تصویر سازی ذهنی یک مهارت روانی است که در آن تصاویر ذهنی مثبت و آشکاری در مغز ایجاد و یا باز سازی می شود . مغز نمی تواند بین اجرای واقعی یک مهارت ورزشی وتصویر سازی ذهنی برای یادگیری مهارتی جدید استفاده کنند .

از آنجا که عملکرد ورزشکاران بازتابی از افکار و احساسات آنها است ، پس می توانند با ایجاد تصاویر ذهنی مثبت از خودشان در حال انجام مهارت ، مهارت خود را هم بالا ببرند . علاوه بر این ، آنها میتوانند مهارت را به مراتب بیشتر از آنچه بر روی دیواره انجام می دهند در ذهن خود تصور کنند . همچنین ایجاد تصاویر ذهنی موفقیت آمیز ، احساس اعتماد به نفس آنها را تقویت می کند ، در نتیجه تصویرسازی ذهنیتها کمک خواهد کرد تا عملکردی با نتیجه مثبت پیش روی داشته باشند . ورزشکاران همچنین می توانند از تصویر سازی ذهنی برای یادگیری استراتژی استفاده کنند . برای مثال ، صعود کننده می تواند از تصویر سازی ذهنی برای آگاهی از وضعیت خود و تکالیف مربوط به آن وضعیت استفاده کند . همچنین کوهنوردان می توانند با استفاده از تصویر ساز ی ذهنی ، با مسیر آشنا تر شوند .

ورزشکاران بایدتصویر سازی ذهنی را پیش از تمرین ، در خلال آن و بعد از تمرین انجام دهند .

·تصویر سازی ذهنی پیش از مرحله تمرین جسمانی به ورزشکاران کمک خواهد کرد تا از نظر ذهنی خود را آماده انجام مهارت های آن تمرین کنند .

·تصویر سازی ذهنی در خلال تمرین به ورزشکاران در یادگیری مهارت های جدید و رفع اشتباهات آنها کمک خواهد کرد .

·معمولاً عضلات ورزشکاران بعد از تمرینات جسمانی بسیار شل می شود ، در نتیجه در این زمان ورزشکاران آمادگی استفاده از تصاویر ذهنی را بیشتر دارند و می توانند با استفاده از این روش ، مهارت های آموخته شده در تمرین را تقویت کنند .

رعایت دستورالعمل های زیر به ورزشکاران تازه کار در امر تصویر سازی کمک می کند :

·با مهارت هایی که خوب انجام می دهید تصویر سازی را شروع کنید .

·سپس روی مهارت هایی که می خواهید آنها را بهبود ببخشید امتحان کنید .

·سعی کنید مهارتی را که روی آن کار می کنید « احساس » کنید .

·در صورت امکان تصویر سازی در همان حالتی که برای انجام آن مهارت لازم است ، اجرا کنید . این کار به شما کمک خواهد کرد تا مهارت را « احساس » کنید .

·کارهایی را که می خواهید در هر جلسه انجام دهید در مسیر رسیدن به محل تمرین در ذهن خود مرور کنید.

·هنگام تمرین ، حرکات و بازی ها را قبل از انجام آنها در ذهن خود به تصویر بکشید .

·اگر اشتباهات تکنیکی به شما گوشزد شد ، سعی کنید « احساس » کنید که مهارت را به طور صحیح انجام می دهید .

·در محل مسابقه احساس کنید که بر خود تسلط کامل دارید .

·رسیدن به اهداف خود را در ذهن مجسم کنید .
·
·هر فردي مجهز به يك ضمير خود آگاه (ذهن هوشيار) و يك ضمير نا خود آگاه (ذهن نيمه هوشيار) و يك ضمير فوق آگاه (ذهن فوق هوشيار) است.

·يكي از راههاي تغيير افكار، تغيير تصاوير ذهني است.

·هر فردي، يك تصوير ذهني از خود دارد كه بر آيند خود پنداره هاي او در موضوعات مختلف است.

·هر تجربه ممكن است به تقويت يا تضعيف يك خود پنداره هاي او در موضوعات مختلف است.

·فكر كردن و تكرار ذهني يك تجربه باعث تقويت تصوير ذهني و تاييد بيشتر آن مي شود.

·ابتدا بايد تصوير ذهني را اصلاح كرد.

·تصاوير ذهني قابلیت جراحي شدن را دارند.

·تصاوير ذهني تامين كننده برنامه هاي ضمير نا خودآگاه ما هستند و ضمير ناخود آگاه مسئول اجرايي بخش اعظم زندگي ماست.

·مغزما به دو نيم كره راست و چپ تقسيم مي شود كه نيمكره چپ امورمربوط به استدلال و منطق و تجزيه وتحليل و تفكرعمودي را كنترل مي نمايد و نيمكره راست مسائل مربوط به تخيل و سليقه و هنر و احساس و... را شامل مي شود.

·نيمكره راست نسبت به لحن ، بلندي، كوتاهي و جهت صدا حساس است.

·نيم كره راست نسبت به محتوا و مضمون پيام حساس است و به محتواي كلامي و منطقي آن كاري ندارد. بنابر اين تلقينات و پيامهايي كه مورد تاكيد خاص قرار بگيرند به نيمكره راست مغز مي روند.

