to multiply 12 int y; //second integer to multiply 13 int z; //third integeer to multiply 14 int result; //the product of the three integer 15 16 cout << “Enter three integers: “; //prompt user for data 17 cin >> x >> y >> z; //read three integers from user 18 result = x * y * z; //multiply the three integers; store result 19 cout << “The product is “ <<result<<endl;//print result; end line 20 21 return 0; //indicate program executed successfully 22 } // end function main

  6-2 (a خطا. سيمكولن پس از پرانتز در سمت راست قرار گرفته است. براي اصلاح اين خطا بايستي
  سيمكولن پس از پرانتز سمت راست را حذف كنيد.] توجه: در نتيجه اجراي اين قسمت از برنامه با خطا‌ي موجود، عبارت پس از شرط if در هر حالتي به اجرا در خواهد آمد.[
  (b خطا: عملگر رابطه‌اي بصورت> = تايپ شده است. براي اصلاح اين خطا، عملگر بايد بفرم >= تايپ شود.
  #45 ارسال شده در تاريخ 5th August 2011 در ساعت 17:26

 6. mhdi akbri آواتار ها
  mhdi akbri
  کاربر اخراجی
  Feb 2011
  13,284
  1,549
  تشکر شده : 4,669

  پیش فرض

  آموزش ++C از مبتدی تا پیشرفته (جامع)
  تمرينات
  7-2 در ارتباط با هر كداميك از شي‌هاي زير توضيح دهيد:
  کد:

  (a std::cin (b std::cout

  8-2 جاهاي خالي در عبارات زير را با كلمات مناسب پر كنيد:
  (a ................ در افزايش خوانائي و مستند كردن يك برنامه نقش دارند.
  (b از شي ................ براي چاپ اطلاعات بر روي صفحه نمايش استفاده مي‌شود.
  (c عبارت ............... در تصميم‌گيري بكار گرفته مي‌شود.
  (d معمولا محاسبات توسط عبارات .................. انجام مي‌شوند.
  (e شي ................ مقادير را از صفحه‌كليد دريافت مي‌كند.
  9-2 يك عبارت تك جمله‌اي در C++ بنويسيد كه موارد مورد تقاضا را برآورده سازد:
  (a جمله “Enter two numbers” چاپ شود.
  (b حاصلضرب متغيرهاي b و c در متغير a ذخيره شود.
  (c مشخص كنيد كه برنامه عمل محاسبه پرداخت دستمزد را انجام مي‌دهد (عبارت توضيحي بنويسيد).
  (d سه مقدار صحيح از صفحه‌كليد دريافت و در متغيرهاي صحيح a , b و c قرار دهد.
  10-2 كدام عبارات صحيح و كدام اشتباه است. اگر عبارتي اشتباه است علت آنرا توضيح دهيد.
  (a ارزيابي عملگرهاي C++ از سمت چپ به راست صورت مي‌گيرد.
  (b تمام اسامي متغير زير معتبر هستند:
  _under_bar_ , m928134, t5, j7, her_sales, his_account_total, a, b, c, z, z2
  (c عبارت cout << “a = 5;”; ، مثالي از يك عبارت تخصيصي است.
  (d يك عبارت محاسباتي معتبر C++ بدون وجود پرانتز از سمت چپ به راست ارزيابي مي‌شود.
  (e تمام اسامي متغير زير معتبر نمي‌باشند:
  3g, 87, 67h2, h22, 2h
  11-2 جاهاي خالي در عبارات زير را با كلمات مناسب پر كنيد:
  (a كدام عمليات محاسباتي در سطح يكساني از تقدم ضرب قرار دارد؟..........................
  (b زمانيكه پرانتزها بصورت تودرتو هستند، كدام جفت پرانتز ابتدا ارزيابي مي‌شود؟..........................
  (c مكاني در حافظه كامپيوتر كه مي‌تواند در هر بار مقدار متفاوتي داشته باشد، ................ ناميده مي‌شود.
  12-2 با انجام عبارات زير چه اتفاقي رخ مي‌دهد. با فرض x = 2 و y = 3
  کد:

  a) cout << x; b) cout << x + x; c) cout << “x=”; d) cout << “x = “ << x; e) cout << x + y << “ = “ << y + x; f) z = x + y; g) cin >> x >> y; h) //cout << “x + y = “ << x + y; i) cout << “\n”;

