بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و الودگي مواد غذايي :
1- بيماري ماراسموس :
كمبود كالري توام با كمبود ساير مواد غذايي موجب اين بيماري ميشود . اين بيماري همان سوء تغذيه اي يا گرسنگي محض است كه مربوط به سال نخست زندگي كودك است.
نشانه هاي بيماري :
كاهش رشد از بين رفتن چربي هاي زير پوستي و تحليل عضلاني ان گونه كه شكل ظاهري بدن با پوست
چروك خورده به ميمون شباهت پيدا ميكند.

بيماري كواشيور كور :
اين بيماري به علت كمبود پروتيين و ساير مواد غذايي در كودكان دو يا سه ساله ظاهر ميشود .
نشانه هاي بيماري :
1- ضايعات پوستي 2- بي اشتهايي 3- گريه مداوم 4- فرياد خفيف و ناله كردن 5- پرچمي شدن مو كه مو داراي بخش هاي متناوب كم رنگ و پر رنگ مي شود.
مصموميت هاي غذايي :
زماني ايجاد مي شود كه غذايي كه در ان سم ايجاد شده است خورده شود.سم در مواد غذايي از راه ميكروارگانيسم ها ويا مواد شيميايي توليد ميشود .بعضي از مواد غذايي مقداري سم در خود دارند .مانند : سولانين در سيب زميني سبز -------- اكسالات در ريواس و اسفناج -------- مواد گواترزا در كلم و گل گلم
مصموميت غذايي بوتوليسم از نوعي باكتري به نام كلستريديوم بوتولينوم به وجود ميايد. سم اين باكتري طوري قوي است كه يك گرم ان براي كشتن 100000 انسان كافي است!
عفونت هاي ناشي از آب و غذا
بيماري هايي مانند : تب هاي رودهاي - اسهال باسيلي - وبا - بروسلوزيس -از طريق آب يا غذاي الوده ويا از انسان ويا حيوان انتقال يابند.
بيماري حصبه:
اين بيماري در اثر وجود باكتري به نام "سالمونلا " در غذايي مانند : مرغ - گوشت گاو پخته - شير وغذاهاي خامه اي به وجود مي ايد .
حيواناتي مانند مرغ و خروس - موش هاي صحرايي -موش خانگي - سگ ناقلين باكتري "سالمونلا " هستند.
ويتامين a


1- تنظيم مكانيسم بينايي 2- سلامت پوست 3- توليد مثل 4- رشد ( افزايش مقاومت در برابر بيماري )
كمبود ويتامين a موجب شب كوري و خشكي پوست مي شود و اختلالاتي در غدد پوششي مجاري تنفسي و گوارشي پديد مي اورد . كمبود اين ويتامين مقاومت بدن را در برابر بيماري ها پايين مي اورد . به همين دليل ويتامين a را "ضد بيماري هاي عفوني " مي نامند.(درجگر زرده تخم مرغ و شير و هويج زرد الو نارنگي وروغن كبد ماهي موجود است)
ويتامين d
1- كمك به جذب كلسيم 2- تنظيم غلظت كلسيم خون 3- شركت در سوخت و ساز فسفر