·براي ايجاد يك حالت جديد بايد مديريت تصاوير ذهني را به طرز قابل قبولي فرا بگيريد.

·هر تصويري ذهني داراي كيفيتهاي فرعي است (بصري- سمعي- لمسي)

·مهمترين كيفيتهاي فرعي بصري :

حركت و سكون
رنگي يا سياه و سفيد
نور و ميزان روشني
اندازه
فاصله
چند بعدي
تضاد رنگ
زاويه ديد
سرعت

·مهمتربن كيفيتهاي فرعي سمعي :

شدت
ارتفاع
سكوت
لحن و طنين
فركانس صدا
جابجايي
فاصله

·مهمترين كيفيتهاي فرعي لمسي :

سردي و گرمي
فشار
وزن
غلظت
سوزش
درد

·مي توان با استفاده از كيفيتهای فرعي، تصاوير ذهن را كارگرداني نمود.

·تصاوير ذهني به حالت خود احساس و ديگر احساس وجود دارند كه معمولاً براي جذب و دريافت از حالت خود احساس و براي دفع از حالت ديگر احساس استفاده مي شود.

·براي استفاده از تكنيك هاي تصوير سازي ذهني بايد به چند نكته توجه داشته باشيد:

در زمان حال
مثبت
با آرامش مناسب

·قبل از هر تصوير سازي ذهني تنفس 2 4 1 را انجام دهيد.

براي تحقق هر هدفي، ابتدا تصاوير روشن و مناسبي با توجه به كيفيتها فرعي بسازيد(خالت خود احساس)

·ضمير خود آگاه به منزله سواركار و ضمير نا خودآگاه به منزله اسب است.

·تلقين و تكرار تامين كننده ضمير ناخودآگاه است و بايد در سطح مربوط به آن به كارگيري و استفاده گردد.

·يكي ازخطاهاي رايج دراستفاده ازتكنيك ها تصوير ذهني اين است كه سطح هوشيار و خود آگاه را در لحظه استفاده از تصاوير ذهني دخالت مي دهند . هر يك بايد كار خودش را انجام دهد.

·هر كسي بايد يك استراحتگاه ذهني و يك خوابگاه ذهني داشته باشد.

·قبل ازمطالعه، كلاس، امتحان، تمرین، مسابقه و هركار مهم ديگري ابتدا به مدت چند دقيقه با رعايت شرايط وضوابط لازم تصوير ذهني مربوطه را درحالت خود احساس بسازيد و سپس كار را انجام دهيد.

·براي استفاده از تصوير ذهني بايد در حالت"آلفا" قرار گرفت.

·طبقه بندي امواج مغزي به صورت زير است:

امواج "بتا" : حالت عادي و هوشيار با فركانس 14 يا 25 و ندرتاً 50 سيكل در ثانيه.
امواج "آلفا" : حالت آرامش و استراحات ذهن و جسم- نظم قابل توجهي دارند و فركانس بين 4تا13 سيكل ثانيه.
امواج "تتا" : خواب سبك با فركانس 6 تا7 سیكل ثانيه.
امواج "لاندا" : خواب عميق فركانس كمتر از 5/3 سيكل در ثانيه.

·بهترين حالت براي relaxtion امواج آلفا است.

·در هر روز حداقل 2 مرتبه و هر مرتبه حدود 20 دقيقه تمرين آرام سازي ذهن و جسم را انجام دهيد.

·استفاده از تصاوير و صحنه هاي طبيعي جذاب در ايجاد استراحت ذهني بسيار موثر است.

·بعضي از موسيقي ها براي رسيدن به حالت آلفا كمك موثري است.

·توجه به نقاط قوت وتجربيات مثبت و لذتبخش در هنگام تصوير سازي ذهني ، عامل بسيار خوبي براي تقويت حس مثبت است.

·با استفاده از پيشرفت هايي كه درعلمnlp و سايكوسيبرنتيك مشاهده مي شود با حد بسيار بالايي مي توان ازشكل هاي مختلف تصويرذهني براي تسلط بيشتر برذهن (نه تسلط بر نفس) استفاده كرد كه توصيه مي شود.

همواره به خاطر داشته باشید که توانایی ایجاد تصاویر ذهنی مهارتی آموختنی است و تمام ورزشکاران برای بهبود عملکرد خود می توانند این مهارت را یاد بگیرند . علاوه بر این ، با تمرین مکرر این مهارت ها ورزشکاران می توانند تصاویری واضح تر و با جزئیات بیشتر به وجود آورند . این جزئیات به بهبود بیشتر عملکرد کمک خواهد کرد .

نتیجه گیری

به یاد داشته باشد که بزرگترین مشکل شما ایجاد فرصت ها و موقعیت های مناسب برای یادگیری ورزشکاران است .

ورزشکاران برای تقویت و تکمیل مهارت های خود نیاز دارند که خود را جزئی از محیطی بدانند که آنان را تایید می کند و مورد حمایت قرار می دهد . شما می توانید با درک سه عامل کلی که باعث توسعه مهارت ها می شوند ، در ایجاد و تداوم چنین محیطی نقش اساسی داشته باشید . این سه عامل عبارتند از : یادگیری ، آموزش و تمرین که درک این عوامل و رابطه آنها با یکدیگر برای هر مربی بسیار مهم است .