  13-2 كدام يك از عبارات C++ زير حاوي متغيرهاي هستند كه مقادير آنها تغيير خواهد يافت؟
  کد:

  a) cin >> b >> c >> d >> e >> f; b) p = i + j + k + 7; c) cout << “variables whose values are replaced” d) cout << “a = 5”;

  14-2 با توجه به معادله كداميك از عبارات زير پاسخ صحيح اين معادله هستند؟
  کد:

  a) y = a * x * x * x + 7; b) y = a * x * x * ( x + 7 ); c) y = ( a * x ) * x * ( x + 7 ); d) y = (a * x ) * x * x + 7; e) y = a * ( x * x * x ) + 7; f) y = a * x * ( x * x + 7 );

  15-2 ترتيب ارزيابي عملگرهاي زير را در عبارات C++ مشخص سازيد و مقدار x را بدست آوريد.
  کد:

  a) x = 7 + 3 * 6 / 2 -1; b) x = 2 % 2 + 2 * 2 -2 / 2; c) x = ( 3 * 9 * ( 3 + ( 9 * 3 / ( 3 ) ) ) );

  16-2 برنامه‌اي بنويسيد كه دو عدد از كاربر دريافت و سپس مجموع، ضرب، تفريق و تقسيم آنها را بدست آورده و چاپ كند.
  17-2 برنامه‌اي بنويسيد كه اعداد 1 تا 4 را بر روي يك خط چاپ كند، به نحويكه مابين هر جفت يك كاراكتر فاصله قرار گرفته باشد. برنامه را با استفاده از روش‌هاي زير بنويسيد:
  (a با استفاده از يك عبارت خروجي با يك عملگر درج.
  (b با استفاده از يك عبارت خروجي با چهار عملگر درج.
  (c با استفاده از چهار عبارت.
  18-2 برنامه‌اي بنويسيد كه از كاربر تقاضاي دريافت دو عدد صحيح كرده و آنها را دريافت و سپس عدد بزرگتر را قبل از جمله “is larger” چاپ كند. اگر دو عدد با هم برابر باشند، پيغام “These numbers are equal” چاپ شود.
  19-2 برنامه‌اي بنويسيد كه از طريق صفحه‌كليد سه عدد صحيح دريافت كرده و سپس مجموع، ميانگين، حاصلضرب، كوچكترين و بزرگترين عدد را چاپ كند. خروجي بايستي بفرم زير طراحي شود:
  کد:

  Input three different integers: 13 27 14 Sum is 54 Average is 18 Product is 4914 Smallest is 13 Largest is 27

  20-2 برنامه‌اي بنويسيد كه از طريق كاربر مقدار شعاع يك دايره را دريافت و ميزان قطر دايره، محيط و مساحت آنرا نمايش درآورد. از فرمول‌هاي زير استفاده كنيد (r شعاع دايره است):
  #46 ارسال شده در تاريخ 5th August 2011 در ساعت 17:26

 7. mhdi akbri آواتار ها
  mhdi akbri
  کاربر اخراجی
  Feb 2011
  13,284
  1,549
  تشکر شده : 4,669

  پیش فرض

  آموزش ++C از مبتدی تا پیشرفته (جامع)
  21-2 برنامه‌اي بنويسيد كه بتواند يك مستطيل، يك لوزي، يك فلش و يك لوزي را همانند الگوهاي زير با استفاده از كاراكتر * ترسيم كند:


  22-2 كد زير چه عبارتي چاپ مي‌كند؟
  کد:


  cout << “*\n**\n***\n****\n*****\n”<<endl;

