مواد لازم :
علاقه قدري
طرز تهيه :
طباخي از جمله هنر هايي است که قدمت طولاني دارد و همچنين از ملل مختلف بر گرفته شده لذا بر اين اساس در آن واحدهاي قديمي و نا متعارف بسياري وجود دارد ، براي اينکه شما سر در گم نشويد در زير جدول تيديل مقياسها را آورده ايم :
هر 1 کيلو گرم معادل 1000 گرم
هر 1 سير معادل 75 گرم
هر 1 مثقال معادل 4.7 گرم
هر 1 گالن معادل 4 ليتر
هر 1 ليتر معادل 4 فنجان اندازه گيري
هر 1 فنجان اندازه گيري معادل 16 قاشق سوپخوري
هر 1 قاشق سوپخوري معادل 3 قاشق مربا خوري
هر 1 پانيت معادل 2 فنجان اندازه گيري
هر 1 پاند معادل 456 گرم
هر 1 اونس معادل 283 گرم
هر 1 پاند معادل 16 اونس
درجه جوش آب 100 درجه سانتيگراد يا 212 فارنهايت
درجه بدن 37 درجه سانتيگراد يا 98.6 فارنهايت
درجه انجماد صفر درجه سانتيگراد يا 32 فارنهايت
براي تبديل درجه سانتيگراد به فارنهايت ، درجه سانتيگراد را در نه پنجم ضرب مي کنيم و با 32 جمع مي کنيم
براي تبديل درجه فارنهايت به درجه سانتيگراد ، 32 را در پنج نهم ضرب نموده و فارنهايت را از آن کسر مي کنيم

درجه حرارت لازم براي طبخ غذا ها در دستورات اين مجموعه بطور كلي بر حسب درجه فارنهايت ذكر شده و در صورتيكه بخواهيم درجه حرارت لازم را بر حسب سانتيگراد داشته باشيم از فرمول تبديل اين دو درجه حرارت به هم كه بشرح ذيل است :
F = c * 9/5 + 32
c = ( f - 32 ) * 5/9
حرف اف ( f ) علامت فارنهايت و حرف سي ( c ) علامت سانتيگراد است و اگر بخواهيم بدانيم 250 درجه سانتيگراد چند درجه فارنهايت مي شود مقدار آن را در فرمول فوق بترتيب ذيل ميگذاريم و عمل ميكنيم :
F = 250 * 5/9 + 32 = 450 + 32 = 482 فارنهايت
حرف اف ( f ) علامت فارنهايت و حرف سي ( c ) علامت سانتيگراد است و اگر بخواهيم بدانيم 350 درجه فارنهايت چند درجه سانتيگراد مي شود مقدار آن را در فرمول فوق بترتيب ذيل ميگذاريم و عمل ميكنيم :
C = ( 350 -32 ) * 5/9 = 318 * 5/9 = 176 سانتيگراد
همچنين در ايم مجموعه براي اندازه گيري به فنجان يا پيمانه اشاره شده است كه وزن آنها را نيز ذيلا توضيح ميدهيم :
يك پيمانه آب مساوي است با 200 گرم ( دو دسي ليتر )
يك پيمانه شير مساويست با 200 گرم ( دو دسي ليتر )
يك پيمانه روغن آب كرده مساويست با 200 گرم
يك پيمانه آرد نخودچي مساوي 75 گرم
يك پيمانه آرد مساوي با 125 گرم
يك پيمانه شكر مساوي است با 200 گرم
يك پيمانه برنج مساوي است با 200 گرم
يك قاشق سوپخوري پر آرد مساوي است با 25 گرم
يك قاشق سوپخوري شكر مساوي است با 25 گرم
يك قاشق سوپخوري روغن آب كرده مساوي است با 20 گرم
( اگر دقت نموده باشيد ما فنجان و پيمانه را با هم برابر فرض كرده ايم در اصل يك پيمانه برابر با يك ليوان معمولي يا يك فنجان بزرگ است )