«عواملی مانند چاقی، فشار خون بالا، مصرف سیگار، دیابت، چربی خون بالا، نرسیدن مواد غذایی، ورزش نكردن و بیتحركی و همچنین دود سیگار میتوانند زمینهساز بروز سكته بوده و احتمال آن را افزایش دهند. بنابراین باید با درمان به موقع از این عوامل دوری كرده و حتی اگر لازم است با مصرف دارو از بروز سكته مغزی پیشگیری كنیم.»

یكی از مشكلات متداول بروز سكته مغزی است كه نگرانیهای زیادی نیز ایجاد میكند.

سكته مغزی بیشتر میان افراد مسن دیده میشود و افراد جوان در شرایط عادی با چنین مشكلی روبهرو نخواهند شد. دكتر سیدعبدالرضا طبسی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب با اشاره به این نكته كه سكته مغزی یكی از شایعترین بیماریهای مغز و اعصاب است كه انسانها را درگیر میكند، میگوید: «سكته مغزی جزو شایعترین علتهای مرگ و میر انسانها به شمار میآید و همان طور كه مشخص است دلیل بروز آن گرفتاری در رگهای مغز است.»

علت وقوع سكته مغزی
این دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران با ذكر اینكه سكته مغزی به 2 علت رخ میدهد، میافزاید: «سكته مغزی یا به علت گرفتاری در رگ و در نتیجه مختل شدن جریان خون ایجاد میشود یا ناشی از پارگی رگی است كه خونریزی مغزی ایجاد كرده است. دلیل سكته مغزی هر كدام از این موارد كه باشد، باید دقت داشت كه با وقوع سكته مغزی بیمار در خطر مرگ و میر قرار خواهد گرفت.»

وی یادآور میشود: «باید توجه داشت كه در صورت وقوع سكته مغزی قسمتی از مغز كه درگیر ضایعه شده، درواقع میمیرد. در نتیجه قسمتی از بدن كه از آن مركز فرمان حركتی، هوشیاری، تعادل و... میگیرد، دچار اشكال شده و بیمار را با مشكلات و عوارضی دیگر روبهرو میسازد.»

به گفته دكتر طبسی، سلولهای عصبی از جمله سلولهایی هستند كه وقتی میمیرند، دیگر برگشتی برای آنها وجود ندارد و برای همیشه مرده باقی خواهند ماند.

این پزشك متخصص با اشاره به اهمیت پیشگیری و درمان به موقع میگوید: «با توجه به اثرات و عوارض سكته مغزی، مهمترین نكته این است كه نگذاریم انسان دچار سكته مغزی شود و اگر چنین اتفاقی افتاد، فرد را خیلی سریع به پزشك متخصص و مراكز تخصصی مغز و اعصاب برسانیم تا درمانهای لازم صورت گیرد.»

سكته مغزی را بشناسیم
دكتر طبسی در رابطه با شناخت سكته مغزی و علائم آن توضیح میدهد: «باید سكته مغزی را بشناسیم و بدانیم كه سكته ممكن است به صورت سرگیجه، تشنج، استفراغهای مكرر، دوبینی یا شل شدن نیمی از بدن یا یكی از اندامها خودش را نشان دهد.»

وی با اشاره به اینكه مردم تنها شل شدن عضوی از بدن را نشانه سكته مغزی میدانند، میافزاید: «البته باید توجه داشت كه برخی از سكتههای مغزی مانند سكته ساقه مغز متاسفانه علامت زیادی ندارد.

در این شرایط علائم تنها شامل بیحالی، استفراع و سرگیجه است كه به راحتی نادیده گرفته شده و در نتیجه بیمار در معرض خطرات جانی قرار گیرد. درواقع ساقه مغز یكی از مراكز حیاتی و مهم است كه اگر درمان به موقع صورت نگیرد، بیمار را از بین خواهد برد.»

از بروز سكته مغزی پیشگیری كنیم
این پزشك متخصص با اشاره به اهمیت پیشگیری از سكته مغزی، عوامل خطرساز در این زمینه را نام برده و میگوید: «عواملی مانند چاقی، فشار خون بالا، مصرف سیگار، دیابت، چربی خون بالا، نرسیدن مواد غذایی، ورزش نكردن و بیتحركی و همچنین دود سیگار میتوانند زمینهساز بروز سكته بوده و احتمال آن را افزایش دهند. بنابراین باید با درمان به موقع از این عوامل دوری كرده و حتی اگر لازم است با مصرف دارو از بروز سكته مغزی پیشگیری كنیم.»

دكتر طبسی با ذكر اهمیت درمان فشار خون بالا یادآور میشود: «فشار خون بالا را به عنوان قاتل خاموش میشناسند. به این معنی كه فشار خون ساكت و در خاموشی مطلق بیمار را درگیر كرده و میتواند او را از بین ببرد. بنابراین باید به تمامی این عوامل خطرساز دقت داشته و از آنها دوری كنیم.»


وی تاكید میكند: «باید با رعایت اصول تغذیه صحیح، تحرك و ورزش منظم، كنترل قند خون، فشار خون و چربی خون به فكر سلامتی خود بوده و از بروز عوامل ذكر شده پیشگیری كنیم. بنابراین همیشه باید مواظب بود تا هیچ وقت دچار سكته مغزی نشویم. چراكه در صورت ابتلا به سكته مغزی شرایط بسیار سخت شده و عوارض ناخوشایندی ایجاد خواهد شد.»

وی میگوید: «در صورت ابتلا به سكته مغزی، فقط و فقط باید به سرعت به مراكز تخصصی مغز و اعصاب مراجعه كرد .»

درمان عوارض سكته مغزی
دكتر طبسی ادامه میدهد: «در صورت بروز سكته مغزی، در مراكز درمانی و تخصصی مغز و اعصاب اقدامات درمانی شامل از بین بردن و درمان عوامل خطرساز، درمان بافت مغزی ـ البته بافت مرده هیچ وقت قابل برگشت نیست و تنها باید التهاب و وسعت آن را كاهش داد ـ و برگرداندن اندام فلج شده به كمك فیزیوتراپی، شنا و آب درمانی صورت میگیرد.»