  23-2 برنامه‌اي بنويسيد كه پنج عدد در يافت و بزرگترين و كوچكترين آنها را چاپ كند. از تكنيك‌هاي معرفي شده در اين فصل استفاده كنيد.
  24-2 برنامه‌اي بنويسيد كه يك عدد صحيح دريافت و تعيين نمايد كه آيا آن عدد زوج است يا فرد؟
  25-2 برنامه‌اي بنويسيد كه دو عدد صحيح دريافت و تعيين نمايد كه آيا عدد اولي حاصلضربي از عدد دوم است يا خير؟
  26-2 با استفاده از هشت عبارت خروجي، الگوي زير را توليد و سپس همين الگو را در صورت امكان با استفاده از چهار عبارت خروجي پياده‌سازي نمائيد.
  کد:


  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  27-2 در اين فصل با اعداد صحيح و نوع int آشنا شديد. با اين همه C++ قادر به نمايش حروف كوچك، بزرگ و انواع متنوعي از نمادهاي خاص نيز است. زبان C++ با استفاده از مقادير داخلي صحيح و كوچك مبادرت به نمايش كاراكترها مي‌كند. مجموعه كاراكترهاي بكار رفته توسط يك كامپيوتر و مقادير صحيح متناظر با آن كاراكترها، مجموعه كاراكتري كامپيوتر ناميده مي‌شود. مي‌توان يك كاراكتر را با قرار دادن آن كاراكتر مابين يك گوتيشن (single quotes) چاپ كرد. براي مثال:
  کد:


  cout << ‘A’; // print an uppercase A

  مي‌توان معادل صحيح يك كاراكتر را با استفاده از static_cast و بفرم زير چاپ كرد:
  کد:


  cout <<static_cast< int >( ‘A’ ); //print 'A' as an integer

  كه به اينحالت عمليات cast گفته مي‌شود ( در فصل چهارم به معرفي جامعتر cast خواهيم پرداخت). هنگامي كه عبارت فوق اجرا گردد، مقدار 65 را چاپ خواهد كرد ( بر روي سيستمي كه از مجموعه كاراكتري ASCII استفاده مي‌كند). برنامه‌اي بنويسدكه معادل صحيح تعدادي از حروف بزرگ، كوچك، ارقام و نمادهاي ويژه را چاپ كند.
  28-2 برنامه‌اي بنويسيد كه يك عدد متشكل از پنج رقم از كاربر دريافت كرده و سپس آن عدد را به ارقام مجزا از هم تبديل و هر يك را با سه فاصله از رقم بعدي به چاپ رساند. براي مثال اگر كاربر عدد 42339 را وارد كند، خروجي برنامه بايد:

  باشد. از پنجره دستور براي دريافت ورودي و نمايش خروجي استفاده كنيد [اين تمرين با استفاده از تكنيك‌هاي گفته شده در اين فصل قابل اجرا است. نياز است تا از عمليات تقسيم و باقيمانده براي جدا كردن هر رقم استفاده كنيد].
  29-2 فقط با استفاده از تكنيك‌هاي برنامه‌نويسي معرفي شده در اين فصل، برنامه‌اي بنويسيد كه مربع و مكعب اعداد از 0 تا 5 را محاسبه و نتايج آنرا در جدولي بصورت زير به نمايش درآورد:

  براي نمايش و دريافت ورودي از پنجره دستور استفاده كنيد [نكته: اين برنامه نيازي به دريافت ورودي از سوي كاربر ندارد.]
  #47 ارسال شده در تاريخ 5th August 2011 در ساعت 17:26

 8. m-khalili آواتار ها
  m-khalili
  کاربر سایت
  Aug 2011
  تهران
  1
  3
  تشکر شده : 0

  پیش فرض

  بیشتر ارزش ایجور پستها به اینه که پی دی افشم بذاری ممنون


  m.khalili
  09385510546
  #48 ارسال شده در تاريخ 6th August 2011 در ساعت 03:16

 9. b5275 آواتار ها
  b5275
  کاربر سایت
  Apr 2012
  Tehran
  1
  13
  تشکر شده : 0

  پیش فرض

  mhdi akbari جان عزیز از ارسال سود مند شما بی نهایت سپاسگذارم در صورت تمایل مطلبی در مورد فهم ساختمان داده ها ارسال نمایید واینکه این مطلب را چگونه می توان راحت تر درک وهضم کرد با تشکر b5275
  #49 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2012 در ساعت 13:24

